Alumni klub

SEMPER IUNCTI

Ob zaključku študija na Fakulteti za vede o zdravju diplomantom / diplomantkam nudimo možnost ohranjanja stikov s fakulteto skozi vpis v Alumni klub UP FVZ ((beseda alumni je v latinščini oznaka za nekdanjega študenta oziroma diplomanta).

Na UP FVZ smo se odločili, da obudimo idejo in namen Alumni kluba, saj nam predstavlja povezovanje z našimi diplomanti in ohranjanje stika z našimi alumni pomemben vzvod za bodoče ustvarjanje in sodelovanje, izmenjavo izkušenj ter nenazadnje druženje. V logotip Alumni kluba UP FVZ smo zato zapisali razpoznavni slogan »semper iuncti« (lat.), v slovenščini »vedno povezani«, ki mu sledimo skozi 20-letno zgodovino fakultete. Naš cilj je, da Alumni klub UP FVZ postane mesto preko katerega ohranjamo medsebojno povezanost, širimo osebne mreže in gradimo priložnosti za bodoči profesionalni ter osebni razvoj.

V okviru Alumni kluba načrtujemo ugodnosti in aktivnosti, ki ji boste lahko koristili člani Alumni klub UP FVZ.

Ena izmed takšnih aktivnosti bodo kratka spletna mesečna večerna srečanja imenovana FVZvečer na katera bomo vabili diplomante in goste s področij naših študijskih programov, da bodisi predstavijo svojo poklicno pot bodisi področje dela ali določeno tematsko področje.

Alumni klub UP FVZ

KOLEDAR DOGODKOV 2022 / 2023

17. FVZvečer [Katedra za zdravstveno nego] - 20. oktober 2022

Vabljeni na 17. FVZvečer v organizaciji Katedre za zdravstveno nego UP FVZ, ki bo v četrtek, 20. 10. 2022, ob 19. uri. Z nami bosta Rebeka Lekše in Jasmina Irena Barać, ki bosta spregovorili o prehodu iz kliničnega v univerzitetno okolje.

 

Vsebina 17. FVZvečera:

 • Karierna pot obeh gostov
 • O delu diplomirane medicinske sestre na področju DSO-jev in v operacijski dvorani
 • Razlogi za nadaljevanje študija na podiplomski študij
 • Stališča o dodani vrednosti pridobljeni s podiplomskim študijem
 • Nadaljevanje karierne poti na izobraževalnem področju – razlog za zamenjavo službe
 • Nasveti študentom za karierno pot oz. zaposlitev

Dogodek bo moderirala viš. pred. Ester Benko (UP FVZ).

Jasmina Irena Barać, mag. zdr. neg. je po končani Srednji zdravstveni šoli v Piranu nadaljevala študij na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Po končanem študiju se je najprej zaposlila na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Izola, nato pa v Domu upokojencev Izola, kjer je 23 let delovala kot vodja tima v negovalni enoti. Kljub zaposlitvi je nadaljevala izobraževanje ob delu in leta 2002 diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, ter pridobila naziv Diplomirana medicinska sestra ter leta 2021 zaključila magistrski študij zdravstvene nege na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli. V vsem svojem profesionalnem udejstvovanju in dodatnem izobraževanju je pridobila dragocene izkušnje na področju dela s starostniki in njihovimi svojci. Z mentorji in študenti UP FVZ je sodelovala vse ustanovitve UP FVZ leta 2002. Delo s študenti jo je vedno veselilo in izpopolnjevalo, zato se je odločila narediti spremembo v karieri in svoje znanje in izkušnje uspešno in strokovno prenašati na mlajše generacije na naši fakulteti.

Rebeka Lekše, mag. zdr. neg. je že v času študija delala v zdravstvenih ustanovah na različnih področij (dom upokojencev, zdravstveni dom, ortopedski center) in zaključila tečaj za prve posredovalce. V času epidemije COVID 19 je delala v COVID ambulanti. Zadnje leto je  bogate izkušnje pridobivala na kirurgiji, kjer sem se izobraževala za inštrumentarko. Veseli jo poglobljen študij znanstvene literature in pisanje znanstvenih člankov, saj živimo v dobi, kjer prihaja do vse pogostejših sprememb, ki vplivajo na razvoj stroke. Delo z ljudmi jo veseli, svoje poslanstvo pa vidi predajanju svojega znanje in izkušnje novim generaciji študentov. Trenutno je zaposlena sem kot asistentka na UP FVZ.

18. FVZvečer [Katedra za prehransko svetovanje - dietetiko] - 17. november 2022

Vabljeni na 18. FVZvečer, tokrat v gostovanju Katedre za prehransko svetovanje – dietetiko UP FVZ. Z nami bosta naš diplomant dietetike Blaž Grmek in dr. Tim Podlogar, ki bosta predstavila delo dietetika v športu.

Dogodek bo moderirala dr. Tadeja Jakus (UP FVZ).

Posnetek si lahko ogledate na: https://youtu.be/SZgnHeJe7E4

Nekaj iztočnic 18. FVZ večera:

 • Njuna karierna pot
 • Delo in naloge dietetika v športu (timsko delo)
 • Izzivi s katerimi se srečujeta pri delu
 • Mnenje o tem, kdo vse danes deli nasvete o prehrani
 • Kako zgleda načrtovanje prehrane v kolesarski ekipi Bora hansgrohe
 • Kako pomembno je, da povezujemo znanost in prakso, na kakšen način?

 Doc. dr. Tim Podlogar je doktoriral s področja vadbenega metabolizma na priznani univerzi v Birminghamu, kjer je trenutno zaposlen kot raziskovalec na področju presnove ogljikovih hidratov. Tim je tudi docent na Fakulteti za vede o zdravju, član Human performance center (podjetje, ki se ukvarja s prehrano in vadbo vzdržljivostnih športnikov),  svetovalec v podjetju Nduranz (podjetje, ki razvija športne produkte, ki temeljijo na trenutnih zananstvenih spoznanjih) in nutricionist v Pro tour kolesarski ekipi Bora hansgrohe (ekipa, ki medrugim tekmuje na Tour de France in Giru – Italija).

Blaž Grmek, dipl. dietet. in študent 2. letnika mag. študija Dietetike na Fakulteti za vede o zdravju.  Kot dietetik deluje v podjetju Human performance centre (HPC), kjer skrbi, da je hrana, ki jo uživajo njihove stranke optimalna. V HPC-ju sodeluje skupaj z dr. Timom Podlogarjem. Blaž deluje tako na področju športa, kot splošne populacije. Sodeluje z vrhunskimi slovenskimi amaterskimi športniki, profesionalnimi športniki, ter z mladimi perspektivnimi športniki, s področja kolesarstva, triatlona, tenisa, ter tudi košarke in nogometa.

19. FVZvečer [Katedra za fizioterapijo] - 15. december 2022

Vabljeni na 19. FVZvečer v četrtek, 15. decembra 2022,  v gostovanju Katedre za fizioterapijo UP FVZ. Z nami bodo prvi diplomanti dodiplomskega študijskega programa Fizioterapija na UP FVZ.

Posnetek dogodka: https://www.youtube.com/watch?v=JNrZK-Y8TgI

Dogodek bosta moderirali študentki fizioterapije na UP FVZ: Manca Salmič in Jana Harcet.

Vsebina FVZvečera:

 • Izkušnje prvih diplomantov
 • Prednosti študija na UP FVZ
 • Sodelovanje na projektih/v organizacijah UP FVZ
 • Težave pri študiranju
 • Usmeritev po končanem študiju
 • Izkušnje na magisteriju
 • Kako izbrati mesto pripravništva?

Luka Mužina, dipl. fiziot. se je po končanem študiju preko študentskega servisa zaposlil na Kirurški kliniki UKC Ljubljana na Oddelku za respiratorno terapijo, ki spada pod Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok (KOAIT). V začetku leta 2023 bo na tem oddelku opravljal tudi pripravništvo. 

Lana Erjavec, dipl. fiziot. je študentka prvega letnika magistrskega študija fizioterapije na UP Fakulteti za vede o zdravju. Lana je aktivna študentka, ki deluje kot predsednica študentskega sveta UP FVZ, koordinira študentsko tutorstvo na UP FVZ in sodeluje kot urednica študentske revije Ad Salutem. 

