Strokovno izobraževanje / delavnice

NAPOVEDUJEMO

 

Glede na veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom strokovna izobraževanja potekajo na daljavo.

 

Naziv izobraževanja: dvodnevno spletno strokovno usposabljanje za mentorje fizioterapije

  • Termin: četrtek, 2.12.2021, od 16. do 18. ure, in petek, 3.12.2021, od 16. do 19. ure
  • Lokacija: na daljavo, preko spletnega okolja Zoom

Predavatelji: doc. dr. Matej Voglar, doc. dr. Matej Plevnik, izr. prof. dr. Sabina Ličen, izr. prof. dr. Maša Černelič Bizjak

Iz vsebine izobraževanja:

Vloga mentorja v pedagoškem procesu je zelo pomembna, mentorstvo študentom predstavlja nepogrešljiv most povezovanja teorije s prakso, zato na UP Fakulteti za vede o zdravju z namenom pridobivanja novih znanj in veščin za delo s študenti organiziramo vsakoletno izobraževanje mentorjev fizioterapije, ki bo tudi letos zaradi epidemioloških razmer potekalo v spletni obliki.

Prvi izobraževalni dan (četrtek) je namenjen predstavitvi študijskega programa fizioterapije ter seznanitvi s cilji, pričakovanji in izvedbo kliničnega usposabljanja s področja fizioterapije v študijskem letu 2021/22, drugi dan (petek) pa pedagoško-andragoškim vsebinam, ki jih mentorji potrebujejo za delo s študenti. Izobraževanje je namenjeno izključno mentorjem s področja fizioterapije, ki sodelujejo z UP FVZ pri izvedni kliničnega in praktičnega usposabljanja.

Prijave do 30. 11. 2021 na e-naslovu mariza.bulic@fvz.upr.si