Projekt UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (Nacionalni projekt)

Vodja projekta na UP FVZ:

prof. dr. Darja Barlič Maganja (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

Univerza na Primorskem, Università del Litorale (v nadaljevanju: UP) je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva (Ur. l. RS, št. 63/2013) za sofinanciranje projekta UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem št. OP RCV_VS-13-25, ki jo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

UP FVZ je v okviru Aktivnosti 2 gostila ugledno profesorico s področja zdravstvene nege prof. dr. Julito Sansoni (La Sapienza, Rim).
V okviru Aktivnosti 3 pa je organizirala 3 mednarodne delavnice, ki so bile namenjene študentom in visokošolskim učiteljem in sodelavcem:
– Mednarodna šola dietetike (17. in 18.10.2014),
– Debelost (7. – 10.4.2015) in
– Cancer Workshop (18. – 22.5.2015).

Več informacij o projektu UP IN SVET na: http://www.upinsvet.si/slo .

   

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Dostopnost