Raziskovalna dejavnost

Raziskovalni programi

U

Raziskovalni in razvojni projekti

Mednarodni projekti

Študentski projekti

Bilaterala SLO-BIH: Učinki nošenja različnih šolskih torb na kinematične parametre hoje pri otrocih, starih od 8 do 12 let (Bilateralni projekt ARIS)

Bilaterala SLO-BIH: Učinki nošenja različnih šolskih torb na kinematične parametre hoje pri otrocih, starih od 8 do 12 let (Bilateralni projekt ARIS)

BI-RS/23-25-039 Trajnostna hrana za zdravo prihodnost

V3-2305 GIB24 – Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor

V5-2301 Z znanostjo do medalje: pregled medicinske, prehranske in psihološke podpore olimpijske ekipe

MOJ IZZIV III Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov s poudarkom na dvigu zdravstvene pismenosti cele družine

SiZDRAV Sinergija med zdravjem, delom in izobraževanjem

EQI-TRAIN Vzpostavitev znanstvene podlage za ekscentrično kvazi-izometrično vadbo proti uporu

PATELAC-Optimizacija strategij za preprečevanje in zdravljenje patelofemoralne bolečine po rekonstrukciji sprednje križne vezi (Interni podoktorski projekt)

J5-4572 Razvoj digitalnega izobraževalnega standarda na področju visokega šolstva za zagotavljanje pravičnosti in dostopnosti v digitalnem izobraževanju (Temeljni projekt ARIS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Razvoj inovativnih pristopov za vrednotenje sila-hitrost-moč profila športnikov kot pomembno izhodišče usmerjanja kondicijske priprave (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Optimizacija trenutnih smernic za vnos ogljikovih hidratov med vzdržljivostno vadbo (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

RAVNOTEZ – Vrednotenje ravnotežne sposobnosti s prehodnimi značilnostmi nihanja telesa med mirno stojo: od validacije do praktične uporabnosti (Interna podoktorska pozicija)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

V4-2004: Obvladovanje okužb z bakterijo S. Infantis v rejah piščancev brojlerjev (CRP projekt ARIS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

E-središče za sledenje in zmanjševanje športnih poškodb v Sloveniji (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

EU MENU Slovenija – Raziskava o prehranskih navadah in prehranskem vnosu med prebivalci Slovenije – LOT2 (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

EXPLOREDU: Sistem za identifikacijo, management in ponovno uporabo informacij o izobraževalnih dogodkih in prosto dostopnih izobraževalnih vsebinah v sloveniji in svetu (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Vpliv različno polnjenih glikogenskih zalog na hidracijski status (in telesno sestavo) športnikov (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018 (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Bilaterala SLO-SRB: Priprava funkcionalnih pekarskih izdelkov iz žit in psevdožit z inovativnimi fermentacijami (Bilateralni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

J4-7608 Obvladovanje kontaminacije piščančjih trupov z bakterijami iz rodu Campylobacter v klavniškem okolju (Temeljni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju (CRP projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Z2-7257 Razvoj algoritmov za odkrivanje protimikrobnih zdravil in zmanjševanje protimikrobne odpornosti (Podoktorski projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Projekt UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

V4-1085 Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih biotoksinov v školjkah (CRP projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

J3-2277 Kombinacija elektrogenske imunske terapije z interlevkinom-12 in obsevanjem za zdravljenje eksperimentalnih tumorjev (Temeljni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

J3-2218 Ugotavljanje infekcije protez pri zamenjavi umetnih sklepov (Temeljni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

L3 – 0129 Izvencelične nukleinske kisline v diagnostiki koronarne ateroskleroze (Aplikativni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

J7-9743 Vloga zdravstvene nege pri zagotavljanju kakovostnega življenja starostnikov: Vpliv inkontinence in omejene gibljivosti na funkcionalnost starostnikov (Temeljni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

J5-4281 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu (Temeljni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Nadgradnja programa Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)

J3-6796 Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunsko genske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov (Temeljni projekt ARRS)

J1-6734 Zaščita lahkih zlitin na osnovi aluminija kot materialov prihodnosti za transportno industrijo (Temeljni projekt ARRS)

