TRANS2CARE (INTERREG SLOVENIJA – ITALIJA 2007 – 2013)
Trajanje projekta:

1. 4. 2011 – 30. 9. 2014

Projektni partnerji:

LP – Università degli Studi di Trieste
PP1 – Kemijski Inštitut Ljubljana
PP2 – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)
PP3 – Univerza v Novi Gorici
PP4 – Università di Ferrara
PP5 – Treviso Tecnologia – Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso
PP6 – Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca 
PP7 – Università Ca’ Foscari di Venezia
PP8 – Università di Udine 
PP9 – IRCCS Burlo Garofolo
PP10 – Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
PP11 – Ortopedska bolnišnica Valdoltra
PP12 – Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

vodja projekta na up fvz:

Prof. dr. Maja Čemažar (SICRIS, ResearchGate)

Podoktorska raziskovalka na UP FVZ v okviru strateškega projekta TRANS2CARE:

Doc. dr. Ana Petelin (SICRIS, ResearchGate)

povezava

Povzetek:

Projekt TRANS2CARE vključuje in združuje znanje 13 raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, ustanov zdravstvene oskrbe in prenosa tehnologije. Njegov namen je vzpostavitev sistema, ki omogoča trajen dvosmerni prenos znanja med partnerji, industrijskimi podjetji in drugimi interesnimi skupinami za ustvarjanje inovativnih izdelkov in storitev za javno zdravje, zlasti za preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje splošno razširjenih bolezni. Novosti bodo razvite na podlagi potreb, ki so jih izrazili zdravstveni delavci, in sposobnosti raziskovalnih institucij in podjetij za pretvorbo njihovih znanstvenih in tehnoloških spoznanj v aplikacije, ki bodo po eni strani omogočile izboljšanje zdravstvenih storitev po drugi strani pa ustvarile nova delovna mesta za mlade visokokvalificirane delavce. Dejansko projekt predvideva usposabljanje in zaposlitev 14 mladih delavcev z doktoratom, iz vrst partnerjev, predvidena pa je tudi ustanovitev “spin-off”, ki bo omogočil nadaljevanje zaposlovanja in sodelovanja med partnerji tudi po zaključku projekta.