Bilaterala SLO-ZDA: Proučevanje gibalnega nadzora izbranih delovnih nalog s ciljem ergonomskih in kinezioloških ukrepov pri bolečini v spodnjem delu hrbta (Bilateralni projekt ARRS)
Trajanje bilateralnega projekta ARRS:
1.1.2018 – 31.12.2019
Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Projektni partner:

The Pennsylvania State University

Vodja projekta:

prof. dr. Nejc Šarabon (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

Bolečina v spodnjem delu hrbta (BSH) je najpogostejša mišično-skeletna problematika današnje populacije. Namen naše študije je razviti metodologijo za prepoznavanje mišičnih sinergizmov med nalogami sklanjanja, dviganja bremen in potiskanja. Študijo bomo izvedli na treh vzorcih ljudi: a) zdravih ljudeh, ki sicer poklicno ne opravljajo tovrstnih gibalnih nalog, b) ljudeh, ki redno v delovnem procesu izvajajo tovrstne naloge  in c) ljudeh, ki imajo prisotno kronično ideopatsko bolečino v ledvenem delu hrbta.

Bilateralni projekt SLO-ZDA z naslovom PROUČEVANJE GIBALNEGA NADZORA IZBRANIH DELOVNIH NALOG S CILJEM ERGONOMSKIH IN KINEZIOLOŠKIH UKREPOV PRI BOLEČINI V SPODNJEM DELU HRBTA sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.