Študijski koledar

 

Študijski koledar za študijsko leto 2019/2020 je pripravljen ob upoštevanju 37. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB7 in spremembe) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP in UP FVZ ter na podlagi sprejetega študijskega koledarja za študijsko leto 2019/2020 na 35. redni seji Senata UP, dne 19. 4. 2019.

 

I. SPLOŠNO

Študijsko leto 2019/2020 traja od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2020.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določi UP FVZ glede na značilnosti pedagoškega procesa. Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi UP FVZ.

 

II. IZOBRAŽEVALNI PROCES IN IZPITNA OBDOBJA

 

JESENSKI SEMESTER:

 

 • Izobraževalni proces: od ponedeljka 1. oktobra 2019 do vključno petka, 17. januarja 2020.(Opomba: Zaradi značilnosti pedagoškega procesa n adoločenih študijskih programih se izobraževalni proces lahko podaljša do 24. januarja 2020).
 • Zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka 20. januarja 2020 do vključno petka 14. februarja 2020 (4 tedne)
 • Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
  • rektorjev dan (čista desetka):  sreda 16. oktober 2019,
  • dan reformacije: četrtel, 31. oktober 2019,
  • dan spomina na mrtve: petek, 1. november 2019,
  • božič: sreda, 25. december 2019,
  • dan samostojnosti in enotnosti: četrtek, 26. december 2019,
  • petek, 27. december 2019 (kolektivni dopust za zaposlene),
  • novo leto: sreda, 1. januar 2020, in četrtek, 2. januar 2020,
  • petek, 3. januar 2020 (kolektivni dopust za zaposlene na UP).

 Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

 

 • jesenski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: od petka, 27. septembra 2019, do torka, 1. oktobra 2019,
 • pozdrav brucem in bruckam Univerze na Primorskem (začetek študijskega leta): torek, 1. oktober 2019,
 • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 17. oktober 2019.

 

  SPOMLADANSKI SEMESTER:

   

  • Organiziran pedagoški proces: od ponedeljka, 17. februarja 2020, do vključno petka 29. maja 2020 (Opomba: Zaradi značilnosti pedagoškega procesa na določenih študijskih programih se izobraževalni proces lahko podaljša do petka, 5. junija 2020. Izvajanje praktičnega/kliničnega usposabljanja se lahko nadaljuje od ponedeljka, 17. avgusta 2020, do vključno petka, 11. septembra 2020).
  • Poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 1. junija 2020 do vključno petka, 3. julija 2020.
  • Jesensko izpitno obdobje: od ponedeljka, 17. avgusta 2020 do vključno petka, 11. septembra 2020 (4 tedne).
  • Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
   • dan UP Fakultete za vede o zdravju: petek, 20. marec 2020,
   • velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 13. april 2020,
   • dan upora proti okupatorju: ponedeljek, 27. april 2020,
   • praznik dela: petek, 1. maj 2020,
   • dan državnosti: četrtek, 25. junij 2020,
   • petek, 26. junij 2020 (kolektivni dopust za zaposlene). 

   Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

   

  • Spomladanski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: četrtek, 13. februar 2020, in petek, 14. februar 2020,
  • Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 16. marca, do vključno petka, 20. marca 2020,
  • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 16. marec 2020,
  • inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 17. marec 2020,
  • 17. slovesna akademija Univerze na Primorskem: četrtek, 19. marec 2020,
  • Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 18. maja, do vključno petka, 22. maja 2020.

  Klinično usposabljanje študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega se zaradi specifičnosti študijskega programa izvaja preko celotnega študijskega leta.