EXPLOREDU: Sistem za identifikacijo, management in ponovno uporabo informacij o izobraževalnih dogodkih in prosto dostopnih izobraževalnih vsebinah v sloveniji in svetu (Nacionalni projekt)
Trajanje projekta:

1. 11. 2014 – 30. 9. 2015

Vodilni partner:

Institut Jožef Stefan

Projektni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Vodja projekta na UP FVZ:

Dr. Davor Orlič

Koordinator projekta na up fvz:

Doc. dr. Boštjan Žvanut (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

ExplorEdu bo:

  • omogočal odprt dostop do vseh zbranih prosto dostopnih učnih virov različnih modalnosti (tekstovni, numerični, video, grafi, strukturirano znanje)
  • ponujal vrsto inovativnih storitev na bazi semantičnih tehnologij za celovito empirično analizo slovenskih prosto dostopnih učnih virov kot poglobljena iskanja po tekstu in videih, analizo dogajanja v slovenskem izobraževalnem okolju, vključno s kompetenčnimi grafi, sodelovalnimi grafi, predikcijami, trendi in simulacijami, ter orodja za zajemanje, sestavljanje, ponovno uporabo in optimizacijo izobraževalnih vsebin
  • bo omogočala dvosmerne prenose podatkov med obstoječimi storitvami kot so SIO baza podatkov (z domačimi izobrazevalnimi podatki),
  • bo omogočal povezovanje med podatkovnimi bazami članic iniciative OpeningupSlovenia, VideoLectures.Net, scienceatlas.si in ist-world.org,
  • bo omogočala odprt dostop do storitev  drugim spletnim portalom kot npr. portal SIO, portali izobraževalnih institucij, portali razvojnih oddelkov ipd. s ciljem širše promocije slovenskih prosto dostopnih učnih vsebin.

Dostopnost