IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)
Trajanje projekta:

1.10.2021 – 30.9.2023

Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Podoktorski raziskovalec:

doc. dr. Darjan Smajla (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

V projektu bomo zasnovali temelje za vadbo starostnikov z novim pristopom (izoinercijska vadba), ki zajema prilagoditev izoinercijske naprave z namenom večje varnosti in stabilnosti ter oblikovanje temeljev protokola, ki bo glede na spol in starost posameznika primeren z vidika intenzivnosti, količine in pogostosti. Na ta način bomo postavili temelje za personalizacijske strategije izoinercijske vadbe za starostnike.

Poleg tega bomo za vrednotenje učinkov izoinercijske vadbe pripravili merilno baterijo za celovito vrednotenje gibalne funkcije starostnika. Pri tem bomo izhajali iz ključnih gibalnih sposobnosti, ki predstavljajo stebre celovite gibalne funkcije: jakost in moč, ravnotežje, gibljivost in kinestezijo.

S prilagoditvijo izoinercijske naprave in postavitvijo temeljnih načel za vadbo starostnikov ter pripravo testne baterije, bomo izvedli intervencijsko-vadbeni del, v katerem bomo preverili dolgoročne učinke sistematične izoinercijske vadbe starostnikov ter proučevali mehanizme v ozadju celovite gibalne funkcije starostnika in dolgoročne prilagoditve telesa na izoinercijsko obremenitev. Pred in po vadbi bomo opravili meritve s poglobljeno testno baterijo za vrednotenje celovitosti gibalne funkcije starostnika.

S projektom bodo pridobljena pomembna temeljna spoznanja na področju skrbi za celovito dnevno gibalno funkcijo starostnika. Zasnovani in preverjeni bodo merilni pristopi za vrednotenje  celovitosti gibalne funkcije starostnika in pripravljene bodo temeljne strategije personalizacije protokolov izoinercijske vadbe za starostnike. Temeljna spoznanja, ki jih projekt prinaša, bodo služila kot osnova za snovanje in izvajanje nadaljnjih aplikativnih raziskav na področju skrbi za celovito gibalno funkcijo starostnika in izoinercijske vadbe (raziskovanje različnih protokolov in pristopov ter načinov personalizacije).

Interna podoktorska pozicija je financirana iz Rektorjevega sklada UP.