Sodelovanje z gospodarstvom

Fakulteta za vede o zdravju je s svojo strokovno in raziskovalno širino stičišče v zdravje in šport usmerjenih strokovnjakov. Slednje nam ob uporabi najnovejših spoznanj na dotičnih področjih omogoča multidisciplinarno ukrepanje na najvišjem nivoju, ki lahko predstavlja razliko med učinkovitimi in neučinkovitimi ukrepi. Že dalj časa delujemo na področju vrhunskega in rekreativnega športa, delovnih organizacij ter splošnega zdravstvenega, prehranskega in gibalnega statusa uporabnikov. Posameznikom in športnikom na vseh ravneh nudimo kakovostno ocenjevanje njihovega športnega ali zdravstvenega stanja v lastnih laboratorijih z visoko tehnološko opremo ali na terenu s pomočjo prenosnih merilnih tehnologij. S ciljem dviga zmogljivosti, izboljšave gibalnega nadzora ali drugih zdravstvenih kazalnikov oblikujemo individualno prilagojene ukrepe posameznikom ali delovnim organizacijam, katerih uporabo argumentiramo s predhodnim in končnim vrednotenjem uporabnika na ravneh:

• fizioloških parametrov,
• biomehanskih parametrov,
• prehranskega stanja,
• psihosocialnih obremenitev,
• športno-specifičnih zahtev,
• delovno-specifičnih zahtev in
• kliničnega pregleda.

Podjetjem nudimo celovito podporo pri vzpostavljanju in ohranjanju zaposlenim prijaznega, zdravega in produktivnega okolja. S pomočjo začetne analize stanja oblikujemo podjetju prilagojene izobraževalne, vadbene, prehranske, ergonomske in organizacijske ukrepe, ki omogočajo visoko produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih ter preprečevanje absentizma v najvišji možni meri. Ukrepe oblikujemo na podlagi natančne opredelitve:

• mišično-skeletnih obremenitev,
• psihosocialnih obremenitev,
• prehranskega stanja zaposlenih,
• fizioloških kazalnikov,
• mišične zmogljivosti zaposlenih,
• bolniškega staleža in
• delovnega okolja.

ODLIKUJE NAS STROKOVNA IZVEDBA IN REFERENCE
• številčna ekipa strokovnjakov z izkušnjami s področja,
• multidisciplinaren pristop pri obravnavi posameznika ali skupine,
• visoko-tehnološka oprema za izvedbo storitev,
• odzivnost pri nudenju storitev,
• dostopnost za dodatne konzultacije in pomoč,
• poglobljeno strokovno svetovanje pri interpretaciji poročil in rezultatov testiranj,
• prilagodljiv delovni čas brez daljšega predhodnega naročanja,
• možnost izvedbe na terenu po predhodnem dogovoru.

Za naročila in dodatne informacije glede ponudbe storitev smo vam na voljo na e-naslovu info@fvz.upr.si

Dostopnost