Študentski svet

Člani Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu 2022/2023

ŠTUDIJSKA SMERŠtevilo razpisanih mestIzvoljeni predstavniki v Študentski svet UP FVZ 2022/2023
APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA, 1. stopnja2Patrik Benčina
Enej Adamič

FIZIOTERAPIJA, 1. stopnja
2Blaž Jamšek
Miloje Vacić
PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA, 1. stopnja2Rebeka Smolnikar
Nina Mrak
ZDRAVSTVENA NEGA, 1. stopnja2Benjamin Buh
Jani Vraničar
PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI, 2. in 3. stopnja
Zdravstvena nega, 2. stopnja

Dietetika, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 2. stopnja

Fizioterapija, 2. stopnja

Športna vzgoja, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 3. stopnja

Preventiva za zdravje, 3. stopnja
3Lana Erjavec
Urška Ličen
Lara Dobaj
Skupaj11

Predsednk ŠS UP FVZ: Lana Erjavec
Podpredsednik ŠS UP FVZ: Urška Ličen
Tajnik ŠS UP FVZ: Patrik Benčina

Kontakt: studentski.svet@fvz.upr.si

Študentski svet UP FVZ
Polje 42
6310 Izola

Dostopnost