Knjižnica

Cinahl with Full Text je elektronska zbirka celotnih besedil s področja zdravstva in zdravstvene nege.

The Cochrane Library je zbirka celotnih besedil, ki obravnavajo klinične študije in uporabljene metode s specifičnih področjih zdravstva, ekonomike zdravstva, uporabe tehnologij v zdravstvu in drugih

Medline je elektronska zbirka strokovne in znanstvene literature s področij medicine, zdravstvene nege, zobozdravstva, veterine in drugih.

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection je elektronska zbirka, ki vsebuje referenčna dela (enciklopedije, atlasi, slovarji, priročniki, biografski leksikoni) z različnih strokovnih področij.

Ebrary je zbirka elektronskih knjig svetovno priznanih založnikov z različnih znanstvenih področij.

JSTOR je elektronski arhiv celotnih besedil znanstvenih časopisov z različnih področij. Poudarek je predvsem na starejših letnikih časopisov, ki so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja, zadnji letniki so večinoma dostopni z dve do triletnim zamikom.

Nature je elektronska zbirka celotnih besedil s področij medicine, stomatologije, farmacije, biokemije, biotehnologije, materialov, fizike, ekologije in drugih področij naravoslovja. Celotna besedila so dostopna za tekoče in pretekla 4 leta

ProQuest Dissertations and Theses Global (PQDT) je elektronska zbirka doktorskih in magistrskih disertacij.

Pubmed NCBI je elektronska zbirka besedil z zbirke MEDLINE s področij zdravstva, medicine, športne medicine, rehabilitacije, terapije in drugih.

Sage Journals je elektronska zbirka strokovne in znanstvene literature s področij medicine, družbenih ved, humanistike, tehnike in naravoslovja.

Science Direct je zbirka elektronskih revij z vseh strokovnih področij s poudarkom na medicini, naravoslovju in tehniki.

Informacijski servis Scopus omogoča iskanje po multidisciplinarni bibliografski bazi podatkov z indeksi citiranosti.

Springer Link je zbirka elektronskih revij s področij biomedicine, naravoslovja, tehničnih ved in poslovnih ved, ekonomije, humanistike, psihologije, sociologije in prava.

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library je elektronska zbirka različnih strokovnih področij. Iskanje člankov se izvede na osnovni strani https://www.tandfonline.com/nato se lahko pri seznamu rezultatov v levem meniju izbere možnost »Access Type: Only show content I have full access to«.

Servis Web of Science (WoS) omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI).

Wiley Online library je elektronska zbirka strokovne in znanstvene literature s področja naravoslovja medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije in drugih.

Dietetikus  COBISS Farmacevtski vestnik  COBISS, online Gastroenterolog  COBISS, online Kakovostna starost  COBIBSS, online Monitor –COBIBSSonline Obzornik zdravstvene nege – COBIBSSonline Pet zvezdic – COBISS, online  Psihološka obzorja – COBIBSSonline Radiology and oncology – COBIBSSonline Rehabilitacija – COBISSonline Revija za zdravstvene vede-  COBISSonline Slovenska pediatrija – COBIBSS ŠENT – COBIBSSonline ZPS test – COBIBSSonline Zdravniški vestnik – COBIBSSonline Zdravstveno varstvo – COBIBSSonline

Knjižnica UP Fakultete za vede o zdravju je pričela delovati v študijskem letu 2005/2006. Namenjena je študentom vseh članic Univerze na Primorskem, visokošolskim učiteljem, raziskovalcem, ostalim zaposlenim na fakulteti in drugim uporabnikom. Temeljno poslanstvo knjižnice je zbiranje (nakup), urejanje, hramba in strokovna obdelava knjižničnega gradiva: tiskanih in elektronskih virov, skrb za zaščito, varovanje in ohranjanje gradiva za prihodnost. S ciljem podpore študijskega in raziskovalnega procesa, skrbi za aktualnost knjižnične zbirke: monografij, strokovnih in znanstvenih tujih revij in drugih publikacij, predvsem s področij zdravstvenih in medicinskih ved, dietetike, aplikativne kineziologije, fizioterapije in športa.

Zaključna dela (diplomske naloge, zaključne projektne naloge magistrske naloge in doktorska dela) shranjuje v Repozitorij Univerze na Primorskem – RUP, ki je enotna vstopna točka za dostop do elektronskih informacijskih virov, ki nastajajo na univerzi. Leta 2019 so bila digitalizirana vsa zaključna dela, ki so nastala od začetkov delovanja fakultete in so objavljena v RUP.

S sprotno bibliografsko obdelavo gradiv za SICRIS knjižnica skrbi za podporo raziskovalnemu procesu in za podporo spremljanju vrednotenja raziskovalne uspešnosti raziskovalcev, tako za fakulteto kot tudi za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja UP UK
Cenik knjižničnih storitev