Osnove kondicijske priprave

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Športna vadba kot sistem:
• Temeljne značilnosti športne vadbe kot sistema
• Načela procesa športne vadbe
• Biološke zakonitosti procesa športne vadbe

Človek v procesu športne vadbe:
• Obremenitev
• Napor
• Utrujenost
• Odmor

Spreminjanje psihomotoričnih sposobnosti:
• Psihomotorične sposobnosti
o Koordinacija
o Gibljivost
o Jakost in moč
o Hitrost in agilnost
o Hitrostna vzdržljivost
o Dolgotrajna vzdržljivost
• Analitična obravnava posameznih psihomotoričnih sposobnosti
o Ponovitev biološke podlage in omejitvenih dejavnikov
o Metode za razvoj posameznih motoričnih sposobnosti in pregled njihove učinkovitosti
o Adaptacije človeškega telesa na uporabo posameznih metod za razvoj motoričnih sposobnosti
o Priporočila za izbor količin in intenzivnosti za razvoj

Dostopnost