Senat in komisije

Senat UP FVZ ima 9 članov, sestavljajo ga predstavniki visokošolskih učiteljev in znastvenih delavcev ter študentov.

SESTAVA SENATA UP FVZ V MANDATU 2023 – 2027

1.prof. dr. Nejc Šarabon,

2.doc. dr. Matej Voglar,

3.doc. dr. Matej Plevnik,

4.doc. dr. Darjan Smajla,

5.prof. dr. Mihaela Jurdana,

6.izr. prof. dr. Sabina Ličen,

7.izr. prof. dr. Melita Peršolja

8.Amina Fejzić, predstavnica študentov (do 27. 10. 2025),

9.Rebeka Smolnikar, predstavnica študentov (do 27. 10. 2025).

 

Komisije senata

Komisija za študijske zadeve UP FVZ
 • izr. prof. dr. Saša Kenig, predsednica,
 • viš. pred. Doroteja Rebec, članica,
 • prof. dr. Mihaela Jurdana, članica,
 • doc. dr. Denisa Manojlović Ivezić, članica,
 • Urška Ličen, predstavnica študentov UP FVZ
Komisija za študentske zadeve UP FVZ
 • izr. prof. dr. Mirko Prosen, predsednik,
 • doc. David Ravnik, Ph.D. (Republika Češka), član,
 • doc. dr. Patrik Pucer, član,
 • doc. dr. Darjan Smajla, član,
 • dr. Tadeja Jakus, članica,
 • Katerina Stojanova, predstavnica študentov UP FVZ
Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP FVZ
 • izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar, predsednica,
 • doc. dr. Igor Karnjuš, član,
 • doc. dr. Žiga Kozinc, član,
 • doc. dr. Matej Voglar, član,
 • doc. dr. Jernej Rošker, član
Komisija za izvolitve v nazive UP FVZ
 • prof. dr. Maja Čemažar, predsednica,
 • izr. prof. dr. Nina Mohorko, namestnica predsednice,
 • doc. dr. Matej Voglar, član,
 • izr. prof. dr. Maša Černelič Bizjak, članica,
 • izr. prof. dr. Sabina Ličen, članica
Disciplinska komisija UP FVZ
 • izr. prof. dr. Saša Kenig, predsednica,
 • Urška Bogataj, viš. pred., članica,
 • Patrik Benčina, predstavnik študentov UP FVZ

Namestniki članov Disciplinske komisije UP FVZ:      

 • doc. dr. Matej Voglar, namestnik predsednice,
 • doc. dr. Boris Kovač, namestnik člana,
 • Urška Ličen, namestnica predstavnika študentov UP FVZ.
Komisija za mednarodno sodelovanje
 • prof. dr. Darja Barlič-Maganja, predsednica,
 • doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, namestnica predsednice,
 • doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin, članica,
 • doc. David Ravnik, Ph.D. (Republika Češka), član,
 • Kristina Martinović, članica,
 • Miloje Vacić, predstavnik študentov UP FVZ
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti
  • izr. prof. dr. Klemen Širok, član,
  • doc. dr. Boris Kovač, član
  • doc. dr. Matej Plevnik, član,
  • izr. prof. dr. Melita Peršolja, članica,
  • Rok Vatovec, član,
  • Kristina Uršič Jakomin, članica,
  • Januš Kovic, predstavnik študentov UP FVZ
  Komisija za tutorstvo
   • izr. prof. dr. Mirko Prosen, prodekan za študentske zadeve, predsednik,
   • Tanja Črešnovar, koordinatorica učiteljev tutorjev, namestnica predsednika,
   • Lana Erjavec, koordinatorica študentov tutorjev, članica,
   • Lea Ražman, članica
   Dostopnost