Strokovno izobraževanje / delavnice

MAREC 2023

Uvodno izobraževanje za mentorje praktičnega usposabljanja v delovnem okolju za dietetike

Uvodno izobraževanje za mentorje praktičnega usposabljanja v delovnem okolju za dietetike

PROGRAM izobraževanja

Uvodno izobraževanje je namenjeno novim mentorjem ter dosedanjim mentorjem praktičnega usposabljanja študentov dietetike, ki se izobraževanja še niso udeležili ali bi želeli vsebine ponovno poslušati.

Izobraževanje bo potekalo v živo v prostorih UP FVZ (Polje 42, Izola) ter v spletnem okolju ZOOM.

Predavajo: doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, doc. dr. Mojca Stubelj, viš. pred. dr. Tadeja Jakus.

 • Termin: 28. marec 2023 ob 15. uri
 • Lokacija: sejna soba UP FVZ, Polje 42, Izola (pritličje) ter v spletnem okolju ZOOM

Prijave potekajo do 24. marca 2023 na e-naslovu mariza.bulic@fvz.upr.si

Za mentorje UP FVZ je izobraževanje BREZPLAČNO.

Kontakt:

05/ 662 64 70

mariza.bulic@fvz.upr.si

APRIL 2023

Strokovno izobraževanje: Kronično bolan otrok in vloga medicinske sestre

Strokovno izobraževanje: Kronično bolan otrok in vloga medicinske sestre

PROGRAM izobraževanja

Namen izobraževanja je seznaniti medicinske sestre s kompleksnimi boleznimi pri otroku ter poudariti pomembno vlogo medicinske sestre pri celostni obravnavi. Udeleženci bodo prepoznali potrebe kronično bolnih otrok in njihovih družin ter bodo pri načrtovanju aktivnosti vključevali multidisciplinaren pristop, ki bo zagotovil varen prehod iz bolnišnice v domače okolje ter kakovostno življenje cele družine.

Komisija je s sklepom I-2023-0255-0255 ugotovila skladnost programa z zahtevami Pravilnika in Navodilom ter programu dodelila 4 lic. toč. za pasivne udeležence in 8 lic. toč. za aktivne udeležence.

Predavata: Majda Oštir, mag.zdr.neg., Janja Gržinič, mag.zdr.neg., UKC Ljubljana

 • Termin 1: 5. april 2023 ob 15. uri
 • Lokacija 1: predavalnica 3, UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola

ali

 • Termin 2: 12. april 2023 ob 15. uri
 • Lokacija 2: predavalnica 1, UP FVZ, Trg Pavla Rušta 6, Vipava

Prijave potekajo do 31. marca 2023 preko SPLETNEGA PRIJAVNEGA OBRAZCA

Za klinične mentorje UP FVZ je izobraževanje BREZPLAČNO.

Kontakt:

05/ 662 64 70

mariza.bulic@fvz.upr.si

Strokovno izobraževanje: Dvodnevno strokovno izobraževanje za mentorje fizioterapije

Strokovno izobraževanje: Dvodnevno strokovno izobraževanje za mentorje fizioterapije

PROGRAM izobraževanja

Prvi dan (sreda) bo namenjen izobraževanju o različnih vidikih učinkovitega komuniciranja in morebitnih ovirah pri tem. Ključna tema bo asertiven način komuniciranja, ki nam lahko pomaga tako v profesionalnih odnosih kot tudi v zasebnem življenju. Sledila bo predstavitev programa fizioterapije in usvojenih znanj ter kompetenc študentov. Drugi dan (četrtek) bo namenjen vlogi mentorja pri izvajanju kliničnega usposabljanja ter iskanju odgovora na vprašanje, kako vzpostaviti ustrezen medsebojni odnos s študenti pri kliničnem usposabljanju. 

Predavajo: asist. Sara Fabjan, doc. dr. Matej Voglar, izr. prof. dr. Dejan Hozjan

 • Termin: sreda, 19. april 2023, ob 15. uri & četrtek, 20. april 2023, ob 15. uri
 • Lokacija: sredapredavalnica 1, UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola;
  četrtek – v ZOOM spletnem okolju.

