VSEŽIVLJENJSKO UČENJE na UP FAKULETI ZA VEDE O ZDRAVJU

Na področju vseživljenjskega izobraževanja si je UP FVZ zadala poslanstvo zagotavljanja permanentnega visoko strokovnega in kakovostnega izobraževanja s področja zdravstvene nege, prehranskega svetovanja, dietetike, kineziologije, fizioterapije in povezanih strok, ter širjenje znanja o skrbi za zdravje v lokalni skupnosti in širši družbi. Svoje poslanstvo uresničujemo preko organizacije in izvedbe neformalnih oblik izobraževanja (seminarji, tečaji, delavnice, konference), oblikovano imamo tudi ponudbo akreditiranih delov študijskih programov.

Neformalna izobraževanja potekajo z uporabo sodobnih metod poučevanja in izobraževanja, ki zagotavljajo implementacijo teoretičnih spoznanj v prakso, s kombinacijo frontalne in aktivnih metod dela. Med temi je tudi uporaba sodobnega simulacijskega centra, ki omogoča izobraževanje in usposabljanje predvsem na področju zdravstvene nege kritično bolnega pacienta.

Letno izvajamo več vsebinskih sklopov strokovnih izobraževanj, namenjenih kliničnim mentorjem in mentorjem praktičnega usposabljanja študentov v učnih zavodih UP FVZ ter ostalim zaposlenim v zdravstveni negi, na področju prehranskega svetovanja in dietetike, športa ter drugim akterjem, ki se pri izvajanju svoje dejavnosti srečujejo z vsebinami, ki jih ponujamo v sklopu izobraževanj.

UP FVZ vsako leto organizira mednarodno znanstveno-strokovno konferenco s področja zdravja različnih starostnih skupin ter mednarodno poletno šolo, s čimer zagotavlja promocijo raziskovalne dejavnosti ter prenos znanstvenih in strokovnih spoznanj v prakso.

Informacije o terminih in vsebini dogodkov so sproti objavljene na posameznih zavihkih.

.

Dostopnost