Akademski zbor

Člani Akademskega zbora iz vrst visokošolski učiteljev, znastvenih sodelavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom in visokošolskih sodelavcev v študijskem letu 2019/2020 (1. 10. 2019):

 

 1. prof. dr. Darja Barlič-Maganja,
 2. prof. dr. Jakob Bednarik,
 3. Ester Benko, višja predavateljica,
 4. dr. Katja Bezek, aistent z doktoratom,
 5. Urška Bogataj, višja predavateljica,
 6. prof. dr. Andrej Cör,
 7. dr. Urška Čeklić,
 8. prof. dr. Maja Čemažar,
 9. izr. prof. dr. Maša Černelič Bizjak,
 10. dr. Vesna Čuk, višja predavateljica,
 11. Marina Dobnik, asistentka,
 12. Tjaša Hrovat Ferfolja, visokošolska sodelavka,
 13. dr. Tadeja Jakus, višja predavateljica,
 14. izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar,
 15. izr. prof. dr. Mihaela Jurdana,
 16. dr. doc. Igor Karnjuš,
 17. doc. dr. Saša Kenig,
 18. doc. dr. Boris Kovač,
 19. dr. Andrej Kocjan,
 20. Katja Krambereger, asistentka,
 21. doc. dr. Sabina Ličen,
 22. mag. Boštjan Lovšin, predavatelj,
 23. Karin Novak, asistentka,
 24. Denisa Manojlović, asistentka,
 25. Sandra Martinuč, strokovna sodelavka
 26. Jan Marušič, asistent,
 27. dr. Katarina Merše Lovrinčević, predavateljica,
 28. doc. dr. Nina Mohorko,
 29. doc. dr. Melita Peršolja,
 30. doc. dr. Ana Petelin,
 31. doc. dr. Marko Pišljar,
 32. doc. dr. Matej Plevnik,
 33. Nastja Podrekar, asistentka,
 34. doc. dr. Tamara Poklar Vatovec,
 35. doc. dr. Mirko Prosen,
 36. doc. dr. Patrik Pucer,
 37. doc. David Ravnik, Ph.D., Republika Češka,
 38. Doroteja Rebec, višja predavateljica,
 39. doc. dr. Jernej Rošker,
 40. Helena Skočir, višja predavateljica,
 41. Darjan Smajla, asistent z doktoratom,
 42. doc. dr. Mojca Stubelj,
 43. Aleš Suhadolnik, asistent,
 44. prof. dr. Nejc Šarabon,
 45. izr. prof. dr. Klemen Širok,
 46. doc. dr. Matej Voglar,
 47. doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin,
 48. Jure Žitnik, asistent,
 49. izr. prof. dr. Boštjan Žvanut.

Člani Akademskega zbora iz vrst študentov v študisjkem letu 2019/2020:

 

  1. Mirko Ilić,
  2. Klemen Marovšek,
  3. Andrej Domej,
  4. Žan Zver,
  5. Naja Zagorc,
  6. Lucija Brezočnik,
  7. Žiga Kozinc,
  8. Rok Vatovec,
  9. Blaž Klemenc,
  10. Mihela Čeč in
  11. Sandra Verdev.