Izbirnost med članicami

Informacijski paket za izbirnost

Kriterij za izbiro študentov (v primeru, da število prijav presega št. razpisanih mest je višja povprečna ocena študija. Pri vsakem predmetu je 5 prostih mest. Študij se izvaja v Izoli na sedežu fakultete.

Ime predmeta 

Število ECTS

Število kontaktnih ur

Študijski program 

Vrsta študija

Semester oz. kvartal izvedbe* 

Letnik

Okoljsko zdravje

6

30P, 15 SE, 15 LV, 8 TV

Prehransko svetovanje – dietetika 

1/VS

spomladanski semester

1.

Uvod v javno zdravje

6

50 P, 20 SE 

Prehransko svetovanje – dietetika

1/VS

spomladanski semester

1.

Osnove managementa v zdravstvu

3

25 P, 6 SE

Prehransko svetovanje – dietetika

1/VS

jesenski semester

1.

Alternativni načini prehranjevanja**

3

20 P, 10 SE

Prehransko svetovanje – dietetika

1/VS

spomladanski semester

izbirni

Motnje hranjenja***

3

10 P

Prehransko svetovanje – dietetika

1/VS

spomladanski semester

izbirni

Osnove kondicijske priprave

3

20 P, 10 LV

Aplikativna kineziologija

1/UN

spomladanski semester

1.

Fiziologija

6

30 P, 30 SE

Aplikativna kineziologija

1/UN

jesenski semester

2.

Anatomija 6 48 P, 8 SE, 10LV Aplikativna kinezilogija 1/UN jesenski semester 1. 
Management zdravstvenih in socilanih organizacij

6

20 P, 15 SE 

Zdravstvena nega

2/MAG

jesenski semester

2.

Etika z bioetiko

3

25 P, 10 SE 

Dietetika

2/MAG

spomladanski semester

1.

*     Semester izvedbe se lahko spremeni in bo točno določen v mesecu septembru.

**   Predmet se bo izvajal v popoldanskem času.

*** Predmet se bo izvajal v zmanjšanem obsegu (izredni študij) v petek popoldan in soboto dopoldan.

Kontaktne ure: P=predavanja, SE=seminarji, SV=seminarske vaje, LV=laboratorijske vaje, TV=terenske vaje, EV=eksperimentalne vaje

 

Koordinatorica izbirnosti med članicami UP je izr. prof. dr. Mihaela Jurdana (e-naslov:mihaela.jurdana@fvz.upr.si, tel. 05/66-26-469). Več informaciji glede izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem si lahko preberete na spletni strani UPŠtudentje imajo možnost oddaje prijave v okviru Razpisa za izbirnost med članicami UP za študijsko leto 2020/2021 do 21. septembra 2020.