GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM
Trajanje projekta:

1. 10. 2016 – 30. 9. 2018

Povzetek:

Univerza na Primorskem je prejela sredstva iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije za spodbujanje obiskov osebja in sodelovanje strokovnjakov in profesorjev iz tujine v študijskem procesu na UP.

Namen projekta je sodelovanje 66 strokovnjakov iz tujine v študijskem procesu na UP v študijskih letih 2016/2017 in 2017/2018.

»Operacija Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem – GOST UP. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Operation Hosting foreign experts and professors at the University of Primorska – GUEST UP. Investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund.«