Izbirnost med članicami

Informacijski paket za izbirnost

Kriterij za izbiro študentov (v primeru, da število prijav presega št. razpisanih mest je višja povprečna ocena študija. Pri vsakem predmetu je 5 prostih mest. Študij se izvaja v Izoli na sedežu fakultete.

Ime predmeta 

Število ECTS

Število kontaktnih ur

Študijski program 

Vrsta študija

Semester oz. kvartal izvedbe* 

Letnik

Okolje in zdravje

3

24P, 9 LV

Prehransko svetovanje – dietetika 

1/VS

spomladanski semester

1.

Uvod v javno zdravje

6

46 P, 20 SE 

Prehransko svetovanje – dietetika

1/VS

jesenski semester

1.

Alternativni načini prehranjevanja**

3

20 P, 10 SE

Prehransko svetovanje – dietetika

1/VS

jesenski semester

izbirni

Motnje hranjenja***

3

10 P

Prehransko svetovanje – dietetika

1/VS

spomladanski semester

izbirni

Z zdravjem povezan življenski slog

3

20 P, 15 TV

Zdravstvena nega

1/VS

jesenski semester

izbirni

Osnove kondicijske priprave

3

20 P, 10 LV

Aplikativna kineziologija

1/UN

spomladanski semester

1.

Fiziologija

6

35 P, 31 SE

Aplikativna kineziologija

1/UN

jesenski semester

2.

Anatomija 6 48 P, 8 SE, 10LV Aplikativna kinezilogija 1/UN jesenski semester 1. 
Management zdravstva

3

20 P, 10 SE 

Zdravstvena nega

2/MAG

jesenski semester

izbirni

Pravo in etika

3

30P

Dietetika

2/MAG

jesenski semester

1.

*     Semester izvedbe se lahko spremeni in bo točno določen v mesecu septembru.

**   Predmet se bo izvajal v popoldanskem času.

*** Predmet se bo izvajal v zmanjšanem obsegu (izredni študij) v petek popoldan in soboto dopoldan.

Kontaktne ure: P=predavanja, SE=seminarji, SV=seminarske vaje, LV=laboratorijske vaje, TV=terenske vaje, EV=eksperimentalne vaje

 

Koordinatorica izbirnosti med članicami UP je doc. dr. Saša Kenig (e-naslov sasa.kenig@fvz.upr.si, tel. 05/66-35-801). Več informaciji glede izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem si lahko preberete na spletni strani UPŠtudentje imajo možnost oddaje prijave v okviru Razpisa za izbirnost med članicami UP za študijsko leto 2022/2023 do 5. oktober 2022.