Multidisciplinaren pristop k obravnavi debelosti (Lastno financiran projekt)

M1-0151 Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem (CRP projekt)

J3-4211 Antiangiogena genska terapija raka: tarčno zdravljenje z uporabo elektroporacije in magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov (Temeljni projekt ARRS)

Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)

Bilaterala SLO-ZDA: Proučevanje gibalnega nadzora izbranih delovnih nalog s ciljem ergonomskih in kinezioloških ukrepov pri bolečini v spodnjem delu hrbta (Bilateralni projekt ARRS)

Bilaterala SLO-SRB: Nov izdelek za prehrano telesne aktivne populacije (Bilateralni projekt ARRS)

Bilaterala SLO-SRB: Učinki pospešene rasti otrok in staranja odraslih na kinestetično zaznavanje – pomen za funkcionalno gibanje (Bilateralni projekt ARRS)

ŠOLSKI LONEC – Nadgradnja spletnega portala Šolski lonec v podporo implementaciji smernic zdravega prehranjevanja (Nacionalni projekt)

Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (Nacionalni projekt)

INOVUP – Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (Nacionalni projekt)

Bilaterala SLO-HRV: Šolsko pohištvo kot dejavnik tveganja za razvoj bolečine v spodnjem delu hrbta: biomehansko vrednotenje in predlog oblikovne izboljšave (Bilateralni projekt ARRS)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

STAR-VITAL – Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev (Nacionalni projekt)

J3-8209 Bilirubin kot zaščitni dejavnik pred razvojem kroničnih degenerativnih bolezni: serumski biomarker in možnosti farmakološke modulacije (Temeljni projekt ARRS)

L5-1845 Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive (Aplikativni projekt ARRS)

Izpopolnjevanje trenerjev za razvoj koordinacije ter motoričnih sposobnosti otrok PETIT 

Equality in social and professional recognition of nurses: A longitudinal, international comparison on the status and evolution of social and professional recognition of European nurses EQUANU

TeachHealthtoID: Developing a Higher Education Curriculum in SET Teaching for the Health Protection and Promotion of Intellectually Disabled Individuals

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

TOVID: Teaching Online: Video Initiatives in Digital and Module Learning (ERASMUS+)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

SURFUNCTI Kontrolirano strukturiranje in funkcionalizacija površin sodobnih biomedicinskih titanovih zlitin za ortopedske vsadke – Controlled surface structuring and surface functionalisation of advanced biomedical titanium alloys for orthopaedic implants (MNT-ERA.NET II)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

EATMOT Psiho-socialne motivacije, povezane z izbiro hrane in prehranjevalnimi praksami

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

INTEGRA “Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje” (INTERREG SLO-ITA 2014-2020)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ALMICROBHOL – EFFECTS OF ALCOHOL CONSUMPTION ON GUT MICROBIOTA COMPOSITION IN ADULTS (ERAB GRANT)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

CO.N.S.E.N.SO: »COmmunity Nurse Supporting Elderly iN a changing SOciety« (Model of care for elderly in Alpinespace)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

EP4Bio2Med European network for development of electroporation-based technologies and treatments – Acronym (COST action)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

TRAFOON – Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation (EU 7th Framework Programme)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

TRANS2CARE (INTERREG SLOVENIJA – ITALIJA 2007 – 2013)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Implementation Of Nurse Professional Competence Scale in Nursing profession in Croatia and Slovenia (Bilateral project SLO-CRO)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

VALCER Waste recovery: potential of using the cherry core (EU PROJ/IPV/ID&I/00)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

BENEFITS: Better and more Effective Nursing Education for Improving Transcultural Nursing Skills (ERASMUS+)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

4STEPS: 4STEPS for Healthy Babies, Healthy Families, Healthy Nations (ERASMUS+)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PreconNet: PRECONCEPTION HEALTH OF YOUTH, bridging the gap in and through education (ERASMUS+)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

DIG-IT: Digital Education Initiatives and Timely Solutions (ERASMUS+)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

DeMoPhaC: Development of a model for nurses’ role in interprofessional pharmaceutical care” (ERASMUS+)

