NOVO! ODDALJEN DOSTOP PREKO ARNES AAI/SHIBBOLETH AVTENTIKACIJE

Po novem je mogoče do večine elektronskih podatkovnih zbirk dostopati preko Arnes AAI/Shibboleth avtentikacije. Študenti dostopajo z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga uporabljajo za ŠIS /VIS; zaposleni na fakulteti pa z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga uporabljajo za UNIS. Oddaljen dostop preko Arnes AAI/Shibboleth avtentikacije na voljo za spodaj navedene zbirke.

Ebook Central – Ebrary (Proquest Academic Complete) 

JSTOR 

Nature 

ProQuest Dissertations & Theses Global‎

Sage Journals 

ScienceDirect  (V okence “Search for your institution and click the name to login” vpišete “University of Primorska”.)

Springer Link 

Web of Science  (V okencu “Institutional Sign In” v spustnem seznamu izberete “Arnes AAI Federation”, nato “University of Primorska”.)

Wiley Online Library  (V okencu “Federation” v spustnem seznamu izberete “Slovenia – ArnesAAI”,  nato “University of Primorska”.)

Taylor & Francis SSH Library 

 

NOVOST od oktobra 2020!

Dostop do vseh treh glavnih zbirk založnika Taylor and Francis

DOSTOP DO PODATKOVNIH ZBIRK PREKO ODDALJENEGA DOSTOPA

Cinahl with Full Text in Medline (preko baze EBSCOhost)

The Cochrane Library za The Cochrane Library je urejen oddaljen dostop preko Shibboleth avtentikacije (Navodila za dostop preko Shibboleth avtentikacije)

Pubmed NCBI

Scopus

NOVO! Testni dostop do platforme SAGE Knowledge do 7. 7. 2020. SAGE Knowledge je obsežna platforma, ki vključuje SAGE Books, SAGE Reference, SAGE Navigator, SAGE Video, SAGE Business Cases in CQ Press. Zbirke pokrivajo vsa področja družboslovja in vključujejo elektronske knjige, pregledna in referenčna dela ter video posnetke.  Dostop je mogoč preko oddaljenega dostopa: https://remote.upr.si.

NOVO! Brezplačni e-viri konzorcija ELSEVIER do 5. 6. 2020. Prosto dostopne e-knjige:
Ebooks: dostop preko www.sciencedirect.com
(iskanje Journal/book title).  Dostop je mogoč preko oddaljenega dostopa: https://remote.upr.si.

NOVO! Brezplačni e-viri v času pandemije. Nekateri ponudniki in založniki elektronskih virov omogočili brezplačen dostop do nekaterih njihovih sicer plačljivih vsebin in orodij. Seznam brezplačnih vsebin se nahaja na spletni povezavi: https://cosec.nuk.uni-lj.si/e-viri-v-casu-pandemije

NOVO! Testni dostop do platforme STATISTA do 31. 3. 2020. Statista je ena izmed največjih platform, ki ponuja statistike in podatke o različnih trgih. Vključuje več kot 1,5 milijona statistik, napovedi, poročil in infografik ter združuje ekonomske podatke, javnomnenjske raziskave in demografske trende.

OPISI NAROČENIH ZBIRK IN POVEZAVE ZA DOSTOP IZ PROSTOROV FAKULTETE

Cinahl with Full Text in Medline (preko baze EBSCOhost)

Cinahl with Full Text je elektronska zbirka celotnih besedil s področja zdravstva in zdravstvene nege. Medline je elektronska zbirka strokovne in znanstvene literature s področij medicine, zdravstvene nege, zobozdravstva, veterine in drugih.

The Cochrane Library

The Cochrane Library je zbirka celotnih besedil, ki obravnavajo klinične študije in uporabljene metode s specifičnih področjih zdravstva, ekonomike zdravstva, uporabe tehnologij v zdravstvu in drugih.

