Študijski koledar UP FVZ 2022/23

Vodnik za bruc(k)e 2022/23 – splošno    

Vodnik za bruc(k)e 2022/23 – UP FVZ

Študijski koledar za študijsko leto 2022/2023 je pripravljen ob upoštevanju 37. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB7 in spremembe) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP in UP FVZ ter na podlagi sprejetega študijskega koledarja za študijsko leto 2022/2023 na 29. redni seji Senata UP, dne 23. 5. 2022.

 

I. SPLOŠNO

Študijsko leto 2022/2023 traja od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določi UP FVZ glede na značilnosti pedagoškega procesa. Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi UP FVZ.

 

II. IZOBRAŽEVALNI PROCES IN IZPITNA OBDOBJA

 

JESENSKI SEMESTER:

 • Izobraževalni proces: od ponedeljka 3. oktobra 2022 do vključno petka, 20. januarja 2023 (Opomba: Zaradi značilnosti pedagoškega procesa na določenih študijskih programih se izobraževalni proces lahko podaljša do 27. januarja 2023).
 • Zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka 23. januarja 2023 do vključno petka, 17. februarja 2023 (4 tedne)
 • Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
  • Rektoričin dan:  sreda, 19. oktober 2022,
  • dan reformacije: ponedeljek, 31. oktober 2022
  • dan spomina na mrtve: torek, 1. november 2022
  • dan samostojnosti in enotnosti: ponedeljek, 26. december 2022,
  • od torka, 27. decembra 2022, do petka, 30. decembra 2022,
  • novo leto: ponedeljek, 2. januar 2023
  • Slovenski kulturni praznik: sreda, 8. februar 2023

Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

 • jesenski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: od četrtka, 29. septembra 2022, do vključno sobote, 1. oktobra 2022,
 • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 20. oktober 2022.

  SPOMLADANSKI SEMESTER:

  • Organiziran pedagoški proces: od ponedeljka, 20. februarja 2023, do vključno petka, 2. junija 2023 (Opomba: Zaradi značilnosti pedagoškega procesa na določenih študijskih programih se izobraževalni proces lahko podaljša do petka, 9. junija 2023. Izvajanje praktičnega/kliničnega usposabljanja se lahko nadaljuje od srede, 16. avgusta 2023, do vključno torka, 12. septembra 2023).
  • Poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 5. junija 2023, do vključno petka, 7. julija 2023. (5 tednov)
  • Jesensko izpitno obdobje: od srede, 16. avgusta 2023, do vključno torka, 12. septembra 2023 (4 tedne).
  • Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
   • dan Fakultete za vede o zdravju: petek, 17. 3. 2023
   • velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 10. april 2023,
   • dan upora proti okupatorju: četrtek, 27. april 2023,
   • petek, 28. april 2023,
   • praznik dela: ponedeljek, 1. maj 2023
   • praznik dela: torek, 2. maj 2023
   • dan državnosti: sobota, 25. junij 2022
   • Marijino vnebovzetje: torek, 15. avgust 2023.

   ,

  Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

  • Spomladanski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: petek, 17. februarja 2023 in sobota, 18. februarja 2023
  • Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 13. marca, do vključno petka, 17. marca 2023,
  • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 13. marec 2023,
  • inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 14. marec 2023,
  • 20. slovesna akademija Univerze na Primorskem: petek, 17. marec 2023,
  • Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 3. aprila 2023, do vključno petka, 7. junija 2023.

  Klinično usposabljanje študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega se zaradi specifičnosti študijskega programa izvaja preko celotnega študijskega leta.