Projekti

RAZISKOVALNI PROGRAMI

RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Razvoj inovativnih pristopov za vrednotenje sila-hitrost-moč profila športnikov kot pomembno izhodišče usmerjanja kondicijske priprave (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Optimizacija trenutnih smernic za vnos ogljikovih hidratov med vzdržljivostno vadbo (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

RAVNOTEZ – Vrednotenje ravnotežne sposobnosti s prehodnimi značilnostmi nihanja telesa med mirno stojo: od validacije do praktične uporabnosti (Interna podoktorska pozicija)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

TOVID: Teaching Online: Video Initiatives in Digital and Module Learning (ERASMUS+)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

V4-2004: Obvladovanje okužb z bakterijo S. Infantis v rejah piščancev brojlerjev (CRP projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

E-središče za sledenje in zmanjševanje športnih poškodb v Sloveniji (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

SURFUNCTI Kontrolirano strukturiranje in funkcionalizacija površin sodobnih biomedicinskih titanovih zlitin za ortopedske vsadke – Controlled surface structuring and surface functionalisation of advanced biomedical titanium alloys for orthopaedic implants (MNT-ERA.NET II)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: SMILJ – OKARAKTERIZACIJA SMILJA IN PROUČEVANJE UČINKOV PRODUKTOV SMILJA NA OKSIDATIVNI STRES IN VNETJE

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: ZdravDIH – INTEGRALNO DIHANJE ZA SPODBUJANJE VZORCEV ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: HIPDY – RAZVOJ IN VALIDACIJA MOBILNEGA MERILNEGA SISTEMA ZA MIŠIČNO ZMOGLJIVOST KOLKA

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

ŠIPK: OKOUČINKOVIT – PRIPRAVA MODELA ZA VREDNOTENJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN OKOLJSKE UČINKOVITOSTI IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

ŠIPK: PONO – RAZVOJ PLATFORME NAMENJENE ZMANJŠEVANJU POŠKODB NOGOMETAŠEV

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

ŠIPK: ESPOS – E-SREDIŠČE ZA SPREMLJANJE ŠPORTNIH POŠKODB V SLOVENIJI

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

EATMOT Psiho-socialne motivacije, povezane z izbiro hrane in prehranjevalnimi praksami

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

INTEGRA “Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje” (INTERREG SLO-ITA 2014-2020)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

ALMICROBHOL – EFFECTS OF ALCOHOL CONSUMPTION ON GUT MICROBIOTA COMPOSITION IN ADULTS (ERAB GRANT)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

CO.N.S.E.N.SO: »COmmunity Nurse Supporting Elderly iN a changing SOciety« (Model of care for elderly in Alpinespace)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

EP4Bio2Med European network for development of electroporation-based technologies and treatments – Acronym (COST action)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

TRAFOON – Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation (EU 7th Framework Programme)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

TRANS2CARE (INTERREG SLOVENIJA – ITALIJA 2007 – 2013)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Implementation Of Nurse Professional Competence Scale in Nursing profession in Croatia and Slovenia (Bilateral project SLO-CRO)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

VALCER Waste recovery: potential of using the cherry core (EU PROJ/IPV/ID&I/00)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

BENEFITS: Better and more Effective Nursing Education for Improving Transcultural Nursing Skills (ERASMUS+)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

4STEPS: 4STEPS for Healthy Babies, Healthy Families, Healthy Nations (ERASMUS+)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PreconNet: PRECONCEPTION HEALTH OF YOUTH, bridging the gap in and through education (ERASMUS+)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

DIG-IT: Digital Education Initiatives and Timely Solutions (ERASMUS+)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

DeMoPhaC: Development of a model for nurses’ role in interprofessional pharmaceutical care” (ERASMUS+)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: SMOOTHIE ZA ZDRAVJE

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: SAMOKATETERIZACIJA, INTEGRATIVNI RAZVOJ PRIPOMOČKA

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: FONDA – KULINARIČNI NASVETI ZA PRIPRAVO RIB NA ZDRAV NAČIN IN KUHARSKI RECEPTI ZA RIBOGOJNICO FONDA

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

ŠIPK: SRCE – NAČRT ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJSKEGA SLOGA SRČNO-ŽILNIH BOLNIKOV

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: LEPA – IZDELAVA MODELA SPODBUJANJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TELESNE AKTIVNOSTI V LOKALNEM OKOLJU

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: GLINDEX – RAZVOJ IN TESTIRANJE NOVIH IZDELKOV S PRIMERNIM GLIKEMIČNIM INDEKSOM ZA BOČNIKE Z DIABETESOM

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: KREPKO – VPLIV UŽIVANJA KEFIRJA NA KAZALNIKE METABOLNEGA SINDROMA

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: MEDEX – UČINKI MATIČNEGA MLEČKA NA SISTEMSKO VNETJE

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: SACYC – IZOBLIKOVANJE SMERNIC ZA PREPREČEVANJE POŠKODB MED KOLESARJENJEM

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: ČILI – ANALIZA ČILI PAPRIK IN OMAK

