ŠIPK: OKOUČINKOVIT – PRIPRAVA MODELA ZA VREDNOTENJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN OKOLJSKE UČINKOVITOSTI IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ

ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2020

Trajanje projekta:

1.3.2020 – 31.7.2020

Vodja projekta:

Doc. dr. Boris Kovač (SICRIS)

Projektni partnerji:

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Povzetek:

Trajnostna razvojna pot Slovenije je pospešeno zniževanje ogljičnega odtisa s ciljem, da se izpusti  približajo ekosistemskim zmogljivostim. Projekt je izrazito interdisciplinaren  in se osredotoča na pregled, oceno stanja in izdelavo modela za vrednotenje okoljske učinkovitosti zavoda (Srednja šola  Veno Pilon Ajdovščina).  V model bomo poskušali zajeti čim več segmentov trajnostnega razvoja (človek, zdravje, gibanje, okolje);  kot so koncept oskrbe s surovinami in priprave hrane v šolski menzi, koncept rabe energije v stavbi, uporabo transportnih sredstev in mobilnost dijakov in zaposlenih, ravnanje z odpadki, koncept reciklaže in ponovne uporabe odpadkov in “odrabljenih” dobrin, …. model je odprt za  inovativne ideje sodelujočih, koristne ideje bomo iskali tudi z medgeneracijskim sodelovanjem.   Družbena korist projekta  v dolgoročni skrbi za okolje, počutje ter zdravje splošne populacije kot tudi ugleda izpostavljene modelne institucije.

Cilji projekta so:

Temeljni cilj projekta je priprava modela ter njegova evalvacija z realnimi podatki. Model bo spodbudil dejanske spremembe v trajnostnem delovanju ustanove  in posameznikov.

Nadrejeni cilj, ki pa presega okvire projekta, je uporaba modela za primerjavo okoljske učinkovitosti podobnih ustanov.

»Projekt OKOUČINKOVIT sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«