MAREC 2024

DAN MENTORJEV ŠPORTNE VZGOJE: "Gradimo mostove med teorijo in prakso: Spoznavno srečanje za mentorje športne vzgoje"

DAN MENTORJEV ŠPORTNE VZGOJE: “Gradimo mostove med teorijo in prakso: Spoznavno srečanje za mentorje športne vzgoje”

Vabimo vas na posebno spoznavno srečanje, ki bo okrepilo vezi med UP FVZ in šolami ter prispevalo k boljši pripravljenosti naših bodočih učiteljev športa. Naše srečanje bo priložnost, da se osebno seznanite z nosilci programov na fakulteti, izmenjate dragocene izkušnje in skupaj razmislimo o najboljših praksah mentoriranja.

Naš cilj je vzpostaviti trdne temelje za mentoriranje, ki bodo študentom omogočili, da se iz teoretičnega znanja preusmerijo v praktično učinkovitost, pri čemer mentorji igrate ključno vlogo. Razpravljali bomo o tem, kako lahko skupaj zagotovimo, da bodo prihodnje generacije učiteljev športa z veseljem in strokovnostjo prenesle ljubezen do gibanja na mlajše generacije. Vaše izkušnje in vpogledi so neprecenljivi za oblikovanje procesa, ki študentom ne le zagotavlja znanje, ampak jih tudi navdihuje, da postanejo mentorji, ki lahko resnično spremenijo življenja. Skupaj lahko zagotovimo, da bo naslednja generacija učiteljev športa ustrezno pripravljena, da svoje poslanstvo izvaja z odliko.

Pridružite se nam na tem pomembnem dogodku, kjer bomo skupaj zasnovali prihodnost športne vzgoje. Vaša prisotnost in sodelovanje bosta ključnega pomena za uspeh našega skupnega cilja: vzgojiti učitelje, ki bodo z navdušenjem in strokovnostjo vodili mlade k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu. Veselimo se sodelovanja z vami in skupnega prispevka k izboljšanju športne vzgoje v naših šolah. Lepo vabljeni, da se nam pridružite na tej poti sodelovanja in izmenjave znanj. Le skupaj bomo naredili potrebno razliko!

Srečanje je brezplačno in namenjeno mentorjem športne vzgoje. Prijave zbiramo do vključno petka, 8. marca. Prijavite se TUKAJ.

Predavata: 

doc. dr. Urška Čeklić (Pedagoška praksa na OŠ),

doc. dr. Milan Hosta (Pedagoška praksa na SŠ).

 • Termin: sreda, 13. marec 2024, od 15.00 do 17.00
 • Lokacija: UP FVZ, Kampus Livade, Livade 6, Izola 

Kontakt:

05/ 662 64 63

matej.arh@fvz.upr.si

FEBRUAR 2024

STROKOVNA DELAVNICA UP FVZ "Napredne tehnike kateterizacije sečnega mehurja: uporaba novih materialov za izboljšanje udobja in varnosti pacientov"

Strokovna delavnica UP FVZ: “Napredne tehnike kateterizacije sečnega mehurja: uporaba novih materialov za izboljšanje udobja in varnosti pacientov”

Število mest je omejeno na 15 udeležencev. VSA MESTA NA DELAVNICI SO ZAPOLNJENA, PRIJAVE SO ZAPRTE.

Vsebina strokovnega srečanja je primerna in prilagojena zaposlenim v zdravstveni negi v različnih kliničnih okoljih. Tudi v tistih, kjer morda urinska katetrizacija ni najpogosteje izvajan medicinsko-tehnični postopek.

Dogodek je organiziran v okviru aktivnosti vzpostavitve UP ekosistema za mikrodokazila projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP). Cilj pilotnih projektov je opremljanje študentov s kompetencami za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0. 

Predavajo: Ines Prodan, dipl. m. s., asist Rebeka Lekše, mag. zdr. nege, Sebastjan Kolenc in Beti Kurinčič (TIK d.o.o.)

 • Termin: četrtek, 29. februar 2024, od 15.30 do 20.10
 • Lokacija: UP FVZ, Polje 42, Izola 

Kontakt:

05/ 662 64 63

matej.arh@fvz.upr.si

PRETEKLI DOGODKI

 

FEBRUAR 2024

PRVI SLOVENSKI TEČAJ AMLS "Napredni postopki oskrbe življenjsko ogroženega"

UP Fakulteta za vede o zdravju organizira prvi slovenski tečaj AMLS. Gre za intenziven dvodnevni 16-urni tečaj, ki je primeren za zdravstvene tehnike, dipl. med. sestre / zdravstvenike in zdravnike, ki se poklicno srečujejo z nujnimi stanji in nenadnimi obolenji.

