J7-9743 Vloga zdravstvene nege pri zagotavljanju kakovostnega življenja starostnikov: Vpliv inkontinence in omejene gibljivosti na funkcionalnost starostnikov (Temeljni projekt ARRS)
Trajanje projekta:
1.1.2007 – 31.12.2009
Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Projektni partnerji:

Onkološki inštitut Ljubljana

Vodja projekta:

Izr. prof. dr. Maja Čemažar (SICRIS, ResearchGate)

Povezava:

Povzetek:

Staranje prebivalstva je pojav, ki s seboj prinaša problematiko vezano na staranje in postopno pešanje sposobnosti samooskrbe in večjo dovzetnost za kronične in fizično izčrpujoče bolezni. Sodobno družbo postavlja pred težko nalogo, kako naraščajočemu številu starejših prebivalcev, predvsem tistim nad 80 let, zagotoviti kvalitetno starost. Dobro zdravje in uspešno staranje določa starostnikova avtonomija v funkcioniranju znotraj danega socialnega okolja. Ne glede na morebitno prisotnost kronične bolezni, lahko za starejšega človeka, ki je socialno in intelektualno aktiven, rečemo, da je zdrav. Vloga zdravstvene nege je pomoč starostnikom pri doseganju optimalnega zdravja, dobrega počutja in kakovosti življenja, kot jo opredeljujejo sami, oziroma v skladu z njihovimi vrednotami ali poznanimi željami. Kakovost življenja je odvisna od posameznikove percepcije svojega stanja v kontekstu s kulturo okolja v katerem živi ter v skladu z njegovimi pričakovanji, cilji in zahtevami. Namen projekta je raziskavi dve področji povezani s starostjo z vidika zdravstvene nege: Inkontinenco in omejeno mobilnost. Projekt bo zajel dve populaciji v treh fazah. Zajem populacije starostnikov z inkontinenco in oviranim gibanjem bo potekal v socialno-varstvenih ustanovah in v domačem okolju. Populacija negovalcev bo zajeta po ključu profesionalnega ali laičnega opravljanja funkcije v enakih okoljih. V treh fazah bo prek definicije vzorcev in analize ustvarjena slika percepcije staranja v obeh populacijah v povezavi z inkontinenco in motnjami gibanja. Zaključek treh faz predstavljajo strokovna in poljudna publikacija z izdelanimi priporočili za zdravo staranje z inkontinenco in motnjami gibanja ter oblikovan predlog za širše testiranje ugotovitev.

Projekt J7-9743 »Vloga zdravstvene nege pri zagotavljanju kakovostnega življenja starostnikov: Vpliv inkontinence in omejene gibljivosti na funkcionalnost starostnikov« sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Dostopnost