HRT – OBRAVNAVA BOLEČINE V SPODNJEM DELU HRBTA, RAMENIH IN VRATU PRI ZAPOSLENIH

URBAM – UMEŠČANJE URBANEGA GLAMPINGA V INOVATIVNE OBLIKE TURISTIČNIH PRODUKTOV ISTRSKEGA ZALEDJA

ANTIOX: UPORABA ODPADNIH TROPIN ZA PRIPRAVO FUNKCIONALNIH ŽIVIL, DIETNIH SADNIH NAMAZOV Z VISOKO VSEBNOSTJO ANTIOKSIDANTOV

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: SMILJ – OKARAKTERIZACIJA SMILJA IN PROUČEVANJE UČINKOV PRODUKTOV SMILJA NA OKSIDATIVNI STRES IN VNETJE

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: ZdravDIH – INTEGRALNO DIHANJE ZA SPODBUJANJE VZORCEV ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: HIPDY – RAZVOJ IN VALIDACIJA MOBILNEGA MERILNEGA SISTEMA ZA MIŠIČNO ZMOGLJIVOST KOLKA

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ŠIPK: OKOUČINKOVIT – PRIPRAVA MODELA ZA VREDNOTENJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN OKOLJSKE UČINKOVITOSTI IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ŠIPK: PONO – RAZVOJ PLATFORME NAMENJENE ZMANJŠEVANJU POŠKODB NOGOMETAŠEV

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ŠIPK: ESPOS – E-SREDIŠČE ZA SPREMLJANJE ŠPORTNIH POŠKODB V SLOVENIJI

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: SMOOTHIE ZA ZDRAVJE

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: SAMOKATETERIZACIJA, INTEGRATIVNI RAZVOJ PRIPOMOČKA

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: FONDA – KULINARIČNI NASVETI ZA PRIPRAVO RIB NA ZDRAV NAČIN IN KUHARSKI RECEPTI ZA RIBOGOJNICO FONDA

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ŠIPK: SRCE – NAČRT ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJSKEGA SLOGA SRČNO-ŽILNIH BOLNIKOV

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: LEPA – IZDELAVA MODELA SPODBUJANJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TELESNE AKTIVNOSTI V LOKALNEM OKOLJU

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: GLINDEX – RAZVOJ IN TESTIRANJE NOVIH IZDELKOV S PRIMERNIM GLIKEMIČNIM INDEKSOM ZA BOČNIKE Z DIABETESOM

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: KREPKO – VPLIV UŽIVANJA KEFIRJA NA KAZALNIKE METABOLNEGA SINDROMA

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: MEDEX – UČINKI MATIČNEGA MLEČKA NA SISTEMSKO VNETJE

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: SACYC – IZOBLIKOVANJE SMERNIC ZA PREPREČEVANJE POŠKODB MED KOLESARJENJEM

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: ČILI – ANALIZA ČILI PAPRIK IN OMAK

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: DIETA – VPLIV NIZKO OGLJIKOHIDRATNE PREHRANE NA KAZALNIKE ZDRAVJA

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ŠIPK: GibKoP – HOLISTIČNI PRISTOPI K AKTIVNEMU IN ZDRAVEMU STARANJU: GIBALNA IN KOGNITIVNA AKTIVNOST TER PREHRANA

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ŠIPK: FUNKCIONAL – MOŽNOST UPORABE KORISTNIH ZAVRŽKOV HRANE IN ODPADKOV PRIMARNE PREDELAVE ZA PRIPRAVO FUNKCIONALNIH ŽIVIL

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ŠIPK: PREDEL – INTERDISCIPLINARNA PREVENTIVNA SKRB ZA ZDRAVJE DELAVCA V MIKRO IN MALIH PODJETJIH PRIMORSKE

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ŠIPK: ŽIVSLOG – VPLIV ŽIVLJENJSKEGA SLOGA NA ZDRAVJE MLADIH ŠPORTNIKOV

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ŠIPK: PROZ-SIPO – PROMOCIJA ZDRAVJA NAMENJENA SLOVENSKIM POLICISTOM

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: PROICECREAM – RAZVOJ IN TESTIRANJE SLADOLEDA Z DODATKOM PROBIOTIČNIH MIKROBNIH KULTUR

Dostopnost