 • Termin: 2. in 3. februar 2024, od 8. do 18. ure
 • Lokacija: UP FVZ, Polje 42, Izola 

O tečaju AMLS

Advanced Medical Life Support (AMLS) je zlati standard usposabljanja za hitro oceno, ustrezno prepoznavanje in oskrbo življenjsko ogroženega pacienta.  Tečaj, ki ima podporo ameriškega Nacionalnega združenja zdravnikov NMP, temelji na AMLS ocenjevalnem protokolu (AMLS Assessment Pathway). Gre za sistematično orodje za oceno in obravnavo pogostih zdravstvenih stanj, ki omogoča visoko raven natančnosti. Tečaj AMLS (kot navedeno v katalogu usposabljanj 2023 / 24 ) zajema: uporabo AMLS ocenjevalnega protokol za oceno bolnikov, srčno-žilne bolezni, farmakologijo in kulturo varnosti zdravil, razlikovanje med dihalno stisko in dihalno odpovedjo, nujna zdravstvena stanja pri ženskah, obravnavo šoka, prepoznavanje sepse, možgansko kap in druge nevrološke motnje, endokrine/presnovne motnje, pogostejša nujna stanja kot posledica okoljskih dejavnikov,  nalezljive bolezni, diferencialna diagnostična merila za abdominalne težave, toksikološka nujna stanja.

Tečaj se bo prvi dan pričel z registracijo ob 07:30 in se zaključil ob 18:00. Drugi dan bo potekal od 8:00 do 18:00. Tečaj se zaključi s pisnim preverjanjem znanja in praktičnim preizkusom na scenariju. Tečaj zahteva 100% prisotnost.

Na spletni strani https://sites.google.com/view/sloamls boste našli več informacij o samem tečaju.

KOTIZACIJA, PLAČILO in PRIJAVA

Kotizacija vključuje: udeležbo na celotnem tečaju, gradiva v e-obliki, kavo med odmori in kosilo oba dneva. 

Za prvi slovenski AMLS tečaj priznamo 50% popust. Upoštevati opombo (*): 

  Kotizacija v € ZT / TZN Dipl. ms / zn Zdravniki specializanti Zdravniki specialisti
 Prvi slovenski AMLS tečaj * 185 € 210 € 230 € 255 €
Redna kotizacija 370 € 420 € 460 € 510 €

* Za potrdilo udeležbe ter prejem gradiv za tečaj šteje vplačilo 80 € / izdaja naročilnice. VSE CENE VKLJUČUJEJO DDV!

Do prijavnega obrazca dostopate TUKAJ.

Po izpolnitvi in pošiljanju prijavnice, ki zagotovi le rezervacijo mesta na tečaju, je potrebno do najkasneje 10. januarja vplačati 80 € (akontacija) za stroške gradiva, ki vam ga pošljemo po prejetju dokazila o plačilu ali naročilnice. Dokazilo o plačilu ali naročilnico je potrebno poslati na enak način kot prijavnico.

Celotno kotizacijo je potrebno plačati najkasneje 3 dni pred pričetkom tečaja. Zavodom, ki izdajo naročilnico, izstavimo račun za celoten znesek v roku 30 dni od zaključka tečaja.

DAN KLINIČNIH MENTORJEV FIZIOTERAPIJE UP FVZ "Kronična nespecifična bolečina v spodnjem delu hrbta"

Delavnica za klinične mentorje fizioterapije UP FVZ: DAN KLINIČNIH MENTORJEV FIZIOTERAPIJE UP FVZ “Kronična nespecifična bolečina v spodnjem delu hrbta”

Prijave so KONČANE.

Kronična nespecifična bolečina v spodnjem delu hrbta (p)ostaja en izmed najbolj pomembnih javnozdravstvenih problemov. S to delavnico želimo predstaviti nove perspektive obravnave kronične bolečine v spodnjem delu hrbta s poudarkom na klinični oceni, psihosocialnem in gibalno-terapevtskem vidiku. Spoznali se bomo s sodobnimi praksami, ki lahko pomagajo pri obravnavi pacientov in dolgoročnemu ohranjanju stanja.

Chronic non-specific low back pain continues to be one of the most important public health problems. This workshop aims to present new perspectives on the management of chronic low back pain, focusing on clinical assessment, psychosocial and exercise therapy aspects. We will learn about current practices that can help in the management of patients and long-term maintenance of the condition.

Na globalni ravni in predvsem v zahodnem svetu se za obravnavo bolečine v spodnjem delu hrbta (BSH) namenja pomemben delež sredstev, namenjenih zdravstvu. Kljub temu podatki kažejo, da smo pri soočanju z BSH precej neuspešni. Število let, preživetih z zmanjšano zmožnostjo zaradi BSH, se je namreč med letoma 1990 in 2015 povečalo za več kot 50 %. Nekoliko presenetljivo imata obseg in vrsta okvare relativno majhen vpliv na to, kdo bo razvil dolgotrajne težave. Kot pomembnejši dejavniki se izkažejo številni drugi dejavniki, ki niso neposredno povezani z okvaro tkiva. Med temi je treba izpostaviti življenjski slog in splošno zdravje posameznika, prekomeren strah pred gibanjem, pesimističen odnos do težave in druge, na katere lahko s tradicionalnimi priporočili celo negativno vplivamo, saj z njimi vsaj posredno sporočamo, da so naši hrbti krhki, občutljivi, neustrezno poravnani, nestabilni in podobno. Za izboljšanje učinkovitosti obravnave BSH je torej treba spremeniti tudi naš odnos in naša prepričanja o BSH.

