Študentski svet
Člani Študentskega sveta UP FVZ 
Zap. št.Opredelitev skupin študentov, ki jih predstavniki zastopajoŠtevilo predstavnikovPredstavniki
1.DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Zdravstvena nega, 1. stopnja

Prehransko svetovanje, 1. stopnja

Aplikativna kineziologija, 1. stopnja

Fizioterapija, 1. stopnja
81. Ema Rener Borovič
2. Rebeka Smolnikar
3. Urška Ličen
4. Enej Adamič
5. Barbara Camlek
6. Miloje Vacić
7. Luka Mužina
8. Lana Erjavec
2.PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI, 2. in 3. stopnja

Zdravstvena nega, 2. stopnja

Dietetika, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 3. stopnja
11. Lara Dobaj

Predsednk ŠS UP FVZ: Luka Mužina
Podpredsednik ŠS UP FVZ: Lana Erjavec
Tajnik ŠS UP FVZ: Urška Ličen

Kontakt: studentski.svet@fvz.upr.si

Študentski svet UP FVZ
Polje 42
6310 Izola