CO.N.S.E.N.SO: »COmmunity Nurse Supporting Elderly iN a changing SOciety« (Model of care for elderly in Alpinespace)
Trajanje projekta:

1. 1. 2016 – 30.6.2018

Vodja projekta CO.N.S.E.N.SO:

Giuliana Moda

Partnerji projektnega konzorcija:

Regione Piemonte Direzione Sanita
University of Primorska Faculty of Health Sciences
Azienda Sanitaria Locale Torino 1
Regione Luguria
Accademia Nazionale di Medicina
Départment du Var
Association pour le Développment des Entreprises et des Compétences
Inštitut RS za socialno varstvo
Amt der Kärntner Landesregierung
European Center of Entrepreneurship Competence&Excellence

Koordinatorka projekta na UP FVZ:

Tamara Štemberger Kolnik (SICRIS, ResearchGate)

Spletna stran projekta:

http://www.alpine-space.eu/projects/consenso/en/home

Povzetek:

Slovenija sodi med države, kjer beležimo dolgo pričakovano življenjsko dobo. Projekt je v luči demografskih sprememb za Slovenijo ključnega pomena z vidika priprave novega zakona o dolgotrajni oskrbi, kar podrobneje opisujemo v nadaljevanju, hkrati pa pomeni pridobitev novih znanj in dobrih praks s področja skrbi za starejše in tudi širitev naših dobrih praks, ter naslavlja naraščajoče potrebe starejšega prebivalstva. V projektu bomo pripravili nov model oskrbe starostnika ter za izvajanje le te usposobili štiri polno zaposlene načrtovalke oskrbe/patronažne sestre. Gre za ključno osebo, ki bo oblikovala in pripravlja personalizirane storitve za starejše; projekt predvideva periodične obiske FCN, da bi evalvirala izvajanje oskrbe, poskrbela za manjše zdravstvene in socialne potrebe in promovirala bolj zdrav življenjski slog. Projekt je torej zelo zanimiv za slovenski prostor, saj gre v prvi vrsti za profil, ki še ni uveljavljen in ki bi deloma integriral tako zdravstvene, kot socialne storitve. Načrtovalke oskrbe/patronažne sestre bodo tekom projekta obiskale 2.000 oseb starejših od 65 let in njihove družine. Namen projekta je torej oblikovati in v okolju testirati model, ki bo zajemal celovito zdravstveno socialno oskrbo starostnika, z oblikovanjem profila načrtovalke oskrbe/patronažne medicinske sestre, ki skrbi za potrebe starostnika ne glede na njegove psihofizične sposobnosti.

Pričakovani ključni rezultati projekta so izboljšan dostop do zdravstveno socialnih storitev za starejše na področju dolgotrajne oskrbe, zmanjšani stroški zdravstvene obravnave, ki bodo posledica novega načina zagotavljanja oskrbe starejšim v skupnosti, s sodelovanjem različnih deležnikov in partnerjev bomo pridobili nova znanja in dobre prakse, ki bodo pripomogle k socialnim in zdravstvenim inovacijam na področju skrbi za starejše, spodbujanje socialnega podjetništva.

Ključni uporabniki v Sloveniji, ki jim je projekt namenjen so posamezniki starejši od 65 let in njihove družine (2.000) ter načrtovalke oskrbe/patronažne sestre (4),

Posredni uporabniki (sodelujoči v projektu) bodo zdravstveni domovi, izvajalci pomoči na domu, lokalne skupnosti, politični odločevalci in oblikovalci politik, ljudske univerze, socialna podjetja, nevladne organizacije (npr. Zveza društev upokojencev Slovenije, Inštitut Antona Trstenjaka, Centri dnevnih aktivnosti za starejšo populacijo).

  • Celotna vrednost projekta: 2.052.400 EUR
  • Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 1.744.542,98 EUR

Novica v Utripu

Fotografija s srečanja v Torinu 15.4.2016

Dostopnost