Vpliv različno polnjenih glikogenskih zalog na hidracijski status (in telesno sestavo) športnikov (Nacionalni projekt)

Trajanje projekta:

1.1.2018 – 31.12.2018

Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Vodja projekta:

doc. dr. Nina Mohorko (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

Ustrezna hidracija športnikov lahko bistveno prispeva k zmogljivosti. Ob pomanjkanju konsenza o ustrezni metodi merjenja hidracijskega statusa, se je merjenje razlike v telesni masi uveljavilo kot enostavna in varna metoda za določanje hidracijskega statusa pri športnikih. Predvidoma 40 rekreativnih kolesarjev in triatloncev bo preko oglaševanja na socialnih omrežjih in ustnih povabil povabljenih k sodelovanju v raziskavi, ki bo potekala na UP FVZ. Preiskovanci bodo izpostavljeni dvema intervencijskima študijama, ki bosta nasprotujoče vplivali na glikogenske zaloge. Rezultati bodo potencialno uporabni tudi za druge panožne zveze, saj je pravilno načrtovanje športne prehrane in prilagajanje hidracije športni prehrani nujno za dober rezultat športnikov. 

Program bo sofinancirala Fundacija za šport