Namen srečanj kliničnih mentorjev UP Fakultete za vede o zdravju je v pridobivanju novega znanja in veščin za delo s študenti fizioterapije v kliničnem okolju, obenem pa je to priložnost za druženje ter izmenjavo medsebojnih izkušenj in izzivov, s katerimi se mentorji soočajo pri delu s študenti. Osrednji del dogodka je strokovno izobraževanje oz. delavnica.

15.00 – 16.30: Opredelitev problematike in klinična ocena pacientov z BSH (doc. dr. Matej Voglar)

16.30 – 17.00: Odmor

17.00 – 18.30: Gibalna terapija pri osebah z BSH (asist. Rok Vatovec)

18.30 – 19.15: Upoštevanje biopsihosocialnega modela obravnave pacientov z BSH (doc. dr. Denisa Manojlović Ivezić)

Delavnica poteka v okviru projekta GDI UP (Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem) in je za udeležence brezplačna.

Predavajo: doc. dr. Matej Voglar, doc. dr. Denisa Manojlović Ivezić, asist. Rok Vatovec

 • Termin: torek, 6. februar 2024, ob 15.00
 • Lokacija: UP FVZ, Livade 6, Izola 

Kontakt:

05/ 662 64 63

matej.arh@fvz.upr.si

DECEMBER 2023

Strokovno izobraževanje RASTLINE SO LAHKO ZDRAVILNE, ČE JIH UPORABLJAMO STROKOVNO

Za zdravilne rastline veljata dva stereotipa. Nekateri menijo, da jim že njihov naravni izvor zagotavlja popolno varnost. Spet drugi menijo, da se “ti čajčki” po učinku ne morejo niti približno kosati z “resnimi” sinteznimi zdravili. Ne eno in ne drugo ne drži. Zdravilne rastline so res lahko varne in tudi zelo učinkovite, vendar jih moramo uporabljati pravilno in za to potrebujemo ustrezno znanje. Na tem izobraževanju bomo spoznali:

• Kako pravilno nabiramo zdravilne rastline?
• Kako na tržišču izberemo ustrezen izdelek iz zdravilnih rastlin?
• Nevarnosti, ki jih prinašajo zdravilne rastline in kako se pred njimi ubranimo.
• Raziskave izvlečka iz vej bele jelke, ki jih opravljajo na Fakulteti za farmacijo.
• Zdravilne rastline in Covid-19.

Predava: prof. dr. Samo Kreft, redni profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, kjer raziskuje zdravilne rastline in druga zdravila naravnega izvora. Strokovne funkcije je opravljal tudi na Evropski agenciji za zdravila v Londonu. V priznanih znanstvenih revijah je objavil več kot 100 originalnih znanstvenih člankov. Poleg znanstvenih je napisal več kot 70 poljudnih in strokovnih člankov ter je redni gost na televizijskih in radijskih oddajah. Bil je urednik pri več knjigah, npr. Sodobna fitoterapija, ki je bila prodana že v več kot 3.000 izvodih; Food supplements, ki je bila izdana pri ugledni tuji založbi Elsevier; Kvarkadabra v kuhinji; Ayurveda – a new way for healthy life in Europe … Zdravilne rastline ga zanimajo, ker se pri njih prepletajo raziskovalna področja botanike, kemije, ekologije, medicine pa tudi etnologije in zgodovine. Samo Kreft je urednik spletne strani Lačna Bučka (www.lacna-bucka.com) o zdravi rastlinski prehrani.

Kotizacija znaša 66 € (z DDV) in vključuje organizacijo, izobraževanje ter izdajo potrdila o udeležbi. Diplomantom in članom Alumni kluba UP FVZ se prizna 10 % popust. Cena za mentorje UP FVZ znaša 33 €, cena za študente z veljavnim statusom je 15 €, za zaposlene na UP FVZ pa je izobraževanje brezplačno. 

Spletni obrazec za prijavo najdete TUKAJ. Prijave so mogoče do vključno četrtka, 30. novembra. Poznejše prijave žal ne bodo mogoče.

 • Termin: četrtek, 7. december 2023, od 15. do 19. ure
 • Lokacija: UP FVZ, Polje 42, Izola (Predavalnica 2; pritličje UP FVZ) in prek spletne platforme Zoom

Kontakt:

05/ 662 64 63

matej.arh@fvz.upr.si

OKTOBER 2023

10. DAN KLINIČNIH MENTORJEV UP FVZ "S spoštovanjem do dobrih odnosov v kolektivu"

Strokovno izobraževanje za klinične mentorje UP FVZ: 10. DAN KLINIČNIH MENTORJEV UP FVZ “S spoštovanjem do dobrih odnosov v kolektivu”

Prijavite se TUKAJ.

