Senat in komisije

Senat UP FVZ ima 9 članov, sestavljajo ga predstavniki visokošolskih učiteljev in znastvenih delavcev ter študentov.

prof. dr. Nejc Šarabon

Dekan fakultete

E-pošta

doc. dr. Igor Karnjuš

E-pošta

doc. dr. Mirko Prosen

E-pošta

izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar

Prodekanja za raziskovanje in mednarodno sodelovanje

E-pošta

doc. dr. Mojca Stubelj

Prodekanja za kakovost za področje prehranskega svetovanja – dietetike

E-pošta

doc. dr. Saša Kenig

E-pošta

doc. dr. Matej Plevnik

E-pošta

Mirko Ilić

predstavnik ŠS UP FVZ

Lucija Brezočnik

predstavnica ŠS UP FVZ

Komisije senata

Komisija za študijske zadeve UP FVZ
 • izr. prof. dr. Mihaela Jurdana, predsednica,
 • Doroteja Rebec, članica,
 • doc. dr. Mojca Stubelj, članica,
 • Ester Benko, članica,
 • doc. dr. Matej Voglar, član,
 • Naja Zagorc, predstavnica študentov UP FVZ.
Komisija za študentske UP FVZ
 • Helena Skočir, viš. pred., predsednica,
 • doc. David Ravnik, Ph.D. (Republika Češka),
 • doc. dr. Patrik Pucer, član,
 • dr. Urška Čeklič, asist., članica,
 • Žan Zver, predstavnik študentov UP FVZ.
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo UP FVZ
 • izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar, predsednica,
 • doc. dr. Sabina Ličen, članica,
 • doc. dr. Boris Kovač, član,
 • doc. dr. Matej Voglar, član,
 • doc. dr. Jernej Rošker, član.
Komisija za izvolitve v nazive UP FVZ
 • prof. dr. Maja Čemažar, predsednica,
 • doc. dr. Nina Mohorko, namestnica predsednice,
 • izr. prof. Mihaela Jurdana, članica,
 • izr. prof. dr. Maša Černelič Bizjak, članica,
 • doc. dr. Mirko Prosen, član.
Disciplinska komisija UP FVZ
 • doc. dr. Saša Kenig, predsednica,
 • Urška Bogataj, viš. pred., članica,
 • Lucija Brezočnik, predstavnica študentov UP FVZ.

Namestniki članov Disciplinske komisije UP FVZ:      

 • doc. dr. Igor Karnjuš, namestnik,
 • doc. dr. Boris Kovač, namestnik,
 • Žan Zver, namestnik predstavnice študentov UP FVZ.
Komisija za mednarodno sodelovanje
 • doc. dr. Igor Karnjuš, predsednik,
 • doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, namestnica predsednika,
 • Nastja Podrekar, asist., članica,
 • doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin, članica,
 • doc. dr. Saša Kenig, članica,
 • Mihela Čeč, predstavnica študentov UP FVZ.
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti
  • izr. prof. dr. Klemen Širok, predsednik,
  • doc. dr. Ana Petelin, namestnica predsednika,
  • doc. dr. Matej Plevnik, član,
  • Urška Bogataj, viš. pred., članica,
  • Kristina Uršič Jakomin, članica,
  • Jure Žitnik, asist., član,
  • Blaž Klemenc, predstavnik študentov UP FVZ