PKP: HIPDY – RAZVOJ IN VALIDACIJA MOBILNEGA MERILNEGA SISTEMA ZA MIŠIČNO ZMOGLJIVOST KOLKA

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 – 2020

Trajanje projekta:

14.2.2020 – 31.7.2020

Vodja projekta:

Prof. dr. Nejc Šarabon (SICRIS, ResearchGate)

Projektni partnerji:

S2P, znanost v prakso, d.o.o.

Povzetek:

Poznavanje zmogljivosti mišic kolka je pomembno z več vidikov na področju kineziologije ter fizikalne medicine in rehabilitacije. Poleg lažjega in bolj usmerjenega načrtovanja tekmovalno-trenažnega procesa za športnike, lahko odločilno pripomore tudi k optimizaciji preventivnih in rehabilitacijskih vadbenih vsebin, saj je nezadostna jakost mišic kolka eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek poškodbe. Prav mišice kolka so namreč skupaj s stegenskimi mišicami najpogosteje poškodovane v športih kot so nogomet, atletika, hokej, košarka, ipd.

Namen projekta je v sodelovanju s podjetjem S2P, znanost v prakso, d.o.o., pripomoči k razvoju prenosne merilne naprave, ki omogoča objektivno vrednotenje jakosti mišic kolka, ter njene pripadajoče programske opreme. Razvoj, testiranje in izboljšanje prototipa nove merilne naprave bo pripomoglo k njeni uporabnosti, praktičnosti in prijaznosti do novega uporabnika. V okviru projekta se bodo študenti seznanili, preizkusili in uvedli v novo razvit merilni ter sodelovali pri izvedbi pilotne študije z namenom pridobivanja podatkov o delovanju naprave in njeni uporabnosti v praksi ter predlogov za morebitne izboljšave. Razvoj takšne merilne naprave je ključen za športno in fizioterapevtsko stroko, saj so bile mišice kolka v tem oziru do sedaj najbolj zapostavljene, čeprav je primeren nivo jakosti teh mišic ter skladje med mišicami ključnega pomena za varno in učinkovito (t.j. funkcionalno) gibanje ter preprečevanje novih poškodb.

Cilji projekta so:

  • Pridobiti povratne informacije in predloge in za končne izboljšave prototipa merilne naprave in pripadajoče programske opreme
  • Pridobiti informativne vrednosti o jakosti mišic kolka za namen lažje interpretacije izmerjenih rezultatov na novi napravi
  • Izvesti pilotno študijo z namenom preverbe uporabnosti in merskih značilnosti naprave in programske opreme
  • Izdelati e-vprašalnik kot orodje za ocenjevanje novo razvite naprave s strani uporabnikov

»Projekt HIPDY sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Rezultati projekta:

Sodelovanje prek projekta je pripomoglo k razvoju prenosne merilne naprave, ki omogoča objektivno vrednotenje jakosti mišic kolka, ter njene pripadajoče programske opreme. Razvoj, testiranje in izboljšanje prototipa nove merilne naprave je pripomoglo k njeni uporabnosti, praktičnosti in prijaznosti do novega uporabnika. V okviru projekta so se študenti seznanili, preizkusili in uvedli v novo razvit merilni ter aktivno sodelovali pri izvedbi raziskave. Z raziskavami so bile preverjene merske značilnosti novo razvitega merilnega sistema in pridobljeni podatki o njegovi uporabnosti v praksi ter predlogi za morebitne izboljšave. Razvoj takšne merilne naprave je ključen za športno in fizioterapevtsko stroko, saj so bile mišice kolka v tem oziru do sedaj najbolj zapostavljene, čeprav je primeren nivo jakosti teh mišic ter skladje med mišicami ključnega pomena za varno in učinkovito (t.j. funkcionalno) gibanje ter preprečevanje novih poškodb. Uporaba dobro razvite naprave lahko pomembno vpliva na kakovost kineziološke obravnave na ravni posameznika, kluba ali širše; olajšala bo tudi prepotrebno raziskovalno delo na tem področju. Praktičnost in uporabnost naprave bo omogočala večje število meritev po celi Sloveniji in bo tako lahko posredno vplivala na znatno zmanjšanje pojavnosti poškodb ali omogočala optimalnejšo vrnitev v šport po poškodbi. Za vse mišice kolka se bo s pomočjo novo razvite naprave lahko pridobilo pomemben vpogled v jakost in morebitno mišično neskladje (notranji dejavniki tveganja), kar predstavlja osnovo za preventivno ukrepanje z mnogoterimi pozitivnimi učinki (znižanje stroškov zdravstvene oskrbe, …). Z napravo izmerjene vrednosti bodo pripomogle k optimizaciji preventivnih in rehabilitacijski vadbenih vsebin pri najpogostejših poškodbah v množično zastopanih športih v Sloveniji.

 

»Projekt HIPDY sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«