Informacijski paket za izbirnost

Kriterij za izbiro študentov (v primeru, da število prijav presega št. razpisanih mest, je višja povprečna ocena študija). Pri vsakem predmetu je 5 prostih mest (izjema je predmet Skrb za lastno zdravje, kjer je na voljo 30 prostih mest). Študij se izvaja v Izoli na sedežu fakultete.

Ime predmeta 

Število ECTS

Število kontaktnih ur

Študijski program 

Vrsta študija

Semester oz. kvartal izvedbe* 

Letnik

Okolje in zdravje

3

24 P, 9 LV

Prehransko svetovanje – dietetika 

1/VS

spomladanski semester

1.

Uvod v javno zdravje

6

46 P, 20 SE 

Prehransko svetovanje – dietetika

1/VS

jesenski semester

1.

Alternativni načini prehranjevanja**

3

30 P

Prehransko svetovanje – dietetika

1/VS

jesenski semester

izbirni

Motnje hranjenja***

3

10 P

Prehransko svetovanje – dietetika

1/VS

spomladanski semester

izbirni

Z zdravjem povezan življenski slog

3

20 P, 10 TV

Zdravstvena nega

1/VS

jesenski semester

izbirni

Osnove kondicijske priprave

3

20 P, 10 LV

Aplikativna kineziologija

1/UN

spomladanski semester

1.

Fiziologija

6

35 P, 31 SE

Aplikativna kineziologija

1/UN

jesenski semester

1.

Anatomija 6 48 P, 8 SE, 10LV Aplikativna kineziologija 1/UN jesenski semester 1. 
Management zdravstva

3

20 P, 10 SE 

Zdravstvena nega

2/MAG

jesenski semester

izbirni

Pravo in etika

3

30 P

Dietetika

2/MAG

jesenski semester

1.

Skrb za lastno zdravje

3

2 P, 6 SE,  60 TV, 22 ur samostojnega dela študenta

Aplikativna kineziologija

1/UN

celoletni

izbirni

*     Semester izvedbe se lahko spremeni in bo točno določen v septembru.

**   Predmet se bo izvajal v popoldanskem času.

*** Predmet se bo izvajal v zmanjšanem obsegu (izredni študij) v petek popoldan in soboto dopoldan.

Kontaktne ure: P = predavanja, SE = seminarji, SV = seminarske vaje, LV = laboratorijske vaje, TV = terenske vaje, EV = eksperimentalne vaje

 

Koordinatorica izbirnosti med članicami UP je izr prof. dr. Saša Kenig (e-naslov sasa.kenig@fvz.upr.si, tel. 05/66-35-818). Več informaciji glede izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem si lahko preberete na spletni strani UPŠtudentje imajo možnost oddaje prijave v okviru Razpisa za izbirnost med članicami UP za študijsko leto 2023/2024 do 5. oktobra 2023. 

Dostopnost