Vpis v podiplomski študij

Info o vpisu v podiplomske študijske programe

2. STOPNJA

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest za Slovence in tujce iz EU (24. 9. in 25.9.2020 do 12. ure):

  • Dietetika, 2. stopnja (kandidati, ki se prijavljajo z vpisnim pogojem pod točko 2, morajo imeti že opravljene diferencialne izpite)

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  (24.9. in 25.9.2020 do 12. ure):

  • Aplikativna kineziologija, 2. stopnja (kandidati, ki se prijavljajo z vpisnim pogojem pod točko c, morajo imeti že opravljene diferencialne izpite)

 

3. STOPNJA

   OBRAZEC: Izjava o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje 

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU (24.9. in 25.9.2020 do 12. ure):

  • Preventiva za zdravje, 3. stopnja 

 

POSTOPEK PRIJAVE

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/. Prijavite se z:
– uporabniškim imenom in geslom ali 
– kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
– AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture).

V Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis so zapisani postopki in roki z vsemi datumi za prijavo in oddajo vloge ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE V EVŠ so objavljena na spletni strani: http://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo.

Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave vsak dan (tudi sobote, nedelje in med prazniki) med 7. in 22. uro; tel. 080 2002,  tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90 ali po elektronski pošti: ekc@gov.si.

 

PRIJAVNI ROKI za kandidate (slovenske državljane in državljane držav EU

1) 1. PRIJAVNI ROK: od srede, 8. aprila 2020, do vključno četrtka, 27. avgusta 2020
2) * 2. PRIJAVNI ROK: od petka, 11. septembra 2020, do vključno srede, 16. septembra 2020
3) * 3. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 24. septembra 2020, do petka, 25. septembra 2020, do 12. ure

*V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakulteta razpiše drugi (tretji) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletni strani fakultete.

PRIJAVNI ROKI za kandidate (za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU))

1) 1. PRIJAVNI ROK: od srede, 8. aprila 2020, do vključno srede, 1. julija 2020
2) * 2. PRIJAVNI ROK: od ponedeljka, 20. julija 2020, do vključno četrtka, 27. avgusta 2020
3) * 3. PRIJAVNI ROK: od petka, 11. septembra 2020, do vključno srede, 16. septembra 2020
4) * 4. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 24. septembra 2020, do petka, 25. septembra 2020, do 12. ure

*V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakulteta razpiše drugi (tretji) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletni strani fakultete.

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV:

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

  1. Diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga.
  2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k diplomi) – obvezna priloga.

 

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene fotokopije diplome.