Management zdravstva

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Ponovitev temeljnih zasnov managementa in organizacije
2. Management kakovosti dela
3. Podobe organizacij in management
4. Politika trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v organizaciji
5. Managerska orodja in trendi za obvladovanje organizacije.
6. Management uspešnosti organizacije

Dostopnost