Študentski svet

Člani Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu 2023/2024

ŠTUDIJSKA SMERŠtevilo razpisanih mestIzvoljeni predstavniki v Študentski svet UP FVZ 2023/2024
APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA, 1. stopnja2Iza Brglez
Januš Kovic

FIZIOTERAPIJA, 1. stopnja
2Miloje Vacić
Katerina Stojanova
PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA, 1. stopnja2Rebeka Smolnikar
Katja Primc
ZDRAVSTVENA NEGA, 1. stopnja2Amina Fejzić
Anja Petrović
PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI, 2. in 3. stopnja
Zdravstvena nega, 2. stopnja

Dietetika, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 2. stopnja

Fizioterapija, 2. stopnja

Športna vzgoja, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 3. stopnja

Preventiva za zdravje, 3. stopnja
3Lana Erjavec
Urška Ličen
Patrik Benčina
Skupaj11

Predsednica ŠS UP FVZ: LANA ERJAVEC
Podpredsednica ŠS UP FVZ: URŠKA LIČEN
Tajnik ŠS UP FVZ: KATJA PRIMC.

Kontakt: studentski.svet@fvz.upr.si

Študentski svet UP FVZ
Polje 42
6310 Izola

Dostopnost