Prijave potekajo do 14. aprila 2023 preko SPLETNEGA PRIJAVNEGA OBRAZCA

Za mentorje UP FVZ je izobraževanje BREZPLAČNO.

Kontakt:

05/ 662 64 70

mariza.bulic@fvz.upr.si

PRETEKLI DOGODKI

OKTOBER 2022

USPOSABLJANJE TUTORJEV UČITELJEV NA UP FVZ

USPOSABLJANJE TUTORJEV UČITELJEV NA UP FVZ

 • Termin: 21. september 2022 ob 9. uri
 • Lokacija: predavalnica 06 (3. nadstropje) UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, v živo
Prehrana ultravzdržljivostne preizkušnje s poudarkom na ekstremnih okoljih in kako implementirati znanstvena priporočila v prakso?

Prehrana ultravzdržljivostne preizkušnje s poudarkom na ekstremnih okoljih in
kako implementirati znanstvena priporočila v prakso?

Predavatelj:  Luka Roter, mag. dietet., CISSN

 

SEPTEMBER 2022

9. dan kliničnih mentorjev: KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU V KLINIČNIH OKOLJIH

9. dan kliničnih mentorjev: KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU V KLINIČNIH OKOLJIH 

 • Termin: 19. oktober 2022
 • Lokacija: predavalnica 06 (3. nadstropje) UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, v živo

MAJ 2022

Pomen ekscentrične vadbe v preventivi in pri rehabilitaciji

Pomen ekscentrične vadbe v preventivi in pri rehabilitaciji

 • Termin: 25. maj 2022 ob 15.30 uri
 • Lokacija: predavalnica 3 (pritličje) UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, in na daljavo, preko spletnega okolja Zooom

Predavatelji:  asist. Jan Marušič, asist. Matic Sašek, doc. dr. Darjan Smajla

Vsebina strokovnega srečanja:
V sklopu predavanja bodo predstavljena najnovejša dognanja in mehanizmi delovanja pri ekscentrični vadbi. Izpostavljeni bodo njeni učinki in prednosti v primerjavi z drugimi tipi mišičnih kontrakcij. Predstavljeni bodo primeri ekscentrične vadbe z lastnim telesom in s prostimi utežmi za namene preventive in rehabilitacije nekaterih najbolj pogostih športnih poškodb ter uporaba inercijske masne obremenitve v preventivi in rehabilitaciji mlajših in starejših oseb.

Program

15:30 – 16.15 Mehanizmi in učinkovitost ekscentrične vadbe, asist. Matic Sašek

16.15 – 17.00 Ekscentrična vadba v preventivi in rehabilitaciji nekaterih najbolj pogostih športnih poškodb, asist. Jan Marušič

17.10 – 17.55 Uporaba inercijske masne obremenitve v preventivi in rehabilitaciji mlajših in starejših oseb, doc. dr. Darjan Smajla

Priprava novih in bodočih kliničnih mentorjev na delo s študenti zdravstvene nege - severna Primorska ali obala

Priprava novih in bodočih kliničnih mentorjev na delo s študenti zdravstvene nege – severna Primorska ali obala

Prijave do 10.05. 2022 na e-povezavi Prijava VIPAVA

**************************************************************************

 • Termin: sreda, 18. maj 2022 ob 15. uri
 • Lokacija: v živo na UP FVZ – Izola, Polje 42, 6310 Izola

Prijave do 10.05. 2022 na e-povezavi Prijava IZOLA

 

Predavateljici: viš. pred. Helena Skočir, viš. pred. Doroteja Rebec

Vsebina izobraževanja:

Na izobraževanju bodo izpostavljene vsebine, ki so pomembne pri vodenju študentov zdravstvene nege v kliničnih okoljih. Klinični mentorji bodo spodbujeni, da razmišljajo o svoji vlogi in gradijo kakovosten odnos mentor – študent. Prikazana bodo izhodišča za spodbujanje osebnostne in profesionalne rasti tako študenta kot kliničnega mentorja v okviru kliničnega usposabljanja.