VABILO

Namen tradicionalnih srečanj kliničnih mentorjev UP Fakultete za vede o zdravju je v pridobivanju novega znanja in veščin za delo s študenti zdravstvene nege v kliničnem okolju, obenem pa je to priložnost za druženje ter izmenjavo medsebojnih izkušenj in izzivov, s katerimi se mentorji soočajo pri delu s študenti. Osrednji del dogodka je strokovno izobraževanje, čemur sledijo sestanki mentorjev in šolskih koordinatorjev s posameznih področij kliničnega usposabljanja študentov.

Tokratno izobraževanje nosi naslov “S spoštovanjem do dobrih odnosov v kolektivu”. V prvem modulu v teoretičnem delu se bodo udeleženci dotaknili pojmov spoštovanje in samospoštovanje. Za lažje razumevanje bodo spoznali delovanje osebnosti skozi transakcijsko analizo. V praktičnem delu tega modula se bodo spoprijemali s stresom glede na »preganjalce v nas« (pohiti, bodi popoln/a, ustrezi drugim, bodi močan/a). V drugem modulu se bodo udeleženci seznanili z dramskim trikotnikom, s katerim se zdravstvena stroka vsakodnevno srečuje in se nevede vključuje v njega.  Šele ko posameznik čuti posledice, se zaveda, da je bil del dramskega trikotnika. Naša življenja so sestavljena iz iger, ki jih igra vsak posameznik, in zaradi katerih ne more spremeniti svojega vzorca obnašanja. V praktičnem delu bo na primerih predstavljen dramski trikotnik in igra.

Predava: Aleksandra Mernik Merc, dipl. med. ses ., IBCLC, psihoterapevt TA, seksualni psihoterapevt

 • Termin: četrtek, 26. oktober 2023, od 14. do 19. ure
 • Lokacija: P6, 3. nad., UP FVZ, Polje 42, Izola

Komisija je s sklepom I-2023-0256-0256 ugotovila skladnost programa z zahtevami Pravilnika in Navodilom ter programu dodelila 5 lic. toč. za pasivne udeležence in 9 lic. toč. za aktivne udeležence.

PROGRAM

13.15 – 14.00 Registracija

14.00 – 14.15 Pozdravni nagovor udeležencem

14.15 – 15.45 Izobraževanje 1. del “Spoštovanje – samospoštovanje in osebnost skozi transakcijsko analizo”

15.45 – 16.15 ODMOR s kavo

16.15 – 17.45 Izobraževanje 2. del “Dramski trikotnik in igranje iger v skupini”

17.45 – 19.00 Srečanje kliničnih mentorjev in šolskih koordinatorjev po posameznih področjih kliničnega usposabljanja

PRIJAVA

Izobraževanje je za klinične mentorje UP Fakultete za vede o zdravju brezplačno. Kotizacija za ostale udeležence zdravstvene stroke, ki ne sodelujejo z UP FVZ na področju kliničnega usposabljanja študentov, znaša 66 € (z DDV).

Kontakt:

05/ 662 64 70

mariza.bulic@fvz.upr.si

10. DAN KLINIČNIH MENTORJEV UP FVZ "S spoštovanjem do dobrih odnosov v kolektivu"

Strokovno izobraževanje za klinične mentorje UP FVZ: 10. DAN KLINIČNIH MENTORJEV UP FVZ “S spoštovanjem do dobrih odnosov v kolektivu”

Prijavite se TUKAJ.

VABILO

Namen tradicionalnih srečanj kliničnih mentorjev UP Fakultete za vede o zdravju je v pridobivanju novega znanja in veščin za delo s študenti zdravstvene nege v kliničnem okolju, obenem pa je to priložnost za druženje ter izmenjavo medsebojnih izkušenj in izzivov, s katerimi se mentorji soočajo pri delu s študenti. Osrednji del dogodka je strokovno izobraževanje, čemur sledijo sestanki mentorjev in šolskih koordinatorjev s posameznih področij kliničnega usposabljanja študentov.

Tokratno izobraževanje nosi naslov “S spoštovanjem do dobrih odnosov v kolektivu”. V prvem modulu v teoretičnem delu se bodo udeleženci dotaknili pojmov spoštovanje in samospoštovanje. Za lažje razumevanje bodo spoznali delovanje osebnosti skozi transakcijsko analizo. V praktičnem delu tega modula se bodo spoprijemali s stresom glede na »preganjalce v nas« (pohiti, bodi popoln/a, ustrezi drugim, bodi močan/a). V drugem modulu se bodo udeleženci seznanili z dramskim trikotnikom, s katerim se zdravstvena stroka vsakodnevno srečuje in se nevede vključuje v njega.  Šele ko posameznik čuti posledice, se zaveda, da je bil del dramskega trikotnika. Naša življenja so sestavljena iz iger, ki jih igra vsak posameznik, in zaradi katerih ne more spremeniti svojega vzorca obnašanja. V praktičnem delu bo na primerih predstavljen dramski trikotnik in igra.