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection je elektronska zbirka, ki vsebuje referenčna dela (enciklopedije, atlasi, slovarji, priročniki, biografski leksikoni) z različnih strokovnih področij.

Ebook Central – Ebrary (Proquest Academic Complete)

Ebrary je zbirka elektronskih knjig svetovno priznanih založnikov z različnih znanstvenih področij.

JSTOR

JSTOR je elektronski arhiv celotnih besedil znanstvenih časopisov z različnih področij. Poudarek je predvsem na starejših letnikih časopisov, ki so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja, zadnji letniki so večinoma dostopni z dve do triletnim zamikom.

Nature

Nature je elektronska zbirka celotnih besedil s področij medicine, stomatologije, farmacije, biokemije, biotehnologije, materialov, fizike, ekologije in drugih področij naravoslovja. Celotna besedila so dostopna za tekoče in pretekla 4 leta.

ProQuest Dissertations & Theses Global‎

ProQuest Dissertations and Theses Global (PQDT) je elektronska zbirka doktorskih in magistrskih disertacij.

Pubmed NCBI

Pubmed NCBI je elektronska zbirka besedil z zbirke MEDLINE s področij zdravstva, medicine, športne medicine, rehabilitacije, terapije in drugih.

Sage Journals

Sage Journals je elektronska zbirka strokovne in znanstvene literature s področij medicine, družbenih ved, humanistike, tehnike in naravoslovja.

ScienceDirect

Science Direct je zbirka elektronskih revij z vseh strokovnih področij s poudarkom na medicini, naravoslovju in tehniki.

Scopus

Informacijski servis Scopus omogoča iskanje po multidisciplinarni bibliografski bazi podatkov z indeksi citiranosti.

Springer Link

Springer Link je zbirka elektronskih knjig in revij s področij biomedicine, naravoslovja, tehničnih ved in poslovnih ved, ekonomije, humanistike, psihologije, sociologije in prava.

Taylor & Francis SSH Library

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library je elektronska zbirka različnih strokovnih področij. Iskanje člankov se izvede na osnovni strani https://www.tandfonline.com/nato se lahko pri seznamu rezultatov v levem meniju izbere možnost »Access Type: Only show content I have full access to«.

Web of Science

Servis Web of Science (WoS) omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI).

Wiley Online Library

Wiley Online library je elektronska zbirka strokovne in znanstvene literature s področja naravoslovja medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije in drugih.

Knjižnica UP Fakultete za vede o zdravju je začela delovati v študijskem letu 2005/2006. Namenjena je študentom vseh članic Univerze na Primorskem, visokošolskim učiteljem, raziskovalcem, ostalim zaposlenim na fakulteti in drugim uporabnikom. Temeljno poslanstvo knjižnice je zbiranje (nakup), urejanje, hramba in strokovna obdelava knjižničnega gradiva: tiskanih in elektronskih virov, skrb za zaščito, varovanje in ohranjanje gradiva za prihodnost. S ciljem podpore študijskega in raziskovalnega procesa skrbi za aktualnost knjižnične zbirke: monografij, strokovnih in znanstvenih tujih revij ter drugih publikacij, predvsem s področij zdravstvenih in medicinskih ved, dietetike, aplikativne kineziologije, fizioterapije in športa.

Zaključna dela (diplomske naloge, zaključne projektne naloge, magistrske naloge in doktorska dela) shranjuje v Repozitorij Univerze na Primorskem – RUP, ki je enotna vstopna točka za dostop do elektronskih informacijskih virov, ki nastajajo na univerzi. Leta 2019 so bila digitalizirana vsa zaključna dela, ki so nastala od začetkov delovanja fakultete in so objavljena v RUP.

S sprotno bibliografsko obdelavo gradiv za SICRIS knjižnica skrbi za podporo raziskovalnemu procesu in za podporo spremljanju vrednotenja raziskovalne uspešnosti raziskovalcev – tako za fakulteto kot tudi za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra. 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja UP UK
Cenik knjižničnih storitev

 

Dostopnost