Študijski koledar

 

Študijski koledar za študijsko leto 2020/2021 je pripravljen ob upoštevanju 37. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB7 in spremembe) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP in UP FVZ ter na podlagi sprejetega študijskega koledarja za študijsko leto 2020/2021 na 9. dopisni seji Senata UP, dne 8. 6. 2020.

Spremembe Študisjkega koledarja za študjsko leto 2020/2021 je Senat UP FVZ sprejel  na 16. redni seji, 19. 4. 2021.

 

I. SPLOŠNO

Študijsko leto 2020/2010 traja od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določi UP FVZ glede na značilnosti pedagoškega procesa. Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi UP FVZ.

 

II. IZOBRAŽEVALNI PROCES IN IZPITNA OBDOBJA

 

JESENSKI SEMESTER:

 • Izobraževalni proces: od četrtka 1. oktobra 2020 do vključno petka, 15. januarja 2021.(Opomba: Zaradi značilnosti pedagoškega procesa na določenih študijskih programih se izobraževalni proces lahko podaljša do 22. januarja 2021).
 • Zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka 18. januarja 2021 do vključno petka 12. februarja 2021 (4 tedne)
 • Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
  • rektorjev dan (čista desetka):  sreda 21. oktober 2020,
  • božič: petek, 25. december 2020,
  • četrtek, 31. december 2020,
  • novo leto: petek, 1. januar 2021
  • Slovenski kulturni praznik: ponedeljek, 8. februar 2021

Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

 • jesenski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: od ponedeljka, 28. septembra 2020, do vključno srede, 30. septembra 2020,
 • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 22. oktober 2020.

  SPOMLADANSKI SEMESTER:

  • Organiziran pedagoški proces: od ponedeljka, 15. februarja 2021, do vključno petka 4. junija  četrtka, 24. junija 2021 (Opomba: Zaradi značilnosti pedagoškega procesa na določenih študijskih programih se izobraževalni proces lahko podaljša do petka, 11. junija 2021. Izvajanje praktičnega/kliničnega usposabljanja se lahko nadaljuje od ponedeljka, 16. avgusta 2021, do vključno petka, 10. septembra 2021).
  • Poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 7. junija 2021, do vključno petka, 9. julija 23. julija 2021. (7 tednov)
  • Jesensko izpitno obdobje: od ponedeljka, 16. avgusta 2021, do vključno petka, 10. septembra 2021 (4 tedne).
  • Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
   • dan UP Fakultete za vede o zdravju: petek, 19. marec 2021,
   • velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 5. april 2021,
   • ponedeljek, 26. april 2021,
   • dan upora proti okupatorju: torek, 27. april 2021,
   • sreda, 28. april 2021,
   • četrtek, 29. april 2021,
   • petek 30. april 2021,
   • dan državnosti: petek, 25. junij 2021.

  Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

  • Spomladanski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: četrtek, 11. februar 2021, in petek, 12. februar 2021,
  • Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 15. marca, do vključno petka, 19. marca 2021,
  • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 15. marec 2021,
  • inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 16. marec 2021,
  • 18. slovesna akademija Univerze na Primorskem: četrtek, 18. marec 2021,
  • Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 24. maja, do vključno četrtka, 27. maja 2021.

  Klinično usposabljanje študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega se zaradi specifičnosti študijskega programa izvaja preko celotnega študijskega leta.

  Izvajanje oziroma nadomeščanje praktičnega/kliničnega usposabljanja in nekaterih terenskih vaj v naravi se lahko organizira in izvaja do 30. 9. 2021.

  Spremembe Študijskega koledarja UP FVZ 2020/21

  Študijski koledar UP FVZ 2020/21