Predava: Aleksandra Mernik Merc, dipl. med. ses ., IBCLC, psihoterapevt TA, seksualni psihoterapevt

 • Termin: četrtek, 26. oktober 2023, od 14. do 19. ure
 • Lokacija: P6, 3. nad., UP FVZ, Polje 42, Izola

Komisija je s sklepom I-2023-0256-0256 ugotovila skladnost programa z zahtevami Pravilnika in Navodilom ter programu dodelila 5 lic. toč. za pasivne udeležence in 9 lic. toč. za aktivne udeležence.

PROGRAM

13.15 – 14.00 Registracija

14.00 – 14.15 Pozdravni nagovor udeležencem

14.15 – 15.45 Izobraževanje 1. del “Spoštovanje – samospoštovanje in osebnost skozi transakcijsko analizo”

15.45 – 16.15 ODMOR s kavo

16.15 – 17.45 Izobraževanje 2. del “Dramski trikotnik in igranje iger v skupini”

17.45 – 19.00 Srečanje kliničnih mentorjev in šolskih koordinatorjev po posameznih področjih kliničnega usposabljanja

PRIJAVA

Izobraževanje je za klinične mentorje UP Fakultete za vede o zdravju brezplačno. Kotizacija za ostale udeležence zdravstvene stroke, ki ne sodelujejo z UP FVZ na področju kliničnega usposabljanja študentov, znaša 66 € (z DDV).

Kontakt:

05/ 662 64 70

mariza.bulic@fvz.upr.si

SEPTEMBER 2023

Strokovno izobraževanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju: IGRIFIKACIJA POUKA V OSNOVNI ŠOLI

VABILO

Nasprotje igrivosti ni delo, temveč depresija. Zato je oz. bi morala biti igra najpogosteje uporabljena učna metoda, saj je v igrivem stanju hormonski odziv najbolj ugoden za tvorbo novih nevroloških povezav v možganih, za realizacijo ustvarjalnega navdiha ter dolgotrajnost spominskega odtisa. Udeleženci bodo na delavnici spoznali znanstveno raziskane fiziološke in psihološke značilnosti takega stanja ter pedagoške prijeme, s katerimi lahko vplivajo na izločanje za učenje primernih hormonov ter optimalno aktivnost možganskih valovanj pri tem. Udeleženci prejmejo delovne liste in pdf brošuro.

Trajanje izobraževanja je 8 ur, obravnavane teme pa bodo psihosomatski vidik učenja, struktura igre, smisel in njen cilj, možnosti igrifikacije učnih in/ali vzgojnih ciljev v razredu (vse stopnje, vsi predmeti), meje igrifikacije poučevanja, praktična izdelava iger za potrebe udeležencev, igrivost kot pristop in življenjski nazor.

Predava: doc. dr. Milan Hosta, začetnik in avtor knjige Playness pedagogika, mednarodno uveljavljen strokovnjak s področja filozofije športa, predavatelj humanistike za kineziologe ter pedagogike in didaktike pri Športni vzgoji na UP FVZ.

 • Termin: torek, 12. september 2023, od 8. do 15. ure
 • Lokacija: UP FVZ, Livade 6, Izola (Laboratorij FVZ 1, 3. nadstropje)

PRIJAVA IN KOTIZACIJA

Prijave zbiramo do 6. 9. 2023 preko SPLETNEGA OBRAZCA. Kotizacija znaša 90 € (z DDV) in vključuje organizacijo izobraževanja, gradivo ter izdajo potrdila o udeležbi. Diplomantom in članom Alumni kluba UP FVZ se prizna 10 % popust.

Kotizacijo je treba poravnati pred pričetkom izobraževanja, s tem je vaša prijava potrjena. V primeru, da je plačnik kotizacije javni zavod, je vaša prijava potrjena ob prejemu naročilnice.

Znesek kotizacije nakažete na: UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, št. podračuna: 01100 – 6000006037 (namen: vpišete svoje IME in PRIIMEK ter DATUM izobraževanja).

Kontakt:

05/ 662 64 70

mariza.bulic@fvz.upr.si

Strokovno izobraževanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju: ODPORNOST NA STRES V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH POKLICIH: IZ TEORIJE V PRAKSO

VABILO

Delavnica učiteljem, pedagoškim delavcem in vodjem šol pomaga razumeti, upravljati in skrbeti za svoje zdravje in se primerno opremiti za učinkovito soočanje s stresorji. Učitelji so pomembni socializatorji otrok, za katere skrbijo in jih izobražujejo. Če ne skrbijo za lastno socialno in čustveno dobro počutje, ne morejo oblikovati ustreznega modela vedenja, ki bi ga otroci lahko posnemali. Otroci so čustveni detektivi in ko zaznajo, da so pomembni odrasli v njihovem svetu pod stresom ali zaskrbljeni, vključijo nezavedne psihične obrambne mehanizme.

Trajanje izobraževanja je 8 ur.

Predava: doc. dr. Milan Hosta, ki si je z vztrajnim delom in uspehi na področju izvajanja Butejkove terapije dihanja prislužil ekskluzivni naziv častnega člana Buteyko Professionals International.

