Mednarodno sodelovanje

Mednarodna mobilnost študentov in zaposlenih postaja ena najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Mobilnost in s tem povezan prenos znanja, izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je glavno vodilo Evrope, ki stremi k družbi znanja in konkurenčni prednosti evropskih diplomantov, zaposlenih in raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu. Fakulteta na področju mednarodnega sodelovanja sledi smernicam, ki izhajajo iz Srednjeročne razvojne strategije 2021 – 2027, ki jo je sprejela Univerza na Primorskem in je skladna s Programom internacionalizacije UP ter s Strategijo izvajanja Erasmus mobilnosti – Erasmus Policy Statement (EPS). Skladno s strategijo fakulteta na področju mednarodnega sodelovanja svoje aktivnosti usmerja v:

a) izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in

b) krepitev kakovosti z mobilnostjo in čezmejnim sodelovanjem.

Fakulteta sodeluje v programu Erasmus+, ki študentom ponuja možnost, da del rednih študijskih obveznosti vpisanega programa namesto na domači (matični) instituciji (univerzi) opravijo v eni od partnerskih institucij iz tujine oziroma da v eni od sodelujočih držav opravijo klinično / praktično usposabljanje. 

Erasmus identifikacijska številka: SI KOPER03

PIC number: 998802793

Erasmus code: 221927-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE

Za sodelovanje v programu Erasmus+ mora vsaka institucija s področja terciarnega izobraževanja pridobiti ECHE listino (Erasmus Charter for Higher Education).  Univerza na Primorskem je tovrstno listino za namen sodelovanja v shemi mednarodne mobilnosti pridobila prvič že leta 2004. Nova ECHE listina velja za novo programsko obdobje, od leta 2021 do 2027.

Erasmus Charter for Higher Education UP 2021-2027

Erasmus Policy Statement