Management zdravstvenih in socialnih organizacij

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Ponovitev temeljnih zasnov managementa in organizacije
2. Management kakovosti dela
3. Podobe organizacij in management
4. Politika trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v organizaciji
5. Managerska orodja in trendi za obvladovanje organizacije.
6. Management uspešnosti organizacije