 • Termin: sreda, 13. september 2023, od 8.00 do 15.00
 • Lokacija: UP FVZ, Livade 6, Izola (Laboratorij FVZ 1, 3. nadstropje)

PRIJAVA IN KOTIZACIJA

Prijave zbiramo do 6. 9. 2023 preko SPLETNEGA OBRAZCA. Kotizacija znaša 90 € (z DDV) in vključuje organizacijo izobraževanja, gradivo ter izdajo potrdila o udeležbi. Diplomantom in članom Alumni kluba UP FVZ se prizna 10 % popust.

Kotizacijo je treba poravnati pred pričetkom izobraževanja, s tem je vaša prijava potrjena. V primeru, da je plačnik kotizacije javni zavod, je vaša prijava potrjena ob prejemu naročilnice.

Znesek kotizacije nakažete na: UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, št. podračuna: 01100 – 6000006037 (namen: vpišete svoje IME in PRIIMEK ter DATUM izobraževanja).

Kontakt:

05/ 662 64 70

mariza.bulic@fvz.upr.si

JUNIJ 2023

Strokovno izobraževanje: Odpornost na stres v vzgojno-izobraževalnih poklicih: iz teorije v prakso

Strokovno izobraževanje: Odpornost na stres v vzgojno-izobraževalnih poklicih: iz teorije v prakso

PROGRAM izobraževanja

Delavnica učiteljem, pedagoškim delavcem in vodjem šol pomaga razumeti, upravljati in skrbeti za svoje zdravje in se primerno opremiti za učinkovito soočanje s stresorji. Učitelji so pomembni socializatorji otrok, za katere skrbijo in jih izobražujejo. Če ne skrbijo za lastno socialno in čustveno dobro počutje, ne morejo oblikovati ustreznega modela vedenja, ki bi ga otroci lahko posnemali. Otroci so čustveni detektivi in ko zaznajo, da so pomembni odrasli v njihovem svetu pod stresom ali zaskrbljeni, vključijo nezavedne psihične obrambne mehanizme.

Predava: doc. dr. Milan Hosta

 • Termin: sreda, 7. junij 2023, od 8. do 15. ure
 • Lokacija: fiziološki laboratorij (3. nad.), UP FVZ, Livade 6, Izola

PRIJAVA IN KOTIZACIJA

Prijave potekajo do 31. maja 2023 preko SPLETNEGA PRIJAVNEGA OBRAZCA

Kotizacija znaša 90 € (z DDV) in vključuje organizacijo izobraževanja, gradivo ter izdajo potrdila o udeležbi. Diplomantom in članom Alumni kluba UP FVZ se prizna 10 % popust.

Kotizacijo je potrebno poravnati pred pričetkom izobraževanja, s tem je vaša prijava potrjena. V primeru, da je plačnik kotizacije javni zavod, je vaša prijava potrjena ob prejemu naročilnice.

Znesek kotizacije nakažete na: UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, št. podračuna: 01100 – 6000006037 (namen: vpišete svoje IME in PRIIMEK ter DATUM izobraževanja).

Kontakt:

05/ 662 64 70

mariza.bulic@fvz.upr.si

APRIL 2023

Strokovno izobraževanje: Dvodnevno strokovno izobraževanje za mentorje fizioterapije

Strokovno izobraževanje: Dvodnevno strokovno izobraževanje za mentorje fizioterapije

PROGRAM izobraževanja

Prvi dan (sreda) bo namenjen izobraževanju o različnih vidikih učinkovitega komuniciranja in morebitnih ovirah pri tem. Ključna tema bo asertiven način komuniciranja, ki nam lahko pomaga tako v profesionalnih odnosih kot tudi v zasebnem življenju. Sledila bo predstavitev programa fizioterapije in usvojenih znanj ter kompetenc študentov. Drugi dan (četrtek) bo namenjen vlogi mentorja pri izvajanju kliničnega usposabljanja ter iskanju odgovora na vprašanje, kako vzpostaviti ustrezen medsebojni odnos s študenti pri kliničnem usposabljanju. 

Predavajo: asist. Sara Fabjan, doc. dr. Matej Voglar, izr. prof. dr. Dejan Hozjan

 • Termin: sreda, 19. april 2023, ob 15. uri & četrtek, 20. april 2023, ob 15. uri
 • Lokacija: sredapredavalnica 1, UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola;
  četrtek – v ZOOM spletnem okolju.

Prijave potekajo do 14. aprila 2023 preko SPLETNEGA PRIJAVNEGA OBRAZCA

Za mentorje UP FVZ je izobraževanje BREZPLAČNO.

Kontakt:

05/ 662 64 70

mariza.bulic@fvz.upr.si

Strokovno izobraževanje: Kronično bolan otrok in vloga medicinske sestre

Strokovno izobraževanje: Kronično bolan otrok in vloga medicinske sestre

PROGRAM izobraževanja

Namen izobraževanja je seznaniti medicinske sestre s kompleksnimi boleznimi pri otroku ter poudariti pomembno vlogo medicinske sestre pri celostni obravnavi. Udeleženci bodo prepoznali potrebe kronično bolnih otrok in njihovih družin ter bodo pri načrtovanju aktivnosti vključevali multidisciplinaren pristop, ki bo zagotovil varen prehod iz bolnišnice v domače okolje ter kakovostno življenje cele družine.

