Konferenca

ZNANSTVENA IN STROKOVNA KONFERENCA UP FAKULTETE ZA VEDE O ZDRAVJU

Zdravje delovno aktivnih in starejših odraslih

Osrednji namen znanstvene in strokovne konference UP Fakultete za vede o zdravju je predstaviti na najnovejših znanstvenih dognanjih temelječe interdisciplinarne ukrepe za izboljšanje zdravja in kakovosti življenja ter preprečevanje dejavnikov tveganja za najpogostejše bolezni sodobnega časa
različnih starostnih skupin:

• delovno aktivne populacije,

• populacije starejših odraslih,

• otrok in mladostnikov.

Program konference je interdisciplinarno naravnan – z namenom izboljšanja kakovosti življenja obravnavane generacije se osredotoča na različne vidike odpravljanja dejavnikov tveganja v skrbi za njihovo zdravje. Konferenca opozarja na zdravstvene probleme, predstavlja aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. Konferenca nudi prostor za prepletanje različnih vsebin in predstavitev različnih pogledov na zdravje, tako s psihosocialnega področja, zdravstvenega področja ter s področja gibanja in fizioterapije, prehrane, kot tudi s področja tehnoloških in informacijskih rešitev.

Program konference vključuje plenarna predavanja, predavanja v posameznih sekcijskih sklopih ter poster sekcijo.

Naslednja konferenca bo dvodnevna in bo potekala 19. in 20. septembra 2024 v prostorih UP FTŠ – Turistice v Portorožu.
Program bo osredotočen na populacijo delovno aktivnih ter starejših odraslih.

Za več informacij o prijavi, kotizaciji ter programu vabljeni k ogledu konferenčne spletne strani https://www.healthconference.fvz.upr.si/si/

Kontaktni e-naslov: conference@fvz.upr.si

Organizacijski in programski odbor konference

Več informacij: 

KONTAKT

e-naslov: conference@fvz.upr.si

Dostopnost