RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2024/2025 BO OBJAVLJEN ZAČETEK APRILA 2024

PRIJAVNI ROKI za kandidate/-ke državljane/-ke Republike Slovenije in državljane/-ke članic Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva

Prijavni rok
1. prijavni rok od četrtka, 4. aprila 2024, do vključno četrtka, 22. avgusta 2024 (ŠVZ- oddaja zdravniškega potrdila ob elektronski prijavi / preizkus 30. 8. 2024.) (rok za oddajo popolne dokumentacije – 2. 9. 2024)
2. prijavni rok od četrtka, 5. septembra 2024, do vključno četrtka, 12. septembra 2024 (ŠVZ- oddaja zdravniškega potrdila ob elektronski prijavi / preizkus 18. 9 2024.) (rok za oddajo popolne dokumentacije – 16. 9. 2024)
3. prijavni rok od srede, 25. septembra 2024, do vključno četrtka, 26. septembra 2024, do 10.00 (rok za oddajo popolne dokumentacije                                                                                                                                                                   26. 9. 2024 do 10.00)

PRIJAVNI ROKI za kandidate/-ke tujce  (izven Evropske Unije) 

Prijavni rok
1. prijavni rok od četrtka, 4. aprila 2024, do vključno petka, 9. avgusta 2024 (rok za oddajo popolne dokumentacije – 13.8.2024)
2. prijavni rok od petka, 16. avgusta 2024, do vključno četrtka, 22. avgusta 2024 (rok za oddajo popolne dokumentacije – 2.9.2024)
3. prijavni rok od četrtka, 5. septembra 2024, do vključno četrtka, 12. septembra 2024 (rok za oddajo popolne dokumentacije – 16.9.2024)
4. prijavni rok od srede, 25. septembra 2024, do vključno četrtka, 26. septembra 2024, do 10.00 (rok za oddajo popolne dokumentacije                                                                                                                                                                   26. 9. 2024 do 10.00)

V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakulteta razpiše drugi (tretji) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletni strani fakultete.

INFORMATIVNI DAN za podiplomske študijske programe

INFORMATIVNI DAN ZA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME, ki jih izvajamo na UP Fakulteti za vede o zdravju, bo v četrtek, 1. junija 2023, ob 15. uri.

Predstavitve magistrskih in doktorskega študijskega programa bodo potekale v ZOOM spletnem okolju, povezave za posamezne predstavitve bodo objavljene naknadno TUKAJ.

Posnetek s predstavitvijo PRIJAVNO-VPISNEGA POSTOPKA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ si lahko ogledate na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=lld2kieZQz8&t=2s 

Predstavljeni bodo MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI:

ter DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM:

VABLJENI k spremljanju predstavitev!

Informacije o vpisu v podiplomske študijske programe

2. STOPNJA

3. STOPNJA

   Obrazec: Izjava o izpolnjevanju pogojev za sofinaciranje 22/23

 

POSTOPEK PRIJAVE

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/. Prijavite se z:
– uporabniškim imenom in geslom ali 
– kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
– AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture).

V Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis so zapisani postopki in roki z vsemi datumi za prijavo in oddajo vloge ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE V EVŠ so objavljena na spletni strani: http://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo.

Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave vsak dan (tudi sobote, nedelje in med prazniki) med 7. in 22. uro; tel. 080 2002,  tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90 ali po elektronski pošti: ekc@gov.si.

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV:

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

  1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
  2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome) ali  priloge k diplomi (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.

Zaradi stanja v povezavi s COVID-19 kandidati/ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ.

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati nobene elektronske dokumentacije. Zadošča samo oddaja prijave.

Dostopnost