Študijski koledar

Študijski koledar UP FVZ 2021/22

Vodnik za bruc(k)e 2021/22

Študijski koledar za študijsko leto 2021/2022 je pripravljen ob upoštevanju 37. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB7 in spremembe) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP in UP FVZ ter na podlagi sprejetega študijskega koledarja za študijsko leto 2021/2022 na 17. redni seji Senata UP, dne 21. 5. 2021.

 

I. SPLOŠNO

Študijsko leto 2021/2022 traja od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2022.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določi UP FVZ glede na značilnosti pedagoškega procesa. Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi UP FVZ.

 

II. IZOBRAŽEVALNI PROCES IN IZPITNA OBDOBJA

 

JESENSKI SEMESTER:

 • Izobraževalni proces: od petka 1. oktobra 2021 do vključno petka, 21. januarja 2022.(Opomba: Zaradi značilnosti pedagoškega procesa na določenih študijskih programih se izobraževalni proces lahko podaljša do 28. januarja 2022).
 • Zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka 24. januarja 2022 do vključno petka, 18. februarja 2022 (4 tedne)
 • Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
  • rektorjev dan (čista desetka):  sreda, 20. oktober 2021,
  • božič: sobota, 25. december 2021,
  • od ponedeljka, 27. decembra 2021, do petka, 31. decembra 2021,
  • novo leto: sobota, 1. januar 2022
  • Slovenski kulturni praznik: torek, 8. februar 2022

Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

 • jesenski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: od torka, 28. septembra 2021, do vključno četrtka, 30. septembra 2021,
 • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 21. oktober 2021.

  SPOMLADANSKI SEMESTER:

  • Organiziran pedagoški proces: od ponedeljka, 21. februarja 2022, do vključno petka, 10. junija 2022 (Opomba: Zaradi značilnosti pedagoškega procesa na določenih študijskih programih se izobraževalni proces lahko podaljša do petka, 17. junija 2022. Izvajanje praktičnega/kliničnega usposabljanja se lahko nadaljuje od torka, 16. avgusta 2022, do vključno petka, 9. septembra 2022).
  • Poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 13. junija 2022, do vključno petka, 15. julija 2022. (5 tednov)
  • Jesensko izpitno obdobje: od torka, 16. avgusta 2022, do vključno petka, 9. septembra 2022 (4 tedne).
  • Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
   • dan UP Fakultete za vede o zdravju: sreda, 16. marec 2022,
   • velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 18. april 2022,
   • ponedeljek, 25. april 2022,
   • torek, 26. april 2022
   • dan upora proti okupatorju: sreda, 27. april 2022,
   • četrtek, 28. april 2022,
   • petek 29. april 2022,
   • praznik dela: ponedeljek, 2. maj 2022
   • dan državnosti: sobota, 25. junij 2022
   • Marijino vnebovzetje: ponedeljek, 15. avgust 2022.

  Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

  • Spomladanski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: od petka, 18. februarja 2022, do vključno nedelje, 20. februarja 2022
  • Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 14. marca, do vključno petka, 18. marca 2022,
  • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 14. marec 2022,
  • inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 15. marec 2022,
  • 19. slovesna akademija Univerze na Primorskem: četrtek, 17. marec 2022,
  • Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 30. maja, do vključno četrtka, 2. junija 2022.

  Klinično usposabljanje študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega se zaradi specifičnosti študijskega programa izvaja preko celotnega študijskega leta.