PKP: ZdravDIH – INTEGRALNO DIHANJE ZA SPODBUJANJE VZORCEV ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 – 2020

Trajanje projekta:

1. 3. 2020 – 31. 7. 2020

Vodja projekta:

Doc. dr. Sabina Ličen (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči na UP FVZ:

Olimpijski komite Slovenije

Projektni partnerji:

Kai Travel d.o.o.

Povzetek:

Dihanje je osnovna fiziološka funkcija. Prostovoljno usmerjanje zunanjega dihanja je omejeno z neprostovoljnimi refleksnimi odzivi. Večino časa človek diha nezavedno; dihanja se zavemo predvsem takrat, ko nas v to prisilijo zunanji dražljaji. Našo pozornost na dihalno aktivnost lahko preusmerijo različni dražljaji iz okolja (telesni napor, vonjave, stres, hiter ritem življenja..). Vzorec dihanja  pri večini ljudi spreminja ves čas, sledi našim aktivnostim, našemu počutju. Ko človek opusti zavestni nadzor nad dihanjem, dihanje preide pod nadzor nezavednega, kjer dihalni vzorec usmerjajo zavestna in podzavestna čustva in misli. Osrednja vsebina in namen projekta je opis in evalvacija metod integralnega dihanja in njihova empirična podpora skozi raziskovanje bio-psiho-socialnih učinkov različnih tehnik dihanja za krepitev zdravja posameznika in za podporo njegovim vzorcem življenjskega sloga. Optimalna dihalna tehnika in higiena je podpora optimizaciji delovnih sposobnosti, nadzoru stresa in hitrejši regeneraciji ter orodje za doseganje ugodnih fizioloških in psihosomatskih učinkov.

Cilji projekta so:

Osveščenost o pomenu optimalnih dihalnih vzorcev in dihalne higiene predstavlja preventivno obnašanje zoper razvoj dejavnikov tveganja za zdravje in je del različnih terapij. V okviru projekta želimo reševati problem ozaveščenosti o pomenu optimalnih dihalnih vzorcev, dihalne higiene in zmogljivosti skozi empiričen pristop. Kot metode dela bomo uporabili preproste merilne tehnike za ovrednotenje fizioloških dejavnikov dihanja in dihalnih vzorcev. Z metodo vprašalnika želimo zajeti stališča in subjektivno doživljanje posameznikov o pomenu skrbi za ustrezne dihalne navade ter preveriti občutljivost na subjektivno zaznavo sprememb v dihalnem statusu (zmogljivosti, navad, stališč).

»Projekt ZdravDIH sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Rezultati projekta:

Projektni partnerji ocenjujemo, da smo v danih okoliščinah omejitev zaradi epidemije COVID-19 dosegli in presegli načrtovane rezultate. Kljub temu, da smo morali večji del fizičnih meritev zaradi omenjenih okoliščin odpovedati, samo uspeli delo večinoma v e-okolju prilagoditi tako, da smo sistematično dosegali zastavljene cilje. Tako smo (i) pregledali literaturo na obravnavano temo in kot enega izmed rezultatov projekta pripravili priročnik, ki bo po zaključku projekta dostopen na spletni strani partnerske organizacije, (ii) na osnovni pregleda literature osnovali obširno testno baterijo gibalnih in dihalnih zmogljivosti, ki smo jo uporabili pri izvedbi študije primera vadbe dihanja, objavljenem spletnem vprašalniku in izvedbi fizičnih meritev, (iii) pripravili material za osveščanje ciljnih skupin (video za javnost ob svetovnem dnevu dihanja na temo pomembnosti dihanja in pravljico za otroke Mihec Dihec in Biba Giba s prijatelji premagata težave, ki smo jo objavili v pdf in brani različici. Ocenjujemo, da so največja družbena korist rezultatov projekta izkušnje, ki smo jih pridobili vsi projekti partnerji in sodelujoči na projektu ter zbran in pripravljen material (podatki raziskovalne dejavnosti znotraj projekta, material za osveščanje populacije –pravljica, video, spletni video dogodki…), ki bo uporabljen ob različnih priložnostih in bo tako tudi po zaključku projekta predstavljal dodano vrednost projektnih aktivnosti. Omenjena pravljica se že pojavlja na spletnih straneh različnih organizacij, del pridobljenih podatkov pa bo predstavljen na konferenci Zdravje delovno aktivne populacije v organizaciji UP FVZ kot nosilnega partnerja projekta.

                                     

 

 

                                                            

 

 

                                                       

 

»Projekt ZdravDIH sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«