20. FVZvečer [Katedra za kineziologijo] - 12. januar 2023

 

Vabimo vas na 20. FVZvečer, ki bo potekal ONLINE 12. 1. 2023 ob 19.00 v organizaciji Katedre za kineziologijo UP FVZ. Z nami bodo Luka Šteblaj, Jernej Pleša in Klara Kovačič, ki bodo predstavili delo kondicijskega trenerja v športnem klubu. Dogodek bo moderiral doc. dr. Darjan Smajla.

Videoposnetek bo kmalu na voljo!

JERNEJ PLEŠA, MAG.,KIN.

Jernej je že tekom študija sodeloval na številnih projektih na Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ) in Fakulteti za šport v Ljubljani. Poklicno pot kondicijskega trenerja je pričel v košarkarskem klubu Portorož, nadaljeval pa v nogometnem klubu Šenčur in odbojkarskem klubu Triglav Kranj, s katerim sodeluje še danes. Jernej je trenutno zaposlen kot kondicijski trener in športni analitik v košarkarskem klubu Cedevita Olimpija, ob tem skrbi za telesno pripravo najuspešnejše Slovenske odbojkarske ekipe na mivki, ter vodi telesno pripravo ene izmed najperspektivnejših mladih slovenskih teniških igralk. Redno se udeležuje znanstvenih in strokovnih konferenc na katerih tudi aktivno sodeluje z avtorskimi prispevki. Večino prostega časa posveča prebiranju strokovne in znanstvene literature, pisanju znanstvenih člankov in ukvarjanju z različnimi športnimi aktivnostmi.

 

LUKA ŠTEBLAJ, DIPL.KIN.

Luka je diplomirani kineziolog, ki je dodiplomski študij dokončal na Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ). Z delom v praksi je začel že med študijem kot pomočnik kondicijskemu trenerju v odbojkarskem klubu Triglav Kranj.

Po končanem študiju je v istem klubu nadaljeval kot kondicijski trener, zadolžen za telesno pripravo tako članske ekipe, kot tudi mlajših selekcij. Istočasno je kot trener deloval v Atletskem klubu Kranj. Svojo poklicno pot nadaljuje v tujini, kjer je bil 2 leti zaposlen kot kondicijski trener v Košarkarskem klubu OSE Lions (telesna priprava članske ekipe in mladinske ekipe), letos pa kot kondicijski trener deluje v košarkarskem klubu Sopron KC (članska ekipa) na Madžarskem.

Tekom poletnih mesecev z Jernejem in Ažbetom že več let v Kranju vodijo telesno pripravo vrhunskih in mladih perspektivnih športnikov ter jih pripravlja na prihajajoče sezone in nove izzive. V sklopu društva organizirajo različna izobraževanja v obliki okroglih miz in webinarjev. V zadnjih dveh poletjih je pod njegovim mentorstvom prakso opravljal študent VSŠ Bled.

 

KLARA KOVAČIČ, DIPL. KIN.

Klara je diplomirana kineziologinja in študentka fizioterapije. Že tekom študija je izkušnje nabirala z vodenjem vadb za starostnike v Medgeneracijskem centru v Izoli, ter vodenjem vadb za predšolske otroke pod okriljem Znanstveno raziskovalnega središča v Kopru. Praktično usposabljanje je opravila na Inštitutu za medicino in šport v Ljubljani, kjer je še dodatno poglobila znanje s področja vodenja vadb za različne skupine (starostnike, nosečnice, ljudi z bolečinami v hrbtu in »vadbo na recept«).

V okviru društva Z vadbo do cilja je zadolžena za organizacijo in vodenje skupinskih vadb. Poleg tega deluje kot vaditeljica plezanja v plezalnem centru Bricalp ter skrbi za telesno pripravo mlajših selekcij v odbojkarskem klubu Triglav Kranj.

 

VABLJENI!

21. FVZvečer [Katedra za zdravstveno nego] - 2. februar 2023

Vabimo vas na 21. FVZvečer, ki bo potekal 2. februarja 2023 ob 19.00, v spletni obliki, v organizaciji Katedre za zdravstveno nego. Z nami bo Domen Kleva, zaposlen  v UKC Ljubljana, predstavili nam bo delo v Dispečerski službi.

Posnetek dogodka: https://youtu.be/P2o3sU19Ibo

Dogodek bo moderirala Rebeka Lekše (UP FVZ).

Vabljeni!

22. FVZvečer [Katedra za prehransko svetovanje - dietetiko] - 2. marec 2023

Vabljeni na 22. FVZvečer, tokrat v gostovanju Katedre za prehransko svetovanje – dietetiko UP FVZ. Z nami bosta naši diplomantki dietetike Nika Mežnaršič in Neja Doles.

Dogodek bo moderirala Nina Rogina, študentka 3. letnika Prehranskega svetovanja – dietetike (UP FVZ).

Posnetek dogodka: https://www.youtube.com/watch?v=_xF2haqOi3s

Vsebina 22. FVZvečera:

 • Njuna karierna pot.
 • Pripravništvo in strokovni izpit.
 • Delo in naloge dietetika v DSO in CKZ.
 • Izzivi dela dietetika v DSO.
 • Izvedba delavnic s strani dietetika v CKZ.

 

Nika Mežnaršič, dipl. dietet. je zaposlena v Domu starejših občanov (DSO) Metlika. Po podiplomskem študiju je svojo pot nadaljevala še na magisteriju dietetike, dokončati pa mora le še magistrsko nalogo. Na FVZvečeru nam bo Nika opisala svojo karierno pot, njeno delo v DSO, predstavila nam bo svoje izkušnje in opisala dinamiko dela dietetika v DSO. Predstavila nam bo tudi vsakodnevne izzive, s katerimi se srečuje pri delu.

 

Neja Doles, dipl. dietet. je zaposlena v Centru za krepitev zdravja (CKZ) Kranj, kjer je opravljala tudi pripravništvo. Deluje tako na področju spreminjanja prehranskih navad odraslih kot tudi osnovnošolskih otrok. Jesen 2022 je bila zanjo prelomnica. Vzporedno s službo je namreč štartala še z magisterijem dietetike – kot da eno ne bi bilo dovolj 🙂 Pri njenem poklicu ji je najbolj všeč raznolikost dela ter možnost nadgrajevanja znanja. Tekom svoje karierne poti je s prijateljico ustvarila instagram profil PrehranskaSova, bila del ekipe SpoznajPrehrano in tako delila svoje znanje med ljudi. Na dogodku nam bo Neja zaupala, kako pristopiti k iskanju pripravništva, kako najti prvo službo in kako usklajevati vse obveznosti. Njen moto: “Kjer je želja, tam je pot”.

23. FVZvečer [Katedra za fizioterapijo] - 23. marec 2023

Vabimo vas na 23. FVZvečer v organizacije Katedre za fizioterapijo, ki bo potekal v četrtek 23. marca 2023 ob 19.00. Z nami bo Marin Polonijo, mag. fiziot. Dogodek bosta moderirala študenta fizioterapije Zara Miočič in Blaž Jamšek.

Prijava na dogodek: https://forms.office.com/e/Xvxvh3GspG

Vsebina FVZvečera:

 • karierna pot v športni fizioterapiji,
 • predstavitev dela fizioterapevta v prvi nogometni ligi,
 • pomembna izobraževanja za delo v športni fizioterapiji,
 • razvoj osebnih kompetenc in sodelovanje v razvoju programskih rešitev za analizo športnih poškodb.

Marin Polonijo je magister fizioterapije s specifičnim delom v športni in ortopedski fizioterapiji.

Enoletno strokovno pripravništvo je opravil na Ortopedski kliniki Lovran, ter se kmalu za tem zaposlil v zasebni ortopedski bolnišnici dr. Nemec kot glavni fizioterapevt. Vzporedno z delom v bolnišnici je delal tudi kot glavni fizioterapevt nogometnega kluba Reka. V tem obdobju je opravil več izobraževanj v tujini iz področij športne fizioterapije in manualne ortopedske terapije, ter gostoval in bival na klinikah na Švedskem in v Nemčiji. Karierno pot je nadaljeval v enem najboljših nogometnih klubov v Aziji in sicer v Združenih arabskih emiratih (ZAE), kjer je naslednjih pet let delal kot fizioterapevt prve nogometne ekipe in osvojil več lovorik, med drugim finale azijske lige prvakov oz. finale svetovnega klubskega prvenstva v ZAE leta 2018 z Real Madridom. Med delom v ZAE se je v Evropi in ZAE dodatno izobraževal na specifičnem področju športne in ortopedske fizioterapije, preko delavnic, tečajev, seminarjev in kongresov.

