HRT – OBRAVNAVA BOLEČINE V SPODNJEM DELU HRBTA, RAMENIH IN VRATU PRI ZAPOSLENIH

PROJEKTNO DELO ZA PRIDOBITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ IN ZNANJ ŠTUDENTOV V DELOVNEM OKOLJU 2022/2023

Trajanje projekta:

1. 4. 2023 – 30. 6. 2023

Vodja projekta:

izr. prof. dr. Melita Peršolja (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči na UP FVZ:

asist. Denisa Manojlović (SICRIS, ResearchGate)

Projektni partnerji:

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava

Povzetek:

Vzrok absentizma so največji meri bolezni in stanja mišično-skeletnega sistema, med temi pri medicinskih sestrah najpogosteje opazimo bolečine v spodnjem delu hrbta, ramenih in vratu. Na tem mestu se izkaže potreba po projektih zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, vključno s programi promocije zdravja na delovnem mestu, za vse generacije na ravni organizacij. Z ukrepi dodatnih usposabljanj ter poklicnim izpopolnjevanjem študentov in zaposlenih bo vzpostavljena učinkovita vez med sistemom izobraževanja in usposabljanja. Zaposlenim in bodočim zaposlenim bo zagotovljeno znanje, pa tudi kompetence, ki so nujne zaradi potreb posameznih delovnih mest.

Namen projekta je dvig splošnih kompetenc, ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in poklicnih kompetenc študentov

Cilji/naloge na projektu projekta so:

  • študenti bodo sodelovali pri pripravi e-gradiva za študente fizioterapije,
  • študenti bodo sodelovali pri pripravi e-gradiva za študente zdravstvene nege in za zaposlene,
  • študenti se bodo učili samomasaže s pomočjo interaktivnih vsebin,
  • študenti se bodo učili izvajati sprostitveno masažo,
  • študenti fizioterapije bodo izvajali oceno stanja in oceno drže,
  • študenti zdravstvene nege bodo izvajali sprostitveno masažo,
  • študenti magistrskega študija bodo izvedli pregled literature,
  • študenti bodo usvojili sodobna temeljna znanja iz obravnavane tematike (bolečina v spodnjem delu hrbta, ramenih in vratu).

 

»Projekt HRTsofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«