Erasmus bilateralni sporazumi

V okviru programa ERASMUS+, ki študentom, pedagoškemu in nepedagoškemu osebju omogoča mednarodno izmenjavo, ima FVZ trenutno podpisane bilateralne sporazume s sledečimi izobraževalnimi institucijami: 

1. stopnja

APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

Hrvaška

Češka

Nemčija

Italija

Norveška

Srbija

Slovaška

PREHRANSKO SVETOVANJE - DIETETIKA

Hrvaška

Grčija

Madžarska

Portugalska

Srbija

Španija

FIZIOTERAPIJA

Hrvaška

Grčija

Madžarska

Norveška

Slovaška

  Srbija

  Španija

  ZDRAVSTVENA NEGA

  Hrvaška

   Češka

  Finska

   Grčija

  Italija

  Madžarska

  Malta

   Norveška

   Portugalska

   Srbija

   Španija

   2. stopnja

   APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

   Hrvaška

   Češka

   Nemčija

   Italija

   Norveška

   Srbija

   Slovaška

   DIETETIKA

   Hrvaška

   Grčija

   Portugalska

   Srbija

   Španija

   FIZIOTERAPIJA

   Hrvaška

   Srbija

   ZDRAVSTVENA NEGA

   Hrvaška

   Češka

   Norveška

   Malta

   Portugalska

   Srbija

   ŠPORTNA VZGOJA

   Hrvaška

   Češka

   Nemčija

   Italija

   Norveška

   Srbija

   Slovaška

   3. stopnja

   PREVENTIVA ZA ZDRAVJE

   Češka

    Hrvaška

   Italija

   Nemčija

   Srbija

   Dostopnost