Leta 2019 se je vrnil na Hrvaško, kjer dela v prvi ekipi HNK Reka kot glavni fizioterapevt, ter sodeluje s Fakulteto za zdravstvene študije na Reki (FZSRI) kot zunanji predavatelj pri predmetih Športna fizioterapija, Fizioterapevtska ocena in veščine. Vzpostavil je sodelovanje med HNK Reka in FZSRI pri organizaciji kliničnega usposabljanja študentov v profesionalni športni ekipi. Hkrati vzpostavlja sodelovanje med Tehnično fakulteto na Reki in HNK Reka na osnovi razvoja programskih rešitev za spremljanje in analizo poškodb igralcev ter vrednotenje okrevanja po poškodbi do vrnitve na nogometna igrišča.

 

Lepo vabljeni!

24. FVZvečer [Katedra za kineziologijo] - 20. april 2023
25. FVZvečer [Katedra za zdravstveno nego] - 18. maj 2023
26. FVZvečer [Katedra za prehransko svetovanje - dietetiko] - 15. junij 2023
27. FVZvečer [Katedra za fizioloterapijo] - 13. julij 2023
28. FVZvečer [Katedra za kineziologijo] - 15. september 2023

KOLEDAR DOGODKOV 2020/2021

1. FVZvečer [Katedra za kineziologijo]

1. FVZvečer, v četrtek, 22. aprila, ob 19. uri, preko videkonferenčne platforme Zoom

(Gosti Katedra za kineziologijo)

Gosta večera: 

 • Naja Babnik, dipl. kin.(Alpska smučarka, podjetnica – Center Kinezioterapija (celostna, kakovostna in terapevtska obravnava športnikov).
 • Rok Vatovec, mag. kin., doktorski študent študijskega programa Preventiva za zdravje.

Vsebina FVZvečer: 

 • karierni zagon in možnosti povezovanja kineziologov na trgu, 
 • preprečevanje poškodb zadnjih stegenskih mišic ter varovalni dejavniki in prilagoditve v kontekstu bolečin spodnjega dela hrbta. 

Povezava do ogleda dogodka na našem Youtube kanalu.

FB dogodek

2. FVZvečer [Katedra za prehransko svetovanje - dietetiko]

2. FVZvečer v četrtek, 20. maj, ob 19. uri, preko videkonferenčne platforme Zoom

(Gosti Katedra za Prehransko svetovanje – dietetika)

Gosta večera:

Katja Simić, dipl. dietet., ustanoviteljica podjetja Dietetik priporoča, gostja na več osrednjih slovenskih medijih, celo na okrogli mizi z evropskimi poslanci na sejmu Narava-zdravje. Verjame, da je preventiva boljša kot kurativa in da zdrav posameznik lahko v svoji prehrani z nekaj malega prilagoditev uživa brez slabe vesti. Sodelovala je z nekaterimi najuspešnejšimi športnimi klubi in zvezami ter tudi prepoznavnimi neprofitnimi organizacijami in podjetji. Katja je tudi mentorica naših študentov dietetike. Iz prve roke smo izvedeli, zakaj se je plesna trenerka odločila za študij dietetike, kako krmari med dvema različnima karierama in živi svoje sanje.

Luka Roter, mag. dietet., ustanovitelj prehranske svetovalnice Dietetika Roter, kjer nudi celostno prehransko obravnavo za področja športa, klinične dietetike in estetske dietetike, ki poleg prehranskega svetovanja vključuje še fitnes vadbo. Luka Roter je dodatno strokovno usposobljenost na področju prehrane v športu je pridobil v tujini – ima mednarodno licenco športnega nutricionista CISSN (Certified sports nutritionist, CISSN) in licenco ISAK za opravljanje antropometričnih meritev. Poleg tega ima poklicna certifikata trener fitnesa FZS in kondicijski trener. Poleg fitnesa se ukvarja tudi z gorskim kolesarjenjem, že 15 let se vsako leto za mesec ali dva odpravi v tujino na bikepacking (turno gorsko kolesarstvo).

Njegove bloge iz zadnjih backpacking odprav si lahko preberite na sledečih linkih:

https://australiabybikes.wordpress.com

https://gdmbr2017.wordpress.com

https://bikepackingacrossiceland.wordpress.com

Vsebina FVZvečera:

 • Kako pričeti samostojno pot po študiju dietetike? Na kaj je potrebno paziti?
  • Težavnost usmeritve v določeno ciljno skupino strank na slovenskem trgu.
  • Kako “izstopati” iz množice?
  • Pomen ohranjanja stika z ostalimi dietetiki
  • Spremenjen življenjski slog, prehrana ter način dela dietetikov v času Covid-19
  • odprt pogovor z udeleženci

Dogodek moderira asist. Karin Novak (UP FVZ)

FB dogodek 

Povezava do ogleda dogodka na našem Youtube kanalu.

3. FVZvečer [Katedra za fizioterapijo]

3. FVZvečer, četrtek, 17.junija 2021, ob 19. uri

(Gosti Katedra za Fizioterapijo)

Gostji večera:

 • Teja Končina
  Asistentka na katedri za fizioterapijo na UP FVZ, ustanoviteljica podjetja Fiziosport, kjer se poklicno osredotoča na športno fizioterapijo. Redno sodeluje kot fizioterapevtka s športniki iz različnih področij, kjer se sooča s težavami športnih poškodb.
 • Izabela Križaj
  Študentka 1. stopenjskega programa Fizioterapija, članica ŽNK Olimpija in ženske A reprezentance. Meni, da je velikokrat pomembno, da veš, kako se športnik počuti, ko izve diagnozo poškodbe. Sama je spoznala, da je vedno potrebno imeti “plan B”. Usklajevanje športne in študijske poti ji ne predstavlja težave, pravzaprav to počne z veseljem.

Vsebina FVZvečera :

 • položaj fizioterapevtov na področju športa v Sloveniji,
 • izzivi pri delu s športniki in njihova pričakovanja,
 • osebna izkušnja študentke fizioterapije in članice nogometne reprezentance,
 • možnosti dodatnih izobraževanj na področju športne fizioterapije po zaključku študija,
 • interaktivno: pogovor z udeleženci srečanja.

Dogodek moderira: Nika Smole
(študentka 2. letnika fizioterapije UP FVZ)

FB dogodek

Povezava do ogleda dogodka na našem Youtube kanalu.

 

4. FVZvečer [Katedra za zdravstveno nego]
4. FVZvečer, četrtek, 8. julij 2021, ob 19. uri. 
(Gosti Katedra za zdravstveno nego)

Gosti večera:

 • Primož Režek, mag. zdr. neg., doktorski študent študijskega programa Preventiva za zdravje na UP FVZ, vodja zdravstvene nege OE in koordinator cepljenja proti Covid-19 UE Škofja Loka. Svoje poslanstvo v zdravstvu vidi v delu nujne medicinske pomoči, kjer s specialnimi znanji nudijo pomoč naglo obolelim in poškodovanim. Trenutno se raziskovalno ukvarja s sedentarnostjo in telesno (ne)aktivnostjo zaposlenih v zdravstveni negi med korona virusno pandemijo v Sloveniji na UP FVZ.
 • Rocco Crismancich Orél, mag. zdr. neg., razpet med Veliko Britanijo in Slovenijo. Skozi svojo mednarodno poklicno pot in izkušnje nam bo podal primerjavo dela medicinskih sester pri nas in v Veliki Britaniji, razložil kako deluje hierarhija medicinskih sester v tujini ter namignil kakšne so vse karierne možnostih medicinskih sester.
 • Ines Prodan, dipl. m. s., zunanja sodelavka na UP FVZ, vodja abdominalnega oddelka SB Izola in podpredsednica Enterostomalne sekcije, kjer krojijo vse sodobne smernice na tem področju, in kjer razvoj ter raziskovanje nikoli ne počivata. Ob vsem delu še opravlja delo tajnice Obalnega društva za boj proti raku. Meni, da nikoli ne sme zmanjkati moči za pomoč na dobrodelnem področju.

Vsebina FVZvečera:

– primerjava zdravstvenega sistema v Veliki Britaniji in Sloveniji,
– možnosti razvoja kariernih poti medicinskih sester / zdravstvenikov,
– pomen, odgovornost zasedenja vodstvenih položajev v Zdravstveni negi
– mentorstvo študentom zdravstvene nege,
– aktualni izzivi zdravstvenikov, medicinskih sester pri svojem delu v času epidemiji, predlogi za izboljševanje sistema,
– interaktiven pogovor z vsemi udeleženci srečanja.

