EATMOT Psiho-socialne motivacije, povezane z izbiro hrane in prehranjevalnimi praksami

Sklic: PROJ / CI & DETS / 2016/0008 & PROJ / CI & DETS / CGD / 0012

Trajanje projekta:

1. 6. 2016 – 31. 12. 2018

Vodja projekta:

dr. Raquel Guiné

Koordinatorica projekta na UP FVZ:

Izr. prof. dr. Maša Černelič-Bizjak (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči na UP FVZ: 

Doc. dr. Moja Stubelj (SICRIS, ResearchGate)
Doc. dr. Ana Petelin (SICRIS, ResearchGate)
Izr. prof. dr. Zala Jenko-Pražnikar (SICRIS, ResearchGate)

Vključene države:

Argentina, Brazilija, Hrvaška, Ciper, Egipt, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Makedonija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Srbija, Slovenija, Romunija, Združene države Amerike.

Povezava na spletno stran projekta: 

Kratek opis projekta:

Vloga prehrane za ohranjanje dobrega zdravstvenega stanja in preprečevanje ali zdravljenje bolezni je do danes dobro dokazana s številnimi znanstvenimi študijami. Prevelik vnos maščob, zlasti nasičenih in trans maščob, sladkorjev ali soli, je povezan s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Tudi nezadostno uživanje sadja in zelenjave, ki je posledica današnjih trendov v smeri uživanja prevelikih količin predelanih pripravljenih živil, povzroča pomanjkanje vitaminov, mineralov, prehranskih vlaknin, bioaktivnih snovi, in je velik problem v sodobni prehrani. Človeško vedenje v zvezi z živili je povezano s številnimi dejavniki, ki so bodisi sociološke narave bodisi psihološke narave. Zato je cilj tega projekta izvedba študije o različnih psihičnih in družbenih motivih, ki določajo vzorce prehranjevanja ljudi, bodisi v zvezi z njihovo izbiro ali prehranjevalnimi navadami. Za to bodo dejavniki, povezani z izbiro živil, ocenjeni na naslednjih glavnih področjih: zdravstveni motivi; gospodarski dejavniki; čustveni vidiki; kulturni vplivi; trženje in reklame ali okoljska vprašanja. Študija bo temeljila na vprašalniku, ki bo namensko pripravljen za projekt in bo zato primeren za vrednotenje vidikov, ki določajo poudarjene cilje. Razpon študije bo multinacionalen, vključene bodo različne države, da se zberejo informacije o čezmejnem obsegu, ki bo najbolj dragocen za pripravo ustreznih znanstvenih rezultatov in direktiv, ki bi se lahko uporabljale v vsaki od držav za izboljšanje prehranjevalnih navad do bolj zdrave prehrane.