Vpis v podiplomski študij

Prosta mesta zadnjega prijavnega roka so objavljena na portalu EVŠ: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani, pregled prostih mest najdete tudi na tej povezavi.

INFORMATIVNI DAN 2021 ZA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Spletni informativni dan študijskih programov Fakultete za vede o zdravju 2. in 3. stopnje je potekal 9. junija ob 17. uri preko videokonferenčne platforme Zoom.

S klikom na posamezni študijski program lahko dostopate do gradiva Informativnega dneva (PowerPoint predstavitev posameznih študijskih programov):

 

2. stopnja:

+ nova akreditirana študijska programa:

Fizioterapija (vpisi šele 2022/2023)
Športna vzgoja (vpisi šele 2022/2023)

3. stopnja:
Preventiva za zdravje

 

Virtualni sprehod po fakulteti:

https://360.upr.si/?id=29-up-fvz

Lepo vabljeni! 

Spremljate nas tudi na naših družbenih omrežjih, kjer objavljamo vse dogodke in aktivnosti fakultete (FB, Instagram, Youtube, LinkedIn)

Ostale informacije o vpisu v podiplomske študijske programe

2. STOPNJA

3. STOPNJA

   OBRAZEC: Izjava o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje 

 

POSTOPEK PRIJAVE

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/. Prijavite se z:
– uporabniškim imenom in geslom ali 
– kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
– AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture).

V Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis so zapisani postopki in roki z vsemi datumi za prijavo in oddajo vloge ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE V EVŠ so objavljena na spletni strani: http://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo.

Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave vsak dan (tudi sobote, nedelje in med prazniki) med 7. in 22. uro; tel. 080 2002,  tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90 ali po elektronski pošti: ekc@gov.si.

 

PRIJAVNI ROKI za kandidate (slovenske državljane in državljane držav EU)

1) 1. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 8. aprila 2021, do vključno četrtka, 26. avgusta 2021
2) * 2. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 9. septembra 2021, do vključno torka, 14. septembra 2021
3) * 3. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 23. septembra 2021, do petka, 24. septembra 2021, do 12. ure

*V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakulteta razpiše drugi (tretji) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletni strani fakultete.

PRIJAVNI ROKI za kandidate (za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU))

1) 1. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 8. aprila 2021, do vključno četrtka, 15. julija 2021
2) * 2. PRIJAVNI ROK: od ponedeljka, 2. avgusta 2021, do vključno četrtka, 26. avgusta 2021
3) * 3. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 9. septembra 2021, do vključno torka, 14. septembra 2021
4) * 4. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 23. septembra 2021, do petka, 24. septembra 2021, do 12. ure

*V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakulteta razpiše drugi (tretji) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletni strani fakultete.

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV:

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

  1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
  2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome) ali  priloge k diplomi (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.

Zaradi stanja v povezavi s COVID-19 kandidati/ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ.

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati nobene elektronske dokumentacije. Zadošča samo oddaja prijave.