POLETNA ŠOLAVpis v podiplomski študij

PRIJAVNI ROKI za kandidate/-ke državljane/-ke Republike Slovenije in državljane/-ke članic Evropske unije

Prijavni rok
1. prijavni rok od srede, 6. aprila 2022, do vključno srede, 24. avgusta 2022
2. prijavni rok od četrtka, 8. septembra 2022, do vključno četrtka, 15. septembra 2022
3. prijavni rok od četrtka, 22. septembra 2022, do vključno petka, 23. septembra 2022

PRIJAVNI ROKI za kandidate/-ke Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva in tujce (izven Evropske Unije) 

Prijavni rok
1. prijavni rok od srede, 6. aprila 2022, do vključno petka, 12. avgusta 2022
2. prijavni rok od petka, 19. avgusta 2022, do vključno petka, 26. avgusta 2022
3. prijavni rok od četrtka, 8. septembra 2022, do vključno četrtka, 15. septembra 2022
4. prijavni rok od četrtka, 22. septembra 2022, do vključno petka, 23. septembra 2022

V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakulteta razpiše drugi (tretji) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletni strani fakultete.

Informacije o vpisu v podiplomske študijske programe

2. STOPNJA

3. STOPNJA

   OBRAZEC: Izjava o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje 

 

POSTOPEK PRIJAVE

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/. Prijavite se z:
– uporabniškim imenom in geslom ali 
– kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
– AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture).

V Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis so zapisani postopki in roki z vsemi datumi za prijavo in oddajo vloge ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE V EVŠ so objavljena na spletni strani: http://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo.

Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave vsak dan (tudi sobote, nedelje in med prazniki) med 7. in 22. uro; tel. 080 2002,  tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90 ali po elektronski pošti: ekc@gov.si.

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV:

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

  1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
  2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome) ali  priloge k diplomi (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.

Zaradi stanja v povezavi s COVID-19 kandidati/ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ.

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati nobene elektronske dokumentacije. Zadošča samo oddaja prijave.