Povezava do ogleda dogodka na našem Youtube kanalu.

FB dogodek

Srečanje moderira: pred. dr. Katarina Merše – Lovrinčević

 

 

KOLEDAR DOGODKOV 2021 / 2022

5. FVZvečer [Katedra za prehransko svetovanje - dietetika] - 21. oktober 2021

Vabljeni na 5. FVZvečer,v gostovanju Katedre za prehransko svetovanje – dietetika UP FVZ, ki bo v četrtek, 21. novembra, ob 19. uri preko videokonferenčne platforme Zoom. 

Z nami bosta naši magistrici dietetike Nina Mandelj in Ana Stepančič.

Povezava do ogleda dogodka na našem Youtube kanalu

Vsebina 5. FVZvečera:

Kako zahtevna je pot dietetika od zaključka študija do dela v zdravstvu?
Kakšne so prednosti dela v Centrih za krepitev zdravja v ZD?
Ali je vloga preventive v zdravstvu podcenjena?
Kakšen je pomen vključevanja v projekte med študijem dietetike?
Kako ne izgubiti motivacije in žara ob zavrnitvah in izzivih?
Zanimive zgodbe tekom karierne poti dietetika z željo po delu v zdravstvu.

Dogodek bo moderirala asist. Karin Šik Novak (UP FVZ).

Nekaj o gostih:

Nina Mandelj, mag. dietetike je zaposlena v Centru za krepitev zdravja v ZD Trebnje. Področja, na katerih deluje so predvsem sladkorna bolezen, hujšanje, nosečnost, srčno-žilne bolezni in prebavne težave. Pri delu sodeluje s številnimi zdravstvenimi strokovnjaki (kineziologom, psihologom, fizioterapevti, medicinskimi sestrami in zdravniki).
Njena posebna strast je raziskovanje povezave duševnega zdravja in prehrane. Pravi, da je eno največjih daril, ki ga dietetik lahko da sočloveku, da naredi vse, da izboljša njegov odnos do hrane. Njen življenjski moto je »Če želiš uspeti, podvoji stopnjo neuspeha«.

Ana Stepančič, mag. dietetike je zaposlena v Centru za krepitev zdravja v ZD Ivančna Gorica. Njeno področje zanimanja je prehrana v preventivi, poleg redne službe izvaja izobraževanja s področja prehrane za različne organizacije in društva. Verjame, da je ključ do uspeha vztrajnost. Tudi sama je na svoji karierni poti doživela tako padce, kot vzpone a ni obupala v želji, da počne tisto, kar jo veseli. Z nami bo delila nasvete, kako ne obupati, ko se znajdemo na trgu dela.

FB dogodek

Vabljeni k grajenju znanja!

6. FVZvečer [Katedra za kineziologijo] - 24. november 2021

Vabljeni na 6. FVZvečer,v gostovanju Katedre za aplikativno kineziologijo UP FVZ, ki bo v sredo, 24. novembra, ob 19. uri preko videokonferenčne platforme Zoom. 

Z nami bosta naša doktorja znanosti Marina Dobnik in Žiga Kozinc.

Povezava do ogleda srečanja na našem Youtube kanalu.

Vsebina 6. FVZvečera:

• Kako sta se odločila za študij kinezologije?
• Kako zahteven je bil doktorski študij, kako sta bila zadovoljna s programom?
• Kakšen je pomen vključevanja kineziologa v projekte za preprečitev in omejitev zdravstvenih težav, ki so nacionalnega pomena?
• Kako ocenjujeta pomen aktivnega sodelovanja kineziologov v obliki vodenja delavnic na Strokovnem srečanju izvajalcev preventivnih obravnav za odrasle?
• Zanimive zgodbe iz karierne poti kineziologa.
• Kakšno je stanje zaposljivosti kineziologov vaše študijske generacije?

Dogodek bo moderirala doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin (UP FVZ).

Nekaj o gostih:

Dr. Žiga Kozinc je zaposlen kot docent in znanstveni sodelavec na UP FVZ in UP IAM. Na Univerzi je zadnja 3 leta opravljal pedagoško in raziskovalno delo kot asistent. Zaključil je vse tri stopnje študija na Aplikativni kineziologiji, po zaključku magistrskega študija je prejel tudi nagrado za najboljšega diplomanta leta. Njegova področja raziskovanja in poučevanja zajemajo biomehaniko gibanja človeka, vrednotenja gibalnih sposobnosti in ergonomijo. Letos je dobil tudi manjši post-doktorski projekt na UP, v okviru katerega bo preučeval napredne pristope za merjenje ravnotežja. V doktorskem delu je preučeval subjektivni vidik vrednotenje eksoskeletov za trup pri osebah z bolečino v spodnjem delu hrbta. Veseli ga poglobljen študij znanstvene literature in pisanje znanstvenih člankov, katerih je kot avtor ali soavtor do sedaj objavil že 45 (od tega 40 v revijah s faktorjem vpliva). Sodeloval je tudi na več projektih, nazadnje na projektu PKMO (Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu), o katerem bosta gosta tudi spregovorila.

Dr. Marina Dobnik je po končani gimnaziji študij, kot večkrat nagrajena športnica za vrhunske dosežke, nadaljevala na Fakulteti za šport v Ljubljani. Ko je diplomirala je postala profesorica športne vzgoje in svoje strokovno delo nadaljevala kot trenerka (kasneje tudi članska in mladinska reprezentančna trenerka) v vrhunskem športu in športni vzgoji otrok. Doktorski študij je zaključila na UP FVZ, kjer deluje kot pedagoška in raziskovalna asistentka s področja kineziologije. Je tudi ustanoviteljica podjetja Center za kineziologijo in limfedem Ljubljana, preko katerega raziskovalno delo preliva v prakso. V doktorskem delu je preučevala poškodbe gibalnega aparata pri otrocih in potrdila, da obstaja multivariaten reprezentativen model napovedovanja poškodb. Že ob začetku doktorskega  študija se je kot sodelavka vključevala v domače in mednarodne projekte s področja aktivnega staranja, kot je bil Pangea (Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje) in A-qu-a (Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju). Trenutno je aktivno vključena v nacionalni projekt PKMO (Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu).

FB dogodek

Vabljeni k grajenju znanja!

7. FVZvečer [Katedra za fizioterapijo] - 2. december 2021

Vabljeni na 7. FVZvečer, tokrat v gostovanju Katedre za fizioterapijo UP FVZ.

Z nami bosta Marko Dombi, mag. fiziot. inTanja Krevelj, dipl. fiziot. 

Prijava na dogodek– >> https://forms.office.com/r/Uh0b063wNP

Povezava do ogleda srečanja na našem Youtube kanalu.

Vsebina 7. FVZvečer-a:

 • Študij fizioterapije v tujini s programom Erasmus+.
  • Zgodbe, ki pritegnejo iz časa študija v tujini: povezovanje & izkušnje.
  • Možnosti zaposlitve fizioterapevta v tujini.
  • Usmeritev fizioterapevta na specialna področja dela?
  • Dolgoročno delo v tujini?
  • Delovno okolje, izkušnje in težave dela fizioterapevta v tujini.
  • Katere so prednosti in pomanjkljivosti dela fizioterapevta v tujini?

Srečanje bo moderirala asist. Nastja Podrekar Loredan.

Marko Dombi je magister fizioterapije in podjetništva v biomedicini (biopodjetništvo). Magistriral je iz fizioterapije na Fakulteti za zdravstvene študije Univerze na Reki, nato pa je odšel na podiplomski študij in praktično izmenjavo (Erasmus+) na Finsko. Zaradi zanimanja in navdušenja nad kombinacijo znanosti, raziskav in medicinske tehnologije je magistriral podjetništvo na “Karolinska Institute” na Švedskem, kjer se je specializiral za inovacije medicinske tehnologije. Trenutno dela kot poslovni in klinični svetovalec v švedskem podjetju Meloq, ki izdeluje pripomočke za fizioterapijo in oceno športa. 

