Prva pomoč in vzgoja za zdravje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Opis vsebine:
Študenti osvojijo znanja naslednjih področij:
• etični in pravni vidiki nudenja prve pomoči;
• začetni pregled poškodovanca ali nenadno obolelega in osnovni postopki nudenja prve pomoči;
• triaža in reševalna veriga;
• prepoznava in oskrba nezavestnega;
• začetni postopki oživljanja otrok in odraslih;
• oskrba dihalne poti;
• vrste poškodb, mehanizmi njihovega nastanka in oskrba
• oskrba krvavitve – vrste krvavitve, načini ustavljanja le-te (hemostaza) in tehnike oskrbe ran (travmatskih in opeklin);
• oskrba poškodovanca (udarnine, zvini, izpahi, zlom kosti), prvi pregled ter načela in načini imobilizacije;
• vrste šoka, prepoznava in možni ukrepi;
• nudenje prve pomoči pri stanjih s katerimi se lahko srečujemo pri otrocih, mladostnikih in zreli aktivni populaciji kot so: opekline, podhladitve in omrzline, akutne zastrupitve; alergijska reakcija in anafilaksija, astma, akutni koronarni sindrom, epilepsija in epileptični status, hipoglikemija
• specifične vsebine s področja varovanja zdravja in vzgoje za zdravje
Pri laboratorijskih vajah mora študent osvojiti ustrezno kardiopulmonalno reanimacijo na fantomu odraslega in otroka, nauči se primarne oskrbe ran, osnov imobilizacije in položajev pri transportu.

Dostopnost