Okolje in zdravje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Okolje kot dejavnik tveganja za ne/nalezljive bolezni in preventiva.
1.1. Ekologija in biogeokemično kroženje snovi v okolju
1.2. Biomonitoring
2. Kazalci okolja
2.1. Atmosfera in onesnaženost zraka
2.2. Priprava in monitoring pitne vode
2.3. Ravnanje z odpadki in komunalnimi odpadnimi vodami
3. Okolje in prehrana
3.1. Ogljični odtis hrane
4. Problematika prehajanja onesnaževal iz okolja v hrano
4.1. Primeri najbolj problematičnih okoljskih onesnaževal v živilih (obstojna organska onesnaževala, težke kovine, ostanki kmetijstva, procesna onesnaževala)
5. Osnove toksiokologije
5.1. Toksikokinetika
5.2. Odvisnost odmerek-odziv

Dostopnost