Tanja Krevelj je dodiplomski študij končala na Univerzi v Ljubljani, svojo službeno pot je  nadaljevala v Rehabilitacijskem centru Dom dva topola, kasneje pa še v različnih zdravstvenih domovih. Opravila je tečaj iz tečaj Ortopedske medicine in manualne terapije preko katerega je pridobila specialna znanja s področja manualne terapije. Že kot študentko jo je zanimalo delo v tujini, zato je prakso opravljala na Finskem preko Erasmus+ programa. Trenutno je zaposlena kot  fizioterapevtka pri Murray Collier Sports Clinic v Edinburghu, kjer  opravlja fizioterapevtske obravnave različnih mišičnoskeletnih patologij s poudarkom na športnih poškodbah. Hkrati opravlja magistrski študij mišičnoskeletne fizioterapije v Univerzi v Brightonu, ki poudarja praktično implementacijo najnovejših raziskav s področja fizioterapije in medicine.

8. FVZvečer [Katedra za zdravstveno nego] - 13. januar 2022

Vabljeni na 8. FVZvečer, ki bo v četrtek, 13. januarja 2021, ob 19. uri v gostovanju Katedre za zdravstveno nego UP FVZ.

Z nami bosta naša diplomanta Benjamin Osmančević in Dominik Simčič.

Prijava na dogodek >>> https://forms.office.com/r/8H2StgWXva

Dogodek bo moderiral: doc. dr. Igor Karnjuš.

Nekaj o gostih:

Benjamin Osmačević, mag. zdr. neg. Je doktorski študent na UP FVZ smeri Preventiva za zdravje, kjer želi s svojo doktorsko disertacijo prispevati v boju za beneficiran staž zaposlenih v nujni medicinski pomoči.

Že od prvega dne je vedel, da želi delati v nujni medicinski pomoči. Magistrski študij ni bil lahek predvsem zaradi jezikovne prepreke saj prihaja iz sosednje države – Hrvaške, Umaga. Željo po raziskovalnem udejstvovanju so mu tekom študija vzpodbudili profesorji na UP FVZ.

S priključitvijo v projekt Erasmus+ “DeMoPhac” znotraj katerega so opravljali raziskavo “Razvoj modela med poklicnega sodelovanja medicinskih sester v okviru farmacevtske skrbi” se je oblikovala ideja po vzpostavitvi vzporedne raziskave, ki jo je opravil v svoji državi. Ta mu je omogočila možnost primerjave podatkov SLO – HR, katere je po koncu strnil v svojem zaključnem magistrskem delu. Izpostavlja, da ga je prav odnos in dostopnost profesorjev na UP FVZ vzpodbudilo k nadaljnjemu izobraževanju.

V nujni medicinski pomoči dela že 5 let. Je nacionalni inštruktor temeljnih postopkov oživljenja in je v timu T1 (zdravnik, medicinska sestra in voznik). Del svojega delovnega časa posveti tudi kot učitelj za novo zaposlene HMS (zdravnike, medicinske sestre in voznike), obenem se še ukvarja z izobraževanji iz ALS, ITLS, EPALS in velikih nesreč. Pravi, da je idealna kombinacija, da del svojega delovnega časa preživi v izobraževanju, del na terenu in del s pacienti ter na tak način združi teorijo s prakso. Hkrati je zelo aktiven član Rdečega križa kjer deluje kot prostovoljec že od leta 2007, je inštruktor prve pomoči in izobražuje iz nujne medicinske pomoči.

Glavna vodila pri opravljanju svojega poklica so izobrazba, profesionalizem in timsko delo. Sebe opisuje kot nestrpno osebo zato ga delo nujne medicinske pomoči zadovolji s kombinacijo adrenalina, hitrosti, hitro vidnih rezultatov in odzivov pacientov. Njegova želja za prihodnost je poučevanje študentov na katere želi vplivati s svojim pristopom, znanjem in izkušnjami.

Dominik Simčič, mag. zdr. neg. je zaposlen v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica in opravlja naloge zdravstvenika z ekipo v reševalnem vozilu. Na svoji poklicni in izobraževalni poti se venomer srečuje s številnimi izzivi. Že kot mladi profesionalec se je preizkusil kot vodja reševalne postaje in kot notranji presojevalec v komisiji za kakovost. Skozi leta svojega delovanja je pridobival številna specifična znanja s področja urgentne medicine in jih sočasno nadgrajeval v lastno znanje, ki ga je nesebično predajal naprej na Srednji zdravstveni šoli v Postojni ter vsem preostalim zainteresiranim s področja prve pomoči v obliki kliničnih vaj v bližnjih krajih. Bil je prvi, ki je na lokalni reševalni postaji pridobil visokošolsko izobrazbo med reševalci, ob nadaljnjem študiju pa sodeloval na čezmejnem projektu “Interreg+Health” z namenom zagotavljanja pravočasne zdravstvene oskrbe. Bil je tudi v prvi delovni skupini, ki je vzpostavila mrežo AED v občini Ilirska Bistrica. V povezavi z omenjenim projektom je z raziskovanjem in nadgrajevanjem zaključil podiplomski študij z zanimivim poskusom. O sebi pravi, da je odločen a hkrati empatičen, kar je za njegovo udejstvovanje in predajanje dragocenih izkušenj izrednega pomena.

9. FVZvečer [Katedra za kineziologijo] - 3. februar 2022

Vabljeni na 9. FVZvečer, ki bo v četrtek, 3. februarja 2022, ob 19. uri v gostovanju Katedre za aplikativno kineziologijo UP FVZ.

Z nami bo Anja Andrenšek in Neca Kompara.

Prijava na dogodek >>> https://forms.office.com/r/8H2StgWXva

Vsebina FVZvečer-a:

 • Kako diplomirani kineziolog/magister kineziologije doživi študij aplikativne kineziologije na prvi in kako na drugi stopnji študija?
 • V katere/kakšne aktivnosti in projekte se je smiselno vključiti v času študija in kako ti prispevajo k iskanju prve zaposlitve ter obogatitvi kompetenc kineziologa?
 • Kakšne so zadolžitve kineziologa v Centrih za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih?
 • Kako se lahko kineziolog vključi v multidisciplinaren tim, ki deluje v Centrih za krepitev zdravja?
 • Kako ostali zdravstveni strokovnjaki sprejemajo kineziologa v okviru aktivnosti zdravstvenih domov?
 • Katera znanja mora kineziolog poglobiti ali dodatno osvojiti za delo v Centrih za krepitev znanja?
 • Zanimive zgodbe tekom karierne poti kineziologa zaposlenega v zdravstvu.

 

 Dogodek bo moderiral: doc. dr. Jernej Rošker.  

 

Nekaj o gostih:  

Anja Andrenšek, mag. kin. je že z vpisom na dodiplomski študij aplikativne kineziologije UP FVZ vedela, da izbran študij ponuja široko dimenzijo znanj, ki jo zanimajo. Po diplomi, kjer je raziskovala področje vadbe starostnikov in učinkov le-te na telesno zmogljivost je nadaljevala z magistrskim programom, kjer je v okviru zaključne naloge na drugi stopnji izvedla projekt »Gibanje za naše zdravje« za zaposlene v vrtcih Občine Piran, kjer je preverjala učinek gibalne intervencije v okviru promocije zdravja na delovnem mestu na izboljšanje telesne pripravljenosti zaposlenih. Že kot študentka se je aktivno vključevala v različne projekte: »Pliometrična vadba za starostnike« (ZRS Koper); “Vpliv nizko oglikohidratne prehrane na kazalnike zdravja” (PKP, UP FVZ); “Srce – načrt za izboljšanje življenjskega sloga srčno-žilnih bolnikov” (ŠIPK, UP FVZ). Naštete izkušnje so pripomogle k njenemu nadaljnjemu, razgibanemu delu.  

Od leta 2018 je kot kineziologinja zaposlena v Centru za krepitev znanja v Zdravstvenem domu Brežice, kjer kot del interdisciplinarnega tima opravlja individualna svetovanja, preventivne skupinske delavnice ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju. Izvaja tudi vadbo za starejše, odrasle, nosečnice in mamice po porodu v zasebni praksi. 

Leta 2019 je pripomogla k ustanovitvi Strokovnega združenja kineziologov Slovenije z namenom promocije poklica in ureditve delovnega mesta kineziolog v slovenskem zdravstvenem sistemu. Svoje delo opravlja kot poslanstvo, trdi da je študij kineziologije študij za življenje, saj spremeni pogled na gibanje in omogoči, da vidiš veliko širše. S svojim zgledom predstavlja gibanje kot eno izmed najboljših preventivnih dejavnosti za ohranjanje in krepitev zdravja. 

