ŠIPK: GibKoP – HOLISTIČNI PRISTOPI K AKTIVNEMU IN ZDRAVEMU STARANJU: GIBALNA IN KOGNITIVNA AKTIVNOST TER PREHRANA

ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2018

Trajanje projekta:

1. 6. 2014 – 30.9. 2017

Vodja projekta na UP FVZ:

Doc. dr. Uroš Marušič (SICRIS, ResearchGate)

Projektni partner/ji:

Zveza društev upokojencev mestne občine Koper – Unione associazioni pensionati del comune citta`di Capodistria

Povzetek:

Staranje populacije vodi do pomembnih sprememb v družbi na najrazličnejših področjih. Starejše osebe, ki zaradi neaktivnosti in nezdravega načina življenja postanejo še posebej krhke, lahko utrpijo padce in bolezni, ki jih naredijo odvisne od svojcev in še dodatno obremenijo zdravstveni sistem in blagajno. Raziskave kažejo, da lahko s celovitim pristopom takšne vrste krhkosti preprečimo, razbremenimo svojce in skrbnike ter prihranimo vire zdravstvene blagajne.
Namen projekta je, da s sodelovanjem med Univerzo na Primorskem (UP) in Zvezo društev upokojencev Koper (Zveza) študente treh različnih programov, vključno z visokošolskim, spodbudimo k inovativnem reševanju problemov v regiji ter iskanja dolgoročnih rešitev za dobrobit širše družbe na Obali in v širši Primorski regiji. Študenti bodo v okviru projekta vodeni, da samostojno zasnujejo, izvedejo in zaključijo aktivnosti v realnem okolju. Razvili bodo ključne kompetence in pridobili praktične izkušnje, ki jim bodo omogočile neodvisno prehajanje od študija do zaposlitve.
Specifični cilji tega projekta so uporaba inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju predstavljenega praktičnega problema v sodelovanju med UP in Zvezo. Študentje se bodo naučili delovati in sodelovati v multidisciplinarnem timu. Neposredno delo s starejšimi, tudi iz prikrajšanih skupin, izvajanje intervencij (gibalnih, kognitivnih in prehranskih) in individualnega svetovanja bodo le nekatere aktivnosti, ki bodo vplivale na razvoj praktičnega znanja in kompetenc študentov. Usmerjanje in spodbujanje inovativnosti ter kreativnosti s strani mentorja bosta študentom pomagali razviti samoiniciativnost, doslednost in vztrajnost, ki pomembno pripomorejo h kasnejši zaposljivosti. Projekt bo vzpostavil vez med največjo primorsko visokošolsko institucijo in Zvezo starejših v regiji. Sodelovanje bo v prihodnosti nadgrajeno s Pismom o nameri o sodelovanju med partnerjema, ki bo zagotovilo dolgoročno sodelovanje za družbeno korist v regiji.

»Projekt GibKoP sofinancira Evropski socialni sklad (80%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).«

 

The Science Behind CogniFit and Their Brain Games.  www.cognifit.com

Scientifically validated, CogniFit has been proven to improve people’s cognitive abilities in all demographics. Sign up today, and start training.

Brain training” , “Cognitive assessment