ŠIPK: ŽIVSLOG – VPLIV ŽIVLJENJSKEGA SLOGA NA ZDRAVJE MLADIH ŠPORTNIKOV

ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2020

Trajanje projekta:

1. 3. 2019 – 30. 6. 2019

Vodja projekta:

dr. Urška Čeklić, asist. (SICRIS)

Sodelujoči:

doc. dr. Saša Kenig (SICRIS, ResearchGate)

Projektni partner/ji:

Športni klub Salto Koper

Povzetek:

Projekt je interdisciplinarno zastavljen in obravnava gimnastičarke iz različnih vidikov: i) področje prehrane, ii) skeletno-mišični sistem, iii) sociološko-psihološka komponenta in iv) didaktično-metodično področje obravnave trenerjev. Namen projekta je bil ugotoviti stanje mladih gimnastičark z obravnavanih vidikov in podati priporočila za varno in ustrezno vadbo z namenom preprečevanja skeletno-mišičnih asimetrij ter posledično poškodb, podučiti gimnastičarke in njihove starše o zdravih in ustreznih prehranjevalnih navadah, podati priporočila o optimalnih in učinkovitih didaktično-metodičnih postopkih vodenja treningov ter seznaniti vključene v projektu o življenjskem slogu gimnastičark.

Rezultati projekta so na začetku nakazovali, da je stanje skeletno-mišičnega sistema nekoliko zaskrbljujoče, saj so imela dekleta kar nekaj asimetrij, ki lahko nakazujejo na večje tveganje za poškodbe. Po koncu vadbene intervencije, ki je potekala 10 tednov, so se pri večini gimnastičark asimetrije iz 20 % popolnoma odpravile oz. zmanjšale na tako nizko vrednost, da ne predstavljajo tveganja za poškodbe. Analize prehranskih dnevnikov so generalno pokazale, da dekletom primanjkujejo predvsem beljakovine, ki so ključne za regeneracijo tkiv predvsem pri športnikih, ki potrebujejo veliko moči. Z opazovanjem in analiziranjem vodenja treningov smo ugotovili, da je vodenje trenerjev učinkovito, strokovno in predvsem z didaktično-metodičnega vidika ustrezno, kar je pomembno za učinkovitost trenažnega procesa. Kot zadnje področje, ki smo ga obravnavali v projektu je bil življenjski slog gimnastičark, ki je glede na obremenitev njihovega dnevnega urnika z vsemi aktivnostmi, zelo dobro organiziran, prav tako pa so dekleta zelo uspešna v šoli, prosti čas preživljajo učinkovito, ter da jim je gimnastika v veselje in ne breme. Pozitiven stres pred tekmovanji je vedno prisoten in se z njim zelo dobro spoprijemajo, kljub temu pa si želijo v svojem času oz. po končanem treningu, še določenih tehnik sproščanja.

»Projekt ŽIVSLOG sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Dostopnost