Vizitka
Univerza na Primorskem

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU 

Università del Litorale

Facoltà di Scienze della Salute

University of Primorska

Faculty of Health Sciences 

Univerza na Primorskem
Fakulteta za vede o zdravju
Polje 42
6310 Izola
Slovenija

 

Tajništvo

Tel.: 05/66-26-460
Fax: 05/66-26-480
E-mail: info@fvz.upr.si

 

Podatki za račune – poslovni partnerji

Računi morajo biti izstavljeni na pravno osebo, katere naziv se glasi:

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UNIVERSITÀ DEL LITORALE
TITOV TRG 4
6000 KOPER – CAPODISTRIA

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA SALUTE
Polje 42
6310  IZOLA  – ISOLA
ID za DDV: SI71633065
IBAN: SI56 011006000006037

Na računu morata obvezno biti navedena oba naslova, s tem, da se račun pošlje na naslov:

UP FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
POLJE 42
6310 IZOLA

Na naslov prejemnika se pošlje račun in vse, kar je v zvezi z izstavljenim računom.
Na ta naslov se pošlje oz. dobavi blago, na tem naslovu se tudi opravijo vse naročene storitve.
Za vse informacije smo Vam na voljo na tel. št. 05/66-26-470 ali faksu št. 05/66-26-480.