Program:

15.00 – 15.15     Registracija udeležencev

15.15 – 15.30     Uvodna predstavitev

15.30 – 15.45    Kratka refleksija: Pričakovanja kliničnih mentorjev do študentov / pričakovanja študentov do kliničnih mentorjev

15.45 – 16.30    predavanje 1: Organizacija kliničnega okolja in priprava kliničnega mentorja na klinično usposabljanje, Doroteja Rebec, viš. pred.

16.30 – 16.45     Odmor

16.45 – 17.30    Predavanje 2: Spremljanje in ocenjevanje študenta na kliničnem usposabljanju, Helena Skočir, viš. pred.

17.30 – 18.15     Skupinsko delo

18.15 – 18.45     Zaključki iz skupinskega dela in uvodnih refleksij

 

Udeležba na dogodku je brezplačna in bo ovrednotena z 4 licenčnimi točkami.

APRIL 2022

Uvodno izobraževanje za mentorje Aplikativne kineziologije

Uvodno izobraževanje za mentorje Aplikativne kineziologije

 • Termin: sreda, 19. 4. 2022 ob 17. uri
 • Lokacija: predavalnica P24 (2. nadstopje fakultete, glavni vhod SBI, za bankomatom desno po stopnicah), Polje 42, Izola

Predavatelji: doc. dr. Matej Plevnik, doc. dr. Jernej Rošker, asist. Matic Sašek

Prijave do petka, 15. 4. 2022.

Udeležba na dogodku je brezplačna.  

Diagnostika jakosti in moči v športu in rehabilitaciji

Diagnostika jakosti in moči v športu in rehabilitaciji

 • Termin: torek, 12. 4. 2022 ob 15.30 uri
 • Lokacija: predavalnica P2 (pritličje fakultete), Polje 42, Izola

Predavatelji: prof. dr. Nejc Šarabon, doc. dr. Žiga Kozinc, asist. Matic Sašek, 

Vsebina predavanja:
Mišična jakost in moč sta pomembni gibalni sposobnosti tako z vidika športne uspešnosti, kot tudi splošne zmogljivosti. Pomanjkanje jakosti in moči je neposredno povezano s športnimi poškodbami. V predavanju bodo zato predstavljeni različni diagnostični postopki za merjenje jakosti in moči v kontekstu športne zmogljivosti, preventive pred poškodbami in rehabilitacije poškodb v športu. Izobraževanje je namenjeno kineziologom, fizioterapevtom, trenerjem in drugim strokovnim delavcem v športu, športnikom, rekreativcem ter vsem ostalim, ki jih zanima športna zmogljivost ter preventiva in rehabilitacija mišično-skeletnih poškodb v športu.

Program:

15:30 – 16.15 Uvod in meroslovni vidiki ocenjevanja jakosti in moči, prof. dr. Nejc Šarabon

16.15 – 17.00 Laboratorijsko ocenjevanje jakosti in moči, doc. dr. Žiga Kozinc

17.10 – 17.55 Terensko ocenjevanje jakosti in moči, asist. Matic Sašek

MAREC 2022

Uvodno izobraževanje za mentorje praktičnega usposabljanja v delovnem okolju za dietetike

Mentorje praktičnega usposabljanja študentov dietetike UP Fakultete za vede o zdravju vabimo na izobraževanje z naslovom

Uvodno izobraževanje za mentorje praktičnega usposabljanja v delovnem okolju za dietetike

 • Termin: četrtek, 24.03.2022, od 15. do 17. ure
 • Lokacija: na daljavo, preko spletnega okolja Zoom

Predavateljice: doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, doc. dr. Mojca Stubelj, asist. Karin Šik Novak

Vsebina izobraževanja:

– Predstavitev študijskega programa in kompetenc dietetikov.
– Predstavitev vsebin praktičnega usposabljanja I., II., III.
– Pripravništvo dietetikov v kliničnem okolju.
– Razno.

Prijave do 24. 03. 2022.

Udeležba na dogodku je brezplačna.