PKP: ČILI – ANALIZA ČILI PAPRIK IN OMAK

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2016/2017

Trajanje projekta:

1. 2. 2017 – 30.6. 2017

Vodja projekta:

izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči:

doc. dr. Ana Petelin (SICRIS, ResearchGate)
doc. dr. Mojca Stubelj (SICRIS, ResearchGate)
izr. prof. dr. Dunja Bandelj (SICRIS)

Projektni partner/ji:

GORKI CHILI Rok Iglar s.p.

Povzetek:

Čili paprika (Capsicum sp. L.) je enoletna rastlina iz družine razhudnikovk in rodu paprik. Po zadnjih ocenah obstaja več kot 2000 različnih sort, ki pripadajo različnim vrstam rodu Capsicum in le 10 % se jih uporablja v komercialne namene. Proučevanje genetske raznolikosti sort čili paprike je izjemno pomembno tudi s komercialnega vidika, ker omogoča identifikacijo sort, ugotavljanje njihovega potencialnega izvora ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za nedvoumno identifikacijo sort so najprimernejši mikrosatelitski markerji, ki jih bomo v projektu uvedli za identifikacijo in analizo genetske raznolikosti sort čili paprike, ki jih gojijo v nasadih podjetja Gorkichili.

Značilen okus in ostrino daje čili papriki snov kapsaicin in njegove sorodne spojine, kapsaicinoidi, ki zaradi domnevnih zdravilnih učinkov vedno bolj pridobivajo na veljavi v medicini in farmacevtski industriji. Kapsaicin naj bi imel protivnetno, protimikrobno  in antioksidativno delovanje, poleg tega naj bi zniževal LDL holesterol ter vplival na nivo glukoze in inzulina v krvni plazmi. Ugotovljeno je bilo tudi, da vpliva na sitost ter preprečuje prenajedanje. Ena izmed želj podjetja je dobiti povratno informacijo o zdravstvenih učinkih pekoče omake z vsebnostjo kapsaicina. Omenjen podatek bi bil ključnega pomena za samo promocijo podjetja in njihovih izdelkov.

Z interdisciplinarno ekipo študentov in mentorjev z UP bi v sodelovanju s podjetjem in delovnim mentorjem na podlagi genetske analize raziskali sorte čili paprik ter natančno preučili učinke pekoče omake s kapsaicinom na določene zdravstvene parametre posameznikov, vključenih v študijo. Preučili bi jih z vidika telesne sestave, bazalnega metabolizma, sitosti in serumskih markerjev.
Dodana vrednost prvemu partnerju bo tako nedvoumna identifikacija sort ter znanstveno-opredeljena pekoča omaka z vsebnostjo kapsaicina, katere vpliv na zdravje bo znan, zaradi tega bo podjetje lahko ustrezno promoviralo svoje izdelke.

»Projekt ČILI sofinancira Evropski socialni sklad (80%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).«