Komisija je s sklepom I-2023-0255-0255 ugotovila skladnost programa z zahtevami Pravilnika in Navodilom ter programu dodelila 4 lic. toč. za pasivne udeležence in 8 lic. toč. za aktivne udeležence.

Predavata: Majda Oštir, mag.zdr.neg., Janja Gržinič, mag.zdr.neg., UKC Ljubljana

 • Termin 1: 5. april 2023 ob 15. uri
 • Lokacija 1: predavalnica 3, UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola

ali

 • Termin 2: 12. april 2023 ob 15. uri
 • Lokacija 2: predavalnica 1, UP FVZ, Trg Pavla Rušta 6, Vipava

Prijave potekajo do 31. marca 2023 preko SPLETNEGA PRIJAVNEGA OBRAZCA

Za klinične mentorje UP FVZ je izobraževanje BREZPLAČNO.

Kontakt:

05/ 662 64 70

mariza.bulic@fvz.upr.si

MAREC 2023

Uvodno izobraževanje za mentorje praktičnega usposabljanja v delovnem okolju za dietetike

Uvodno izobraževanje za mentorje praktičnega usposabljanja v delovnem okolju za dietetike

PROGRAM izobraževanja

Uvodno izobraževanje je namenjeno novim mentorjem ter dosedanjim mentorjem praktičnega usposabljanja študentov dietetike, ki se izobraževanja še niso udeležili ali bi želeli vsebine ponovno poslušati.

Izobraževanje bo potekalo v živo v prostorih UP FVZ (Polje 42, Izola) ter v spletnem okolju ZOOM.

Predavajo: doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, doc. dr. Mojca Stubelj, viš. pred. dr. Tadeja Jakus.

 • Termin: 28. marec 2023 ob 15. uri
 • Lokacija: sejna soba UP FVZ, Polje 42, Izola (pritličje) ter v spletnem okolju ZOOM

Prijave potekajo do 24. marca 2023 na e-naslovu mariza.bulic@fvz.upr.si

Za mentorje UP FVZ je izobraževanje BREZPLAČNO.

Kontakt:

05/ 662 64 70

mariza.bulic@fvz.upr.si

OKTOBER 2022

USPOSABLJANJE TUTORJEV UČITELJEV NA UP FVZ

USPOSABLJANJE TUTORJEV UČITELJEV NA UP FVZ

 • Termin: 21. september 2022 ob 9. uri
 • Lokacija: predavalnica 06 (3. nadstropje) UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, v živo
Prehrana ultravzdržljivostne preizkušnje s poudarkom na ekstremnih okoljih in kako implementirati znanstvena priporočila v prakso?

Prehrana ultravzdržljivostne preizkušnje s poudarkom na ekstremnih okoljih in
kako implementirati znanstvena priporočila v prakso?

Predavatelj:  Luka Roter, mag. dietet., CISSN

 

SEPTEMBER 2022

9. dan kliničnih mentorjev: KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU V KLINIČNIH OKOLJIH

9. dan kliničnih mentorjev: KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU V KLINIČNIH OKOLJIH 

 • Termin: 19. oktober 2022
 • Lokacija: predavalnica 06 (3. nadstropje) UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, v živo

MAJ 2022

Pomen ekscentrične vadbe v preventivi in pri rehabilitaciji

Pomen ekscentrične vadbe v preventivi in pri rehabilitaciji

 • Termin: 25. maj 2022 ob 15.30 uri
 • Lokacija: predavalnica 3 (pritličje) UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, in na daljavo, preko spletnega okolja Zooom

Predavatelji:  asist. Jan Marušič, asist. Matic Sašek, doc. dr. Darjan Smajla

Vsebina strokovnega srečanja:
V sklopu predavanja bodo predstavljena najnovejša dognanja in mehanizmi delovanja pri ekscentrični vadbi. Izpostavljeni bodo njeni učinki in prednosti v primerjavi z drugimi tipi mišičnih kontrakcij. Predstavljeni bodo primeri ekscentrične vadbe z lastnim telesom in s prostimi utežmi za namene preventive in rehabilitacije nekaterih najbolj pogostih športnih poškodb ter uporaba inercijske masne obremenitve v preventivi in rehabilitaciji mlajših in starejših oseb.

