PKP: GLINDEX – RAZVOJ IN TESTIRANJE NOVIH IZDELKOV S PRIMERNIM GLIKEMIČNIM INDEKSOM ZA BOČNIKE Z DIABETESOM

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 – 2020

Trajanje projekta:

1. 3. 2018 – 31. 7. 2018

Vodja projekta:

doc. dr. Boris Kovač (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči:

Katarina Merše Lovrinčević, pred. (SICRIS, ResearchGate)

Projektni partner/ji:

Mlinotest d.d. 

Povzetek:

Ustrezen način prehranjevanja in primerna živila so dolgoročno ključnih parametri zagotavljanja dolgoročnega zdravstvenega stanja populacije. S projektom smo razvili in testirati skupino prehranskih izdelkov vsakdanje rabe, to je kruhov in testenin; izdelkom smo v klinični študiji določili glikemični indeks. Cilj projekta je bil razviti primerne izdelke  za uravnoteženo preventivno prehrano zdrave populacije, kot tudi za sladkorne bolnike. V projektu smo izvedli niz praktičnih aktivnosti. Na osnovi predhodnih poskusov in podatkov iz literature smo izbrali polisaharidne sestavine, ki bi lahko imele za rezultat zmanjšanje glikemičnega indeksa končnega izdelka. Po predvidenih recepturah so bili pripravljeni in predhodno organoleptično ocenjeni testni izdelki. V laboratoriju sodelujoče organizacije Mlinotest d.d. so študentje pripravili še dva dodatna testna izdelka, skupaj je bilo za končni test razvitih 5 kruhov, v test so bili vključeni še bel kruh in glukoza kot dve neodvisni kontroli in trije vzorci testenin različnih stopenj kuhanja. Končnim izdelkom je bil v laboratoriju FVZ s pomočjo testa na zdravih posameznikih v kliničnem delu študije določen glikemični indeks.

V projektu je sodelovalo 8 študentov dodiplomskega in podiplomskega študija Prehranskega svetovanja in dietetike, Dietetike in Zdravstvene nege. Skladno s planom projekta je bil s predavanjem in delavnico  delovnega mentorja  izveden prenos znanja iz sodelujoče organizacije Mlinotest na fakulteto in obratno  s pomočjo pedagoškega mentorja iz FVZ v sodelujočo organizacijo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Dostopnost