 

  

Neca Kompara, dipl.kin. je po uspešnem zaključku dodiplomskega študija iz aplikativne kineziologije na UP FVZ leta 2015 pričela z delom v različnih športnih društvih v domačem kraju – Idriji in tako pridobila številne izkušnje za vodenje telesne vadbe. Že kot študentka je v fitnes centru vodila vodene vadbe za starejše občane ter pripravljala individualne treninge.  

Od leta 2018 je zaposlena v Centru za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Idrija kot kineziologinja. Pri svojem delu se srečuje z različno starostno populacijo, od otrok do starostnikov, kjer skbi za preventivo s ciljem doseganja boljšega zdravja, z zdravjem povezane kakovosti življenja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti. Njena primarna naloga je spodbujanje in vodenje telesne dejavnosti za obiskovalce. S svojim znanjem in angažmajem redno sodeluje z lokalnimi podjetji (z vadbo na delovnem mestu); varstveno delovnim centrom (z vadbo za osebe s posebnimi potrebami) in lokalno skupnostjo v obliki promocije zdravja, ki ga izvaja po lokalnih vaseh občine kjer deluje. Z veseljem izvaja tudi varno vadbo za nosečnice.  

Zase pravi, da ji je razgibano delo kineziologa v užitek, saj se srečuje z različnimi profili ljudi, ki jim z motivacijo do gibanja srčno rada pomaga. 

  

 

Lepo vabljeni! 

10. FVZvečer [Katedra za prehransko svetovanje - dietetika] - 24. februar 2022

Vabljeni na 10. FVZvečer, ki bo v četrtek, 24. februarja 2022 ob 19. uri v gostovanju Katedre za prehransko svetovanje – dietetiko UP FVZ.

Z nami bosta doktorska študentka Preventive za zdravje Nives Bogataj Jontez ter magistrska študentka Dietetike Dominika Češek, ki bosta predstavili raziskovanje v dietetiki.

Prijava na dogodek >>> https://forms.office.com/r/8H2StgWXva

Vsebina 10. FVZvečera:

 • Njuna karierna pot in načrti za prihodnost.
 • Zakaj se odločiti za raziskovalno pot?
 • Kakšen je pomen vključevanja v projekte med študijem dietetike?
 • Študentski projekti: PKP, ŠIPK, Ecotrophelia.
 • Kaj lahko obsega raziskovalno delo v dietetiki?
 • Odgovornost študenta pri zasnovi študije in pridobivanje preiskovalcev.
 • Ovire in izzivi med izvajanjem študij, časovni in etični vidik
 • Možnosti raziskovalnega dela po zaključenem študiju dietetike.

Dogodek bo moderirala asist. Karin Šik Novak (UP FVZ).

🔍 Nekaj o tokratnih gostjah:

Nives Bogataj Jontez, mag. dietet. je študentka doktorskega študijskega programa Preventiva za zdravje. Njena želja in zanimanje za raziskovanje sta se pričeli že v času dodiplomskega študija Kineziologije. V sklopu projekta Po kreativni poti do znanja (PKP) je sodelovala pri raziskavi o vplivu ketogene diete na kazalnike zdravja. V raziskavi so v sodelovanju z zunanjimi partnerji organizirali intervencijsko študijo s prehransko intervencijo, treningi za izboljšanje telesne dejavnosti in meritve za spremljanje napredka in kazalnikov zdravja. Njena raziskovalna pot se je nato nadaljevala na magistrskem študiju Dietetike, kjer je za magistrsko nalogo raziskovala vpliv karantene zaradi COVID-19 na kvaliteto prehrane in kazalnike zdravja. V sklopu doktorskega študija se njeno raziskovanje nadaljuje in sicer raziskuje vpliv različnih prehranjevalnih navad na kazalnike zdravja in kazalnike povezane z dolgoživostjo. Tudi po zaključenem doktorskem študiju načrtuje ostati del aktivnega raziskovanja, saj je po njenem mnenju raziskovanje ključni element pri izboljšanju razumevanja delovanja človeškega telesa in vplivov nanj.

Dominika Češek, dipl. dietet., je trenutno absolventka magistrskega študijskega programa Dietetike na FVZ in aktivno sodeluje pri raziskovalnem delu na fakulteti v sklopu kliničnih študij. Tekom študija se je z raziskovanjem najprej srečala na tekmovanju Ecotrophelia 2017 kot so-dobitnica nagrade za 3. mesto. Kasneje je sodelovala na treh študentskih projektih in sicer 2 projektih PKP (Po kreativni poti do znanja), kjer so s pomočjo živilskih podjetij razvijali funkcionalna živila in jih testirali v pilotnih študijah ter projektu ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist), v sklopu katerega so raziskovali potenciale aktivnega preživljanja prostega časa na Obali. V lanskem letu je sodelovala pri klinični študiji, kjer so preučevali učinke uživanja prehranskega dopolnila z gobo resasti bradovec na zdravje in na podlagi teh rezultatov pripravlja magistrsko nalogo. Tudi v prihodnje bi rada ostala povezana z aktivnim raziskovanjem na področju prehrane, saj se zaveda, da se prehranska znanost konstantno razvija in je potrebno biti v koraku s časom, poleg tega pa ji radovednosti za znanost nikoli ne zmanjka.

Lepo vabljeni!

11. FVZvečer [Katedra za fizioterapijo] - 17. marec 2022

Vabljeni na 11. FVZvečer, ki bo v četrtek, 17. marca 2022 ob 19. uri v gostovanju Katedre za fizioterapijo UP FVZ.

Z nami bosta asist. Denisa Manojlović, mag. fiziot. in doc. dr. Matej Voglar v pogovoru o njuni študijski in profesionalni poti s področja fizioterapije.

Prijava na dogodek >>>  https://forms.office.com/r/8H2StgWXva 

Vsebina 11. FVZvečera:

 • Novost na katedri za fizioterapijo – magistrski program fizioterapije.
 • Zakaj nadaljevati študij fizioterapije na 2. stopnji?
 • Zakaj vpisati magistrski program fizioterapije, komu je namenjen?
 • Katero znanje se pridobi na magistrskem študiju?
 • Izkušnje s področja magistrskega študija?
 • Ali je magistrski študij pomemben dejavnik v profesionalni poti?
 • Klinično delo fizioterapevta »z in brez« pridobljenega magisterija – primerjava.

Dogodek bosta moderirala študenta Lana Erjavec in Luka Mužina (UP FVZ).

🔍 Nekaj o tokratnih gostih:

Asist. Denisa Manojlović je magistrica fizioterapije,  zaposlena kot asistentka na Fakulteti za vede o zdravju. Dodiplomski študij je zaključila na Zdravstvenem veleučilištu v Zagrebu, nato pa še magistrski študij fizioterapije  na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. V kliničnem okolju je bila zaposlena v UKC Zagreb, Polikliniki Medikol in privatni ambulanti fizikalne medicine in rehabilitacije v Umagu.  Na Fakulteti za vede o zdravju poleg rednega pedagoškega dela sodeluje v projektu »Star Vital« ter dokončuje doktorsko nalogo. Njeno področje raziskovanja je mišično-skeletni sistem s poudarkom na patelofemoralno bolečini. V prostem času vodi korektivno vadbo, igra namizni tenis ter trenira CrossFit. 

Doc. dr. Matej Voglar je magister kineziologije, diplomirani fizioterapevt in predavatelj na Katedri za fizioterapijo na Fakulteti za vede o zdravju.  Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je opravil  doktorat na področju kineziologije. Svoje raziskovalno delo usmerja predvsem v proučevanje mehanizmov povezanih s pojavom bolečin v spodnjem delu hrbta. Deluje tudi v klinični praksi, predvsem na področju obravnave mišično-skeletnih težav. Ima opravljeno mednarodno licenco na področju manualne terapije in ortopedske medicine –  združenja Orthopaedic medicine ter uspešno opravljena številna druga usposabljanja na področju obravnave mišično-skeletnih težav.

 

Lepo vabljeni!

12. FVZvečer [Katedra za kineziologijo] - 14. april 2022
Vabljeni na 12. FVZvečer, ki bo v četrtek, 14. aprila 2022 ob 19. uri v gostovanju Katedre za kineziologijo UP FVZ.

Na srečanju gostimo bivšega študenta, Matijo Reya in bivšo študentko Brino Božič, ki sta v praksi aktivna na področju športnega treninga.