Program

15:30 – 16.15 Mehanizmi in učinkovitost ekscentrične vadbe, asist. Matic Sašek

16.15 – 17.00 Ekscentrična vadba v preventivi in rehabilitaciji nekaterih najbolj pogostih športnih poškodb, asist. Jan Marušič

17.10 – 17.55 Uporaba inercijske masne obremenitve v preventivi in rehabilitaciji mlajših in starejših oseb, doc. dr. Darjan Smajla

Priprava novih in bodočih kliničnih mentorjev na delo s študenti zdravstvene nege - severna Primorska ali obala

Priprava novih in bodočih kliničnih mentorjev na delo s študenti zdravstvene nege – severna Primorska ali obala

Prijave do 10.05. 2022 na e-povezavi Prijava VIPAVA

**************************************************************************

 • Termin: sreda, 18. maj 2022 ob 15. uri
 • Lokacija: v živo na UP FVZ – Izola, Polje 42, 6310 Izola

Prijave do 10.05. 2022 na e-povezavi Prijava IZOLA

 

Predavateljici: viš. pred. Helena Skočir, viš. pred. Doroteja Rebec

Vsebina izobraževanja:

Na izobraževanju bodo izpostavljene vsebine, ki so pomembne pri vodenju študentov zdravstvene nege v kliničnih okoljih. Klinični mentorji bodo spodbujeni, da razmišljajo o svoji vlogi in gradijo kakovosten odnos mentor – študent. Prikazana bodo izhodišča za spodbujanje osebnostne in profesionalne rasti tako študenta kot kliničnega mentorja v okviru kliničnega usposabljanja.

Program:

15.00 – 15.15     Registracija udeležencev

15.15 – 15.30     Uvodna predstavitev

15.30 – 15.45    Kratka refleksija: Pričakovanja kliničnih mentorjev do študentov / pričakovanja študentov do kliničnih mentorjev

15.45 – 16.30    predavanje 1: Organizacija kliničnega okolja in priprava kliničnega mentorja na klinično usposabljanje, Doroteja Rebec, viš. pred.

16.30 – 16.45     Odmor

16.45 – 17.30    Predavanje 2: Spremljanje in ocenjevanje študenta na kliničnem usposabljanju, Helena Skočir, viš. pred.

17.30 – 18.15     Skupinsko delo

18.15 – 18.45     Zaključki iz skupinskega dela in uvodnih refleksij

 

Udeležba na dogodku je brezplačna in bo ovrednotena z 4 licenčnimi točkami.

APRIL 2022

Uvodno izobraževanje za mentorje Aplikativne kineziologije

Uvodno izobraževanje za mentorje Aplikativne kineziologije

 • Termin: sreda, 19. 4. 2022 ob 17. uri
 • Lokacija: predavalnica P24 (2. nadstopje fakultete, glavni vhod SBI, za bankomatom desno po stopnicah), Polje 42, Izola

Predavatelji: doc. dr. Matej Plevnik, doc. dr. Jernej Rošker, asist. Matic Sašek

Prijave do petka, 15. 4. 2022.

Udeležba na dogodku je brezplačna.  

Diagnostika jakosti in moči v športu in rehabilitaciji

Diagnostika jakosti in moči v športu in rehabilitaciji

 • Termin: torek, 12. 4. 2022 ob 15.30 uri
 • Lokacija: predavalnica P2 (pritličje fakultete), Polje 42, Izola

Predavatelji: prof. dr. Nejc Šarabon, doc. dr. Žiga Kozinc, asist. Matic Sašek, 

Vsebina predavanja:
Mišična jakost in moč sta pomembni gibalni sposobnosti tako z vidika športne uspešnosti, kot tudi splošne zmogljivosti. Pomanjkanje jakosti in moči je neposredno povezano s športnimi poškodbami. V predavanju bodo zato predstavljeni različni diagnostični postopki za merjenje jakosti in moči v kontekstu športne zmogljivosti, preventive pred poškodbami in rehabilitacije poškodb v športu. Izobraževanje je namenjeno kineziologom, fizioterapevtom, trenerjem in drugim strokovnim delavcem v športu, športnikom, rekreativcem ter vsem ostalim, ki jih zanima športna zmogljivost ter preventiva in rehabilitacija mišično-skeletnih poškodb v športu.

Program:

15:30 – 16.15 Uvod in meroslovni vidiki ocenjevanja jakosti in moči, prof. dr. Nejc Šarabon

16.15 – 17.00 Laboratorijsko ocenjevanje jakosti in moči, doc. dr. Žiga Kozinc

17.10 – 17.55 Terensko ocenjevanje jakosti in moči, asist. Matic Sašek

MAREC 2022

Uvodno izobraževanje za mentorje praktičnega usposabljanja v delovnem okolju za dietetike

Mentorje praktičnega usposabljanja študentov dietetike UP Fakultete za vede o zdravju vabimo na izobraževanje z naslovom

Uvodno izobraževanje za mentorje praktičnega usposabljanja v delovnem okolju za dietetike

 • Termin: četrtek, 24.03.2022, od 15. do 17. ure
 • Lokacija: na daljavo, preko spletnega okolja Zoom

Predavateljice: doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, doc. dr. Mojca Stubelj, asist. Karin Šik Novak

Vsebina izobraževanja:

– Predstavitev študijskega programa in kompetenc dietetikov.
– Predstavitev vsebin praktičnega usposabljanja I., II., III.
– Pripravništvo dietetikov v kliničnem okolju.
– Razno.

Prijave do 24. 03. 2022.

Udeležba na dogodku je brezplačna.  

Dostopnost