ŠIPK: ESPOS – E-SREDIŠČE ZA SPREMLJANJE ŠPORTNIH POŠKODB V SLOVENIJI

ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2020

Trajanje projekta:

1.3.2020 – 30.6.2020

Vodja projekta:

Prof. dr. Nejc Šarabon (SICRIS, ResearchGate)

Projektni partnerji:

Olimpijski komite Slovenije

Povzetek:

V projektu bomo razvili in testirali spletno elektronsko središče, ki bo temeljilo na različnih vprašalnikih, s katerimi se vrednoti pojavnost in resnost športnih poškodb. Ti vprašalniki bodo temeljili na mednarodno uveljavljenih in metodološko preverjenih vprašalnikih, pri čemer bomo vključili tako vprašalnike, ki so namenjeni popisu zgodovine poškodb, kot tudi vprašalnike, ki spremljajo pojavnost poškodb tekom sezone ali daljšega obdobja. Poleg zasnove, testiranja in lansiranja elektronskega središča bo tako eno izmed pomembnih opravil projekta podroben pregled obstoječih orodij za vrednotenje pojavnosti poškodb. Z elektronskim središčem za spremljanje športnih poškodb želimo pripomoči k boljšemu spremljanju in popisovanju problematike in s tem boljšega preventivnega ravnanja v športu.

 Cilji projekta so:

Glavni rezultat projekta je delujoče elektronsko središče, v katerem bo na nacionalni ravni možno beležiti pojavnost in resnost športnih poškodb. Vsi sprotni vložki vpletenih študentov in mentorjev se bodo tekom projekta zlili z namenom optimizacije elektronskega središča. Poleg tega glavnega, takojšnjega rezultata projekta pričakujemo tudi številne srednjeročne in dolgoročne rezultate, kot so boljše poznavanje epidemiologije športnih poškodb v Sloveniji ter boljše prepoznavanje ključnih dejavnikov tveganja za poškodbe v različnih športih.

»Projekt ESPOS sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Dostopnost