Akademski zbor

Člani Akademskega zbora iz vrst visokošolski učiteljev, znastvenih sodelavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom in visokošolskih sodelavcev v študijskem letu 2021/2022 (1. 11. 2021):

 

 1. prof. dr. Darja Barlič-Maganja,
 2. prof. dr. Jakob Bednarik,
 3. Ester Benko, višja predavateljica,
 4. dr. Katja Bezek, asistentka z doktoratom,
 5. Urška Bogataj, višja predavateljica,
 6. Nuša Brišar, asistentka,
 7. prof. dr. Andrej Cör,
 8. dr. Urška Čeklić,
 9. prof. dr. Maja Čemažar,
 10. izr. prof. dr. Maša Černelič Bizjak,
 11. dr. Marina Dobnik, asistentka,
 12. Sara Fabjan, asistentka,
 13. dr. Tadeja Jakus, višja predavateljica,
 14. izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar,
 15. izr. prof. dr. Mihaela Jurdana,
 16. dr. Barbara Jurša Potocco, lektorica,
 17. doc. dr. Igor Karnjuš,
 18. doc. dr. Saša Kenig,
 19. Teja Končina, asistentka,
 20. dr. Andrej Kocjan,
 21. doc. dr. Boris Kovač,
 22. doc. dr. Žiga Kozinc, asistent,
 23. Katja Krambereger, asistentka,
 24. izr. prof. dr. Sabina Ličen,
 25. mag. Boštjan Lovšin, predavatelj,
 26. Denisa Manojlović, asistentka,
 27. doc. dr. Goran Marković,
 28. Kristina Martinović, visokošolska strokovna sodelavka,
 29. Sandra Martinuč, predavateljica,
 30. Jan Marušič, asistent,
 31. Lucija Matić, stokovna svetnica,
 32. dr. Katarina Merše Lovrinčević, predavateljica,
 33. izr. prof. dr. Nina Mohorko,
 34. prof. dr. Janja Ocvirk,
 35. izr. prof. dr. Melita Peršolja,
 36. doc. dr. Ana Petelin,
 37. doc. dr. Marko Pišljar,
 38. doc. dr. Matej Plevnik,
 39. Nastja Podrekar, asistentka,
 40. doc. dr. Tamara Poklar Vatovec,
 41. izr. prof. dr. Mirko Prosen,
 42. doc. dr. Patrik Pucer,
 43. doc. David Ravnik, Ph.D., Republika Češka,
 44. Doroteja Rebec, višja predavateljica,
 45. doc. dr. Jernej Rošker,
 46. Dea Salamon, asistentka,
 47. Matic Sašek, asistent,
 48. Helena Skočir, višja predavateljica,
 49. doc. dr. Darjan Smajla,
 50. doc. dr. Mojca Stubelj,
 51. Aleš Suhadolnik, asistent,
 52. prof. dr. Nejc Šarabon,
 53. Karin Šik Novak, asistentka,
 54. izr. prof. dr. Klemen Širok,
 55. Rok Vatovec, asistent,
 56. doc. dr. Matej Voglar,
 57. doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin,
 58. Jure Žitnik, asistent,
 59. izr. prof. dr. Boštjan Žvanut.

Člani Akademskega zbora iz vrst študentov:

 

  1. Ema Rener Borovič,
  2. Rebeka Smolnikar,
  3. Urška Ličen,
  4. Enej Adamič,
  5. Barbara Camlek,
  6. Miloje Vacić,
  7. Luka Mužina,
  8. Lana Erjavec,
  9. Lara Dobaj,
  10. Patrik Benčina,
  11. Ema Pezdir in
  12. Nika Smole.