Študentski svet
Člani Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu 2022/2023 
Zap. št. KATEGORIJA Število razpisanih mest

Izvoljeni predstavniki v Študentski svet UP FVZ 2022/2023

 

1.

APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA, 1. stopnja

 

2
 1. Patrik Benčina
 2. Enej Adamič
2.

FIZIOTERAPIJA, 1. stopnja

 

2
 1. Blaž Jamšek
 2. Miloje Vacić
3.

PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA, 1. stopnja

 

2
 1. Rebeka Smolnikar
 2. Nina Mrak
4.

ZDRAVSTVENA NEGA, 1. stopnja

 

2
 1. Benjamin Buh
 2. Jani Vraničar
5.

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI, 2. in 3. stopnja

Zdravstvena nega, 2. stopnja

Dietetika, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 2. stopnja

Fizioterapija, 2. stopnja

Športna vzgoja, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 3. stopnja

Preventiva za zdravje, 3. stopnja

3
 1. Lana Erjavec
 2. Urška Ličen
 3. Lara Dobaj

 

 

6. Skupaj 11

Predsednk ŠS UP FVZ: 
Podpredsednik ŠS UP FVZ: 
Tajnik ŠS UP FVZ: 

Kontakt: studentski.svet@fvz.upr.si

Študentski svet UP FVZ
Polje 42
6310 Izola