ŠIPK: FUNKCIONAL – MOŽNOST UPORABE KORISTNIH ZAVRŽKOV HRANE IN ODPADKOV PRIMARNE PREDELAVE ZA PRIPRAVO FUNKCIONALNIH ŽIVIL

ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2018

Trajanje projekta:

1. 6. 2014 – 30.9. 2017

Vodja projekta na UP FVZ:

doc. dr. Boris Kovač (SICRIS, ResearchGate)

Projektni partner:

Razvojna agencija Rod

Povzetek:

Potrošniška družba, tako v gospodinjstvih kot na primarnem nivoju v  kmetijstvu in predelavi proizvedejo večjo količino tipičnih odpadkov, ki se zavržejo  ali uporabijo  brez večje dodane vrednosti. Tako celotna družba kot tudi lokalna skupnost poskuša na eni strani narediti screaning, dejanske količine uporabnih odpadkov, po drugi strani pa poiskati rešitve za njihovo eliminacijo ali koristno uporabo. Projekt se  osredotoči na  dve skupini odpadkov:  odpadke pri ne industrijski predelavi oljk, tipični za primorsko in mediteransko področje, Obalo, v zadnjem času pa zelo intenzivno tudi za Vipavsko dolino in Brda, ter odpadke, ki nastanejo neposredno v gospodinjstvu, na primer olupki krompirja, odpadni kruh,… slednji načeloma lahko nastanejo tudi v specializiranih industrijskih obratih.  Odpadkom je skupno to, da so kot taki prehransko bogati, vendar v nestabilizirani obliki neobstojni in zaradi hitrega kvara neprimerni za potencialno uporabo. Študirana bo možnost  vgradnje take surovine v izdelke s funkcionalnim učinkom. Na podlagi rezultatov senzoričnih lastnosti bodo koncipirane recepture, izdelkom se bodo določile osnovne kemijske karakteristike mikrobiološko in organoleptično sprejemljivost ter antioksidativni potencial. Posebna skrb bo namenjena oblikovanju smernic, kaj je mogoče iz odpadka narediti koristnega. Z rezultati bodo naslovljena na eni strani  klasična in moderna gospodinjstva, na drugi strani pa potencialni mali proizvajalci, ki jih je v tej regiji veliko.  Pri slednjih bi rešitve ob nadgradnji in industrializaciji pomenile tudi možnost komercializacije. V projektu sodelujeta dve instituciji, raziskovalna, ki bo skrbela za inovativne rešitve in evalvacijo rezultatov in Razvojna agencija, ki jo zanima screaning stanja, ter trajnostni pristopi k izkoriščanju regionalnih virov, vključno z  diseminacijo rezultatov na regionalnem in širšem območju.

»Projekt FUNKCIONAL sofinancira Evropski socialni sklad (80%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).«

Dostopnost