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: DIETA – VPLIV NIZKO OGLJIKOHIDRATNE PREHRANE NA KAZALNIKE ZDRAVJA

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

ŠIPK: GibKoP – HOLISTIČNI PRISTOPI K AKTIVNEMU IN ZDRAVEMU STARANJU: GIBALNA IN KOGNITIVNA AKTIVNOST TER PREHRANA

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

ŠIPK: FUNKCIONAL – MOŽNOST UPORABE KORISTNIH ZAVRŽKOV HRANE IN ODPADKOV PRIMARNE PREDELAVE ZA PRIPRAVO FUNKCIONALNIH ŽIVIL

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

ŠIPK: PREDEL – INTERDISCIPLINARNA PREVENTIVNA SKRB ZA ZDRAVJE DELAVCA V MIKRO IN MALIH PODJETJIH PRIMORSKE

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

ŠIPK: ŽIVSLOG – VPLIV ŽIVLJENJSKEGA SLOGA NA ZDRAVJE MLADIH ŠPORTNIKOV

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

ŠIPK: PROZ-SIPO – PROMOCIJA ZDRAVJA NAMENJENA SLOVENSKIM POLICISTOM

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

PKP: PROICECREAM – RAZVOJ IN TESTIRANJE SLADOLEDA Z DODATKOM PROBIOTIČNIH MIKROBNIH KULTUR

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

EU MENU Slovenija – Raziskava o prehranskih navadah in prehranskem vnosu med prebivalci Slovenije – LOT2 (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

EXPLOREDU: Sistem za identifikacijo, management in ponovno uporabo informacij o izobraževalnih dogodkih in prosto dostopnih izobraževalnih vsebinah v sloveniji in svetu (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Vpliv različno polnjenih glikogenskih zalog na hidracijski status (in telesno sestavo) športnikov (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018 (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Bilaterala SLO-SRB: Priprava funkcionalnih pekarskih izdelkov iz žit in psevdožit z inovativnimi fermentacijami (Bilateralni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

J4-7608 Obvladovanje kontaminacije piščančjih trupov z bakterijami iz rodu Campylobacter v klavniškem okolju (Temeljni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju (CRP projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Z2-7257 Razvoj algoritmov za odkrivanje protimikrobnih zdravil in zmanjševanje protimikrobne odpornosti (Podoktorski projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Projekt UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

V4-1085 Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih biotoksinov v školjkah (CRP projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

J3-2277 Kombinacija elektrogenske imunske terapije z interlevkinom-12 in obsevanjem za zdravljenje eksperimentalnih tumorjev (Temeljni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

J3-2218 Ugotavljanje infekcije protez pri zamenjavi umetnih sklepov (Temeljni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

L3 – 0129 Izvencelične nukleinske kisline v diagnostiki koronarne ateroskleroze (Aplikativni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

J7-9743 Vloga zdravstvene nege pri zagotavljanju kakovostnega življenja starostnikov: Vpliv inkontinence in omejene gibljivosti na funkcionalnost starostnikov (Temeljni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

J5-4281 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu (Temeljni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Nadgradnja programa Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)

P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema

J3-6796 Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunsko genske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov (Temeljni projekt ARRS)

J1-6734 Zaščita lahkih zlitin na osnovi aluminija kot materialov prihodnosti za transportno industrijo (Temeljni projekt ARRS)

Multidisciplinaren pristop k obravnavi debelosti (Lastno financiran projekt)

M1-0151 Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem (CRP projekt)

J3-4211 Antiangiogena genska terapija raka: tarčno zdravljenje z uporabo elektroporacije in magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov (Temeljni projekt ARRS)

Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)

Bilaterala SLO-ZDA: Proučevanje gibalnega nadzora izbranih delovnih nalog s ciljem ergonomskih in kinezioloških ukrepov pri bolečini v spodnjem delu hrbta (Bilateralni projekt ARRS)

Bilaterala SLO-SRB: Nov izdelek za prehrano telesne aktivne populacije (Bilateralni projekt ARRS)

Bilaterala SLO-SRB: Učinki pospešene rasti otrok in staranja odraslih na kinestetično zaznavanje – pomen za funkcionalno gibanje (Bilateralni projekt ARRS)

ŠOLSKI LONEC – Nadgradnja spletnega portala Šolski lonec v podporo implementaciji smernic zdravega prehranjevanja (Nacionalni projekt)

Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (Nacionalni projekt)

INOVUP – Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (Nacionalni projekt)

Bilaterala SLO-HRV: Šolsko pohištvo kot dejavnik tveganja za razvoj bolečine v spodnjem delu hrbta: biomehansko vrednotenje in predlog oblikovne izboljšave (Bilateralni projekt ARRS)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

STAR-VITAL – Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev (Nacionalni projekt)

J3-8209 Bilirubin kot zaščitni dejavnik pred razvojem kroničnih degenerativnih bolezni: serumski biomarker in možnosti farmakološke modulacije (Temeljni projekt ARRS)

L5-1845 Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive (Aplikativni projekt ARRS)

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem

P4-0092 Zdravje živali, okolje in varna hrana

P3-0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev

P5-0147 Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov

InnoRennew CoE

InnoRennew CoE