PRIJAVNI ROKI za kandidate/-ke državljane/-ke Republike Slovenije in državljane/-ke članic Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva

Prijavni rok
1. prijavni rok od četrtka, 6. aprila 2023, do vključno četrtka, 24. avgusta 2023 (rok za oddajo popolne dokumentacije – 4.9.2023)
2. prijavni rok od četrtka, 7. septembra 2023, do vključno četrtka, 14. septembra 2023 (rok za oddajo popolne dokumentacije – 18.9.2023)
3. prijavni rok od petka, 22. septembra 2023, do vključno ponedeljka, 25. septembra 2023, do 12.00 (rok za oddajo popolne dokumentacije                                                                                                                                                                   25.9.2023 do 12.00)

PRIJAVNI ROKI za kandidate/-ke tujce  (izven Evropske Unije) 

Prijavni rok
1. prijavni rok od četrtka, 6. aprila 2023, do vključno petka, 11. avgusta 2023 (rok za oddajo popolne dokumentacije – 16.8.2023)
2. prijavni rok od petka, 18. avgusta 2023, do vključno petka, 25. avgusta 2023 (rok za oddajo popolne dokumentacije – 4.9.2023)
3. prijavni rok od četrtka, 7. septembra 2023, do vključno četrtka, 14. septembra 2023 (rok za oddajo popolne dokumentacije – 18.9.2023)
4. prijavni rok od petka, 22. septembra 2023, do vključno ponedeljka, 25. septembra 2023, do 12.00 (rok za oddajo popolne dokumentacije                                                                                                                                                                   25.9.2023 do 12.00)

V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakulteta razpiše drugi (tretji) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletni strani fakultete.

Informacije o vpisu v podiplomske študijske programe

2. STOPNJA

3. STOPNJA

   OBRAZEC: Izjava o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje 

 

POSTOPEK PRIJAVE

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/. Prijavite se z:
– uporabniškim imenom in geslom ali 
– kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
– AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture).

V Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis so zapisani postopki in roki z vsemi datumi za prijavo in oddajo vloge ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE V EVŠ so objavljena na spletni strani: http://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo.

Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave vsak dan (tudi sobote, nedelje in med prazniki) med 7. in 22. uro; tel. 080 2002,  tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90 ali po elektronski pošti: ekc@gov.si.

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV:

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

  1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
  2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome) ali  priloge k diplomi (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.

Zaradi stanja v povezavi s COVID-19 kandidati/ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ.

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati nobene elektronske dokumentacije. Zadošča samo oddaja prijave.