Posnetek dogodka >>>https://bit.ly/3jKrkBL

Vsebina 12. FVZvečera:

 • Kako zahtevna je pot študija – od zaključka študija do dela kineziologa oziroma športnega trenerja v praksi ?
 • Kako implementirano pridobljeno, fakultetno znanje tekom študija kineziologije v prakso?
 • Pomen samoizobraževanja ali vseživljenskega učenja ob hitro razvijajočem se poklicu – delu športnega trenerja/trenerstva?
 • Multidisciplinaren vidik pri delu športnega trenerja/trenerstva: pristop športnega trenerja k vadbi rekreativnega in/ali vrhunskega športnika.
 • Psihologija in vizualizacija – psihološka priprava vrhunskega športnika.
 • Uporabno znanje in izkušnje kineziologa pri rehabilitacijah športnikov.
 • Zanimive zgodbe tekom karierne poti pri delu z vrhunskimi športniki.

Dogodek bo moderiral asist. Aleš Suhadolnik (UP FVZ).

🔍 Nekaj o tokratnih gostih:

Brina Božič je diplomirana kineziologinja in nekdanja vrhunska športnica – lokostrelka, ki svojo športno pot nadaljuje kot trenerka.  

Z lokostrelstvom se ukvarja že sedemnajst let. Kot mlada tekmovalka se je pridružila slovenski lokostrelski reprezentanci, nastopila na večjih tekmovanjih, med drugim tudi na mladinskih olimpijskih igrah v Singapurju 2010 ter na številnih članskih mednarodnih tekmovanjih (Mediteranske igre, Svetovne igre, evropska lokostrelska tekmovanja, itn.). 

Njena vodilna disciplina je bila tarčno lokostrelstvo, ki ga je uspešno kombinirala tudi s poljskim lokostrelstvom, kjer je leta 2013 osvojila bron na evropskem prvenstvu v Terniju. 

V začetku leta 2017 je zaključila svojo športno kariero in občasno pomoč tekmovalcem v Lokostrelskem klubu Ankaran nadgradila z delom na panožni zvezi. Trenutno je zaposlena na Lokostrelski zvezi Slovenije kot trenerka in sodelujoča na projektu Lokostrelskih centrov. Je tudi pomočnica trenerja mladinske reprezentance, organiziratorka lokostrelskega tabora, nudi strokovno pomoč klubom ter razvija področje paralokostrelstva v Sloveniji. S svojim varovancem – paraolimpijcem, Dejanom Fabčičem je leta 2021 nastopila na paralimpijskih igrah v Tokiu. 

 

Matija Reya je lastnik kineziološkega studia in glavni trener telovadnice Equilybrium (https://equilybrium.si/), kjer načrtuje ciljno usmerjeno vadbo z nadzorom kot tudi individualne vadbene programe. Zaključil je diplomski študij kineziologije na UL Fakulteti za šport in podiplomski študij kineziologije na UP Fakultete za vede o zdravju. 

Profesionalno sodeluje s športniki pri kondicijskih pripravah (zadnje tri sezone skrbi za poletno kondicijsko pripravo Ane Bucik, slovenske alpske smučarke) kot tudi z rekreativnimi športniki z najrazličnješimi cilji (dobra telesna pripravljenost, hujšanje, odpravljanje mišično – skeletnih bolečin, rehabilitacija – vrnitev v šport, rekreacija, itd.). 

Pri svojem delu se naslanja na z dokazi podkrepljene metode, navdušuje ga področje vadbe za jakost in moč, kar je trenutno tudi njegova glavna tematika raziskovanja. 

Skozi poklic ga vodi vedoželjnost ter radovednost na področju fiziologije vadbe in napora. Prevzema ga športna znanost, filozofija in fotografija, kar tudi spretno vpleta v svoje delo. 

 

Lepo vabljeni!

13. FVZvečer [Katedra za zdravstveno nego] – 12. maj 2022

Vabljeni na 13. FVZvečer, ki bo v četrtek, 12. maja 2022 ob 19. uri v gostovanju Katedre za zdravstveno nego UP FVZ. 

 

Na srečanju gostimo bivša študenta, bodočo magistrico zdravstvene nege, Tamaro Pavlović in magistra zdravstene nege Aleša Žmavca, oba zaposlena v kliničnem okolju zdravstvene nege. 

Prijavni obrazec: https://forms.office.com/r/8H2StgWXva

Vsebina 13. FVZvečera: 

 • Kakšne so vajine izkušnje ob vstopu v klinično okolje po končanem študiju  zdravstvene nege? Na katerih področjih ste bili bolj suvereni in kje ste potrebovali največ podpore? 
 • Pričela sta z delom v kliničnem okolju v težkih časih, v času epidemije. Kje so slabosti in kje prednosti tega, da si dobesedno vržen v »kaos« in se moraš nekako znajti?  
 • Kaj vaju je v času epidemije pri delu v kliničnem okolju najbolj zaznamovalo? S kakšnimi težavami sta se srečevala? Lahko z nama delita svoje zgodbe oziroma izkušnje? 
 • Kaj vaju je držalo pokonci in kje sta iskala psihično podporo oziroma motivacijo za delo ob težkih izzivih? 
 • Ali se vidita v vlogi kliničnega mentorja študentom? Katere dobre izkušnje bi zadržala in kaj bi na tem področju spremenila? 
 • Kaj je po vajinem mnenju tisto, kar odlikuje medicinske sestre pri svojem delu? Kaj bi ob današnjem prazniku – dnevu medicinskih sester sporočila študentom zdravstvene nege in medicinskim sestram? 

Dogodek bo moderirala  viš.pred. Helena Skočir (UP FVZ).

Nekaj o gostih: 

Tamara Pavlović zaključuje magistrski študij Zdravstvene nege na Fakulteti za vede o zdravju Izola. Že kot majhno deklico jo je zanimalo, kaj se dogaja v ambulantah, operacijskih dvoranah in na bolnišničnih oddelkih, zato se je zlahka odločila za poklic zdravstvenice. V času študija zdravstvene nege se je pridružila tudi prostovoljcem Rdečega križa, kjer je aktivna še danes. Poklicno pot je pričela v  Urgentnem centru Splošne Bolnišnice Izola, trenutno pa je zaposlena na Kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino (KOIIM) Interne klinike UKCL. Je najmlajša članica ekipe, vedno v pripravljenosti za nujne premestitve pacientov. V času epidemije COVID 19 je eno leto delala na COVID oddelku intenzivne enote in skrbela za najbolj ogrožene bolnike, ki potrebujejo ECMO – zunajtelesno membransko oksigenacijo. Zahtevno delo jo navkljub stalni skrbi vselej znova prevzema zaradi nepredvidljivosti in nenehne akcije. 

Aleš Žmavc je magistrant zdravstvene nege Fakultete za vede o zdravju Izola. Zaposlen je na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana, na oddelku intenzivne terapije, kjer se vsakodnevno srečuje s kritično bolnimi pacienti različnih področij. Na svojem delovnem mestu poglablja in širi znanje s področja intenzivne medicine in zdravstvene nege.  Všeč mu je dinamika dela, nepredvidljivost dogodkov v poteku zdravljenja pacienta ter nenazdnje nenehen boj za uspešno ozdravitev bolnika. Zase pravi, da je komunikativna oseba, kar je v poklicu zdravstvenika bistvenega pomena, saj je za nemoten potek zdravljenja  potrebna dobra komunikacija tako z bolniki kot tudi z različnimi, multidisciplinarnimi timi. Svoj poklic opravlja z veseljem in ponosom. Vedno novi izzivi pri delu ga bogatijo z izkušnjami in suverenostjo pri opravljanju svojega poklica ter vzajemno tudi njegovo osebnostno rast. 

 

Lepo vabljeni! 

14. FVZvečer [Katedra za prehransko svetovanje - dietetiko] – 16. junij 2022

Vabljeni na 14. FVZvečer, tokrat v organizaciji Katedre za prehransko svetovanje – dietetiko UP FVZ, ki bo v četrtek, 16. 6. 2022, ob 19. uri. Z nami bosta naša diplomanta prehranskega svetovanja – dietetike Domen Viler in Simon Novak, ki bosta predstavila delo dietetika v bolnišnici.

Prijavni obrazec

Dogodek bo moderirala asist. Karin Šik Novak (UP FVZ).

