MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018 (Nacionalni projekt)

Trajanje projekta:

1. 4. 2017 do 30. 6. 2018

Vodilni partner:

Univerza na Primorskem 

Sodelujoči na UP FVZ:

doc. dr. Melita Peršolja – Univerza v Vidmu (9.1.2018 – 11.4.2018) (SICRIS, ResearchGate)

doc. dr. Mirko Prosen – Univerza na Reki (29.3.2018 – 30.6.2018) (SICRIS, ResearchGate)

Namen projekta:

Namen projekta je prvenstveno nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah. S tem naj bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem. 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS – 80%, MIZŠ – 20%).