Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju (v nadaljevanju besedila: UP FVZ) in se nahaja na spletnem naslovu: https://www.fvz.upr.si/

UP FVZ se zavezuje, da uporabnikom omogočamo dostopnost do osrednjega spletnega mesta upr.si, v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18.)

Zagotovljene prilagoditve:  

 • uporabniku prijazna in enostavno spletna stran za navigiranje,
 • berljiva, logično strukturirana z enostavno navigacijo,
 • vsebina je opremljena z internimi in eksternimi povezavami za povezljivost vsebin,
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem,
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • stran je možno povečati do 200%,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Vtičnik “Meni za dostopnost” 

Spletno mesto omogoča tudi namenski vtičnik “Meni za dostopnost” z namenom spodbujanja vključenosti in dostopnosti za vse skupine uporabnikov. Ta omogoča osebam z različnimi oblikami oviranosti prilagojeno zaznavanje, razumevanje, navigacijo in interakcijo s spletiščem.

Na voljo je možnost izbiranja:

  • črno belo,
  • temni kontrast,
  • beli kontrast;
  • ustavitev premikanja,
  • berljiva pisava,
  • podčrtaj povezave,
  • spreminjanje velikosti pisave.

Stopnja skladnosti 

Spletno mesto https://www.fvz.upr.si/  je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Nedostopna vsebina zaradi nesorazmernega bremena: Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne
elemente dostopnosti. Spletna stran je skladna s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1., ki je zahtevan v ZDSMA in jo lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Kljub temu nekatere trenutno objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so: 

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • različne kompleksne preglednice s podatki,
  • nadomestni opisi naloženih slik,
  • vsebine v formatih, ki zahtevajo uporabo namenskih aplikacij,
  • spremljanje video posnetkov s podnapisi,
  • arhivska gradiva in vsebine,
  • gnezdenje naslovnih oznak poglavij (Naslovi ali Headings) na nekaterih mestih portala ne sledi priporočenemu zaporedju.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov info@fvz.upr.si . Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek 

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.ijs@gov.si.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

 

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat RS za informacijsko družbo
Davčna ul. 1
1000 Ljubljana

gp.irsid@gov.si

www.irsid.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti 

Izjava je bila pripravljena 18. 4. 2023 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 28. 9. 2023.

Dostopnost