Motnje hranjenja

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. MOTNJE HRANJENJA (MH): DIAGNOSTIČNE KATEGORIJE
1.1 Motnje hranjenja vs. motnje prehranjevanja
1.2 Klasifikacija MH
1.3 Diagnostični kriteriji in opredelitev podtipov
1.4 Nove oblike

2. ZDRAVSTVENI ZAPLETI MH
2.1 Telesni znaki
2.2 Zdravstveni zapleti po organskih sistemih:
posledica stradanja, vedenja praznjenja
in stranski učinki prekomerne in neustrezne uporabe zdravil

3. PREGLED MH
3.1 Prevalenca in incidenca
3.2 Razlike med spoloma
3.3 MH v Sloveniji in po svetu

4. VZROKI ZA NASTANEK MH: ETIOLOŠKI MODELI
4.1 Socialne in kulturne determinante: družina, mediji, subkulture in socialna mreža
4.2 Psihološke determinante: osebnost in psihopatologija
4.3 Biološke determinante: genetski in fiziološki rizični faktorji
4.4 Mnogovrstne determinante motenj hranjenja

5. ZDRAVLJENJE MH
5.1 Ravni zdravljenja in modeli zdravljenja
5.2 Zdravljenje v Sloveniji

DODATNE VSEBINE:

6. MH V ZGODNJEM OTROŠTVU
6.1. Pika, ruminacija, odklanjanje hrane, pretirana ješčnost, izrazita izbirčnost
6.2. Sekundarna motnja hranjenja- pri boleznih

7. PREHRANSKA PODPORA PRI MH

8. PREVENTIVA MH
8.1 Pomen pozitivne samopodobe, učenje zdravega prehranjevanja; osveščanje družbe o rizičnih skupina za nastanek motenj; pozitivna vloga medijev.

9. DEFINICIJA RIZIKA
9.1 Fizični in psihološki zdravstveni riziki sodelovanja pri vedenjih izgubljanja teže, ki so povezana z motnjami hranjenja
9.2 Dietno vedenje kot rizični faktor za klinične motnje hranjenja

Dostopnost