Alumni klub

Fakulteta za vede o zdravju svojim študentom po zaključku študija omogoča nadaljnje vključevanje in povezovanje v svoje dejavnosti in razvoj v okviru Alumni kluba UP FVZ.

 

Namen Alumni kluba je ohranjanje stika z diplomanti, združevanje moči pri organizaciji izobraževanj, znanstvenih in drugih strokovnih dogodkov ter podpora odličnosti v raziskovanju. Srečanja diplomantov omogočajo sodelovanje, druženje in izmenjavo izkušenj ter predstavljajo priložnost širjenja mreže poznanstev in posledično gradnje novih profesionalnih možnosti in poti. Uspešni diplomanti s svojimi dosežki in znanjem dvigujejo ugled univerze in imajo vlogo njenih ambasadorjev.