Raziskovalna oprema
LABORATORIJI
LABORATORIJ ZA BIOMEHANIKO

je namenjen proučevanju mehanike človeškega gibanja. Laboratorij je opremljen z napredno tehnologijo in računalniškimi programi za analizo kinematike in kinetike gibanja, ter mišične aktivnosti. V laboratoriju se opravljajo meritve mišične zmogljivosti ter analiza mišične aktivnosti in biomehanike med različnimi gibalnimi vzorci ter kinematike gibanja. Rezultati meritev poleg raziskovalnih uvidov koristijo pri individualizaciji športne vadbe ter napredka, odkrivanju šibkih točk in spremljanju rehabilitacije poškodb. Navedena je raziskovalna oprema večje vrednosti:

LABORATORIJ ZA FIZIOLOGIJO

Laboratorij za fiziologijo je namenjen preučevanju fizioloških odzivov in prilagoditev na vadbo ali različna okolja. Opremljen je z visoko-tehnološko opremo, namenjeno merjenju in analizi različnih vidikov človeške fiziologije, zlasti v povezavi z vzdržljivostjo, aerobno kapaciteto in presnovo. Različni trenažerji (tekalna steza, kolesarski trenažer) omogočajo, da se testiranja izvedejo v športno-specifičnih pogojih.

 • Stacionarni presnovni voziček Cosmed Quark CPET
 • Prenosni merilniki laktata v krvi
 • Zapestni merilniki srčnega utripa
 • Telesni analizator Tanita MC980MA
 • Kolesarska trenažerja Wahoo Kickr in Elite Drivo
 • Tekaška steza Woodway 4 Front
 • Multiparametrski merilniki – več merilnikov proizvajalcev Ahlborn, Metrel in Voltcraft s pripadajočimi senzorji za vrednotenje okoljskih pogojev in notranjega udobja.
 • Prenosni merilec porabe kisika VO2master
 • Termokamera Flir E4
 • Artinis Portalite NIRS naprava za vrednotenje krvnega pretoka
 • Spirometrija Cosmed
LABORATORIJ ZA ERGONOMIJO IN FIZIOTERAPIJO

poseduje z aparaturami za izvajanje vseh uveljavljenih oblik fizikalne terapije (terapevtski ultrazvok, laser, magnetoterapija, elektroterapija, termoterapija) ter tudi nekatere sodobne aparature (visoko-intenzivna magnetna stimulacija), katerih uporabnost v rehabilitaciji je še v procesu utemeljevanj in tako nudijo priložnost za raziskovalno delo. V laboratoriju se nahaja tudi sklop opreme za ergonomske meritve, kot so senzorji za spremljanje gibalnih navad in sedentarnosti, stadiometer, ter manjši pripomočki za merjenje dimenzij delovnega mesta.

VAJALNICA ZA GIBALNO TERAPIJO

je namenjena izvajanju različnih vsebih gibalne terapije, vadbe in vadbenih intervencij v sklopu pedagoškega in raziskovalnega dela. Vajalnica je opremljena z naslednjimi vadbenimi pripomočki za izvedbo različnih vadbenih vsebin:

 • Vadbena platforma
 • Multifunkcijska kletka z utežmi
 • Klop za potisk s prsi z utežmi
 • Letveniki
 • Galileo vibracijska plošča
 • Drobni pripomočki za vadbo proti uporu
 • Drobni pripomočki za vadbo stabilnosti in ravnotežja
 • Naprava in manšete za ishemično vadbo SmartCuff PRO
CENTER ZA PREHRANSKO OBRAVNAVO Z EKSPERIMENTALNO KUHINJO

je namenjen izvajanju prehranske obravnave, ki vključuje: prehransko presejanje, postavitev prehranske diagnoze, izvedba prehranske intervencije ter spremljanje in evalvacija prehranske terapije. Poleg tega se izvaja planiranje in pripravljanje optimalnih jedilnikov, ki ustrezajo potrebam posameznikov ali različnim starostnim skupinam prebivalstva. Oprema večje vrednosti:

 • Telesni analizator Tanita BC 418MA
 • Indirektni kalorimeter RMR Qark (COSMED)
 • Indirektni kalorimeter MedGem® Microlife
 • Modeli živil
 • Opremljena kuhinja
 • Aparat za merjenje gostote živil (Omogoča vrednotenje ključnih parametrov kemijske sestave, kot so topne trdne snovi v živilih, kakovost sadja, sadnih sokov,  dietnih formul in izdelkov za bolnike z disfagijo.)
 • Programska oprema PRODI 5.8 EXPERT (Omogoča beleženje prehranskih vnosov ter pripravo receptur.)

BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Gibanje, neaktivnost in prehrana imajo pomemben vpliv na določene kazalnike zdravja. Ti kazalniki se odražajo na biokemijskem nivoju še preden se izrazijo makroskopsko. S spremljanjem osnovnih biokemijskih parametrov, markerjev vnetja, hormonov, presnovnih produktov pomembno zaokrožimo dognanja, ugotovljena v predhodno opisanih laboratorijih. Infrastruktura biokemijskega laboratorija:

MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ

Cilj delovanja mikrobiološkega laboratorija je zagotavljati možnosti za identifikacijo, preučevanje in razumevanje vloge mikroorganizmov v človeku pomembnih okoljih. V okviru UP FVZ mikrobiološki laboratorij prinaša nova spoznanja, ki vodijo do razvoja in izboljšave mikrobiološke diagnostike, zagotavljanja kakovosti tako v zdravstveni kot tudi v živilski praksi, razvijanje aplikacij in razumevanje različnih mehanizmov delovanja mikroorganizmov na področju patogeneze, odpornosti proti protimikrobnim učinkovinam, tvorbe biofilma ipd. Oprema:

SIMULACIJSKI CENTER ZA OBRAVNAVO KRITIČNO BOLNEGA PACIENTA

zajema tako simulator širokega spektra, ki služi za optimizacijo in razvoj različnih postopkov zdravstvene nege pri različnih poškodbah otrok ali odraslih ter simulatorsko reanimacijsko lutko, ki je ključna za študij in optimizacijo postopkov reanimacije. Uporaba simulatorjev je relativno nov pristop v poučevanju, ki omogoča uporabnikom razvoj, izboljšavo, in uporabo znanja  in veščin v realnih kliničnih situacijah. Oprema večje vrednosti:

 • Simulator Gaumard HAL 1000 
 • Simulator ALS-reanimacijska lutka
 • Simulator NIKKI za urjenje vseh postopkov s področja zdravstvene nege
 • QCPR lutke za reanimacijo
Dostopnost