ZOOM LINK:

https://upr-si.zoom.us/j/81169554846

Na 14. FVZvečeru bomo spregovorili o:

 • njuni karierni poti,
 • delu in nalogah dietetika v bolnišnici,
 • timskem delu pri prehranski obravnavi,
 • prehranski oceni in spremljanju napredka pri pacientih,
 • izzivih sestavljanja jedilnikov v bolnišnici.

Domen Viler, mag. dietet., je zaposlen v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, kjer opravlja delo kliničnega dietetika. Aktivno je vključen v zdravstveni tim tudi pri najtežjih obolenjih, predlaga nabavo specifičnih prehranskih dodatkov, sodeluje pri pripravi dokumentov s področja dietetike in prehranske oskrbe pacientov. Sebe bi opisal kot zagnano, prijazno, pravično, delovno in znanja zeljno osebo. Njegova karierna pot je bila raznolika, saj je pred študijem opravljal različna dela, predvsem v kuhinji. Prav iz kuhinje ga je želja po dodatnem znanju o prehrani in njenem vplivu na zdravje pripeljala na študij Dietetike. Ves čas izpopolnjuje svoje znanje s pregledovanjem strokovne literature na področju prehrane in dietetike, seznanja se z novimi metodami, tehnikami ter strategijami prehranskih smernic.

Simon Novak, dipl. dietet., je zaposlen kot dietetik v Splošni bolnišnici Izola. Diplomiral je na UP Fakulteti za vede o zdravju, kjer trenutno zaključuje podiplomski študij Dietetike. Pri svojem delu je osredotočen predvsem na svetovanje pacientom, ki jih čaka operacija zaradi raka na prebavilih (rak želodca, trebušne slinavke, debelega črevesa in danke) s poudarkom na predoperativni pripravi. Eden pomembnejših vidikov pri obravnavi se mu zdi timsko delo – komunikacija z zdravniki, medicinskimi sestrami in fizioterapevti na eni strani ter kolektivom v kuhinji na drugi strani. Je strasten kolesar, v prostem času pa ga zanima tudi vpliv prehrane in prehranskih dopolnil na mišično hipertrofijo in performans pri vzdržljivostnih športih.

15. FVZvečer [Katedra za fizioterapijo] – 11. julij 2022

  Vabljeni na 15. FVZvečer v organizaciji Katedre za fizioterapijo UP FVZ, ki bo v ponedeljek 11. 7. 2022, ob 19. uri. Z nami bosta Tatjana Jeglič in Žan Boltežar, ki bosta spregovorila o delu na področju nevrofizioterapije.

  Prijavni obrazec: https://forms.office.com/r/tBi19M9sz9

   Vsebina 15. FVZvečera:

  • karierna pot obeh gostov,
  • nevrološki pacienti in njihove specifične potrebe,
  • nevrofizioterapija – pristop Bobath terapevta,
  • individualen pristop pri nevrološkem pacientu,
  • potreba po individualno prilagojenih pripomočkih pri otrocih z nevrološkimi težavami,
  • timski pristop pri nevroloških pacientih.

  Dogodek bo moderirala študentka 3. letnika fizioterapije na UP FVZ Nuša Žmak.

  Tatjana Jeglič, dipl. fiziot. je ustanoviteljica in direktorica Centra Fizioterapije Ljubljana, zasebne klinike specializirane za obravnavo klientov po preživeli možganski kapi in nezgodnih poškodbah možganov. Je tudi mednarodna inštruktorica Bobath koncepta, najbolj razširjenega in najpogosteje uporabljenega nevrorehabilitacijskega pristopa. Njena strast je proučevanje delovanja možganov, predvsem kako preko dotičnega senzoričnega priliva procesirajo in sprogramirajo motorični odgovor, ki je osnova funkcioniranja človeka v zunanjem okolju.

  Žan Boltežar, dipl. ing. ort. prot. je leta 1991 diplomiral iz področja Ortotike in protetike na takratni Višji šoli za zdravstvene delavce, zdajšnji Zdravstveni fakulteti, kjer je po spremembi visokošolskega sistema leta 2000 je nadgradil svojo izobrazbo in si pridobil naziv diplomirani inženir ortotike in protetike. Dodatno se je izobraževal na eni najboljših univerz na področju ortotike in protetike University of Strathclyde v Glasgowu, kjer je spoznal temelje sodobne celostne obravnave uporabnikov ortopedskih pripomočkov. Svojo karierno pot je začel v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu URI-Soča, kjer je bil 4 leta vodja oddelka protetike. Sedaj se ukvarja s protetiko spodnjih in zgornjih udov, ortotiko spodnjih udov, ter ortotiko hrbtenice pri otrocih s posebnimi potrebami. Kot član tima aktivno sodeluje na otroškem oddelku URI Soča. Je avtor nekaterih novih pripomočkov in  izboljšav že obstoječih.

  Lepo vabljeni!

   

  16. FVZvečer [Katedra za kineziologijo] – 15. september 2022

   Vabljeni na 16. FVZvečer v organizaciji Katedre za kineziologijo UP FVZ, ki bo v četrtek 15. 9. 2022, ob 19. uri. Z nami bodo Matija Maršič, Vesna Wolf in Janja Lavbič, ki bodo spregovorili o delu na področju preventive.

   ZOOM POVEZAVA DOGODKA: https://upr-si.zoom.us/j/81712978626

    

   Prijava na dogodek https://forms.office.com/r/dMdj5Evbmz

   Vsebina 16. FVZvečer:

   • karierna pot gostov,
   • delo na Inštitutu za medicino športa in v Centru za krepitev zdravja,
   • vadba kot preventiva pred poškodbami in boleznimi,
   • pot od zaključka študija do dela v zdravstvu,
   • delo v športu ali delo v zdravstvu – razlike in podobnosti.

   Dogodek bo moderiral Luka Kejžar (UP FVZ).

   Matija Maršič, mag. kin. je zaposlen v Zdravstvenem domu Izola v Centru za krepitev zdravja. Že med študijem je izvajal košarkarski krožek na osnovnih šolah,  po končanem študiju je svojo karierno pot nadaljeval na področju učenja plavanja in smučanja, nato se mu je ponudila priložnost za delo v Centru za krepitev zdravja. Poleg dela v zdravstvu še vedno aktivno sodeluje na področju športa, predvsem pri smučanju in nogometu.

   Vesna Wolf, dipl. kin. In dipl. fiziot. je po zaključenem študiju kineziologije 5 let kot kineziologinja delovala na IMŠ Inštitutu za medicino in šport. Njeno delo temelji na preventivi in rehabilitaciji, in sicer izvaja individualne in skupinske kineziološke obravnave. Ima izkušnje z delom z različnimi ciljnimi skupinami (delovna populacija, starostniki, nosečnice, profesionalni športniki itd.). Že vrsto let se ukvarja tudi z vodenjem pilates vadbe. V zadnjih dveh letih delovne izkušnje pridobiva tudi z delom v zasebni fizioterapevtski ambulanti.

   Janja Lavbič, mag. kin. je zaposlena na Inštitutu za medicino in šport. Njeno primarno delo je usmerjeno v vodenje vadb za zdravljenje in preprečevanje številnih obolenj in poškodb. Pokriva prav tako področje športnega diagnosticiranja s številnimi diagnostičnimi orodji, med katerimi ima največ znanja in izkušenj pri delu s prisitkovimi ploščami in elektromiografijo. Bogate izkušnje pridobiva z delom z vrhunskimi športniki. Od leta 2019 je namreč pričela sodelovati s slovensko člansko gimnastično reprezentanco in jih redno spremlja na večjih tekmovanjih. Kot mlada raziskovalka se aktivno udeležuje številnih mednarodnih konferenc na katerih predstavlja svoje znanstveno raziskovalno delo s področja preventive, pozne rehabilitacije in športne diagnostike.

    

    

   Se veselimo Vaše udeležbe na dogodkih Alumni kluba UP FVZ.

   Član Alumni UP postanete z včlanitvijo v katerikoli Alumni klub članice Univerze na Primorskem ob diplomiranju, kar je najbolj preprost način, lahko pa tudi kadarkoli kasneje ob izpolnitvi pristopne izjave v Alumni UP.

   Izpolnjeno prijavnico pošljite na: alumni@fvz.upr.si

   Odjavite se lahko preko e-maila: alumni@upr.si

   Spremljate nas na naših družbenih omrežjih.

   Instagram

   Facebook

   LinkedIn

   Youtube