E-središče za sledenje in zmanjševanje športnih poškodb v Sloveniji (Nacionalni projekt)

JAVNI RAZPIS FUNDACIJE ZA ŠPORT ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV,  RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU, ŠPORTNIH PRIREDITEV IN PROMOCIJE ŠPORTA TER DRUŽBENE IN OKOLJSKE ODGOVORNOSTI V ŠPORTU V LETU 2020

Trajanje projekta:

1.1.2020 – 31.12.2020

Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Vodja projekta:

prof. dr. Nejc Šarabon (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči na UP FVZ:

doc. dr. Darjan Smajla (SICRIS, ResearchGate)
asist. Žiga Kozinc (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

Glavni cilja projekta sta učinkovitejše spremljanje športnih poškodb in zmanjšanje njihove pojavnosti v Sloveniji. V ta namen bomo vzpostavili elektronski sistem (e-središče), prek katerega bo moč spremljati pojavnost poškodb v slovenskem športu z uporabo različnih e-vprašalnikov. Za doseganje drugega cilja bomo oblikovali prosto dostopne vadbene protokole za preventivo in pozno rehabilitacijo za 5-10 najbolj pogostih akutnih in kroničnih poškodb, ki se pojavljajo v športnih igrah (npr. poškodbe mišic stegna, zvin gležnja, poškodba sprednje križne vezi, bolečine v dimljah, sprednja kolenska bolečina, vnetje pokostnice goleni, …). Pojavnost poškodb v športnih igrah je zelo visoka (Bahr in Engebretsen, 2009) te pa povzročijo daljšo odsotnost s treningov in tekmovanj (van Rosen id., 2018), dodatno ekonomsko breme (Cumps idr., 2008) ter zmanjšanje trajanja tekmovalne kariere igralcev (Niederer idr., 2018). V Slovenskem prostoru ni enovitega registra poškodb, medtem ko so predvsem manjše poškodbe in prehodne epizode bolečine večkrat spregledane. S pomočjo e-vprašalnikov bomo omogočili popis zgodovine poškodb in sprotno vrednotenje poškodb tekom sezone/leta ali v še daljših obdobjih. Vprašalniki bodo zajemali popis domnevnih dejavnikov tveganja (količina, pogostost in vrsta treninga), demografske podatke in druge psihofizične ter psihosocialne spremenljivke (ocena stresa, količina in kakovost spanja, itd.). S pomočjo prosto dostopnih (spletnih) preventivnih programov in programov vračanja na športni teren bomo pripomogli k odpravljanju mišičnih/gibalnih neravnovesij in utrjevali kakovostne temeljene vzorce, saj gre za glavna dva vzvoda ukrepanja zoper kroničnih in akutnih poškodb v športih igrah. V slovenskem prostoru ni mogoče zaslediti prosto dostopne spletne platforme ali zbranega gradiva v slovenskem jeziku s preventivnimi programi in programi za vračanje na športni teren. Številni klubi nimajo ustreznega kadra in dovolj dobre strokovne podpore za uspešno in učinkovito preventivo, medtem ko so športniki po končanem ambulantnem zdravljenju velikokrat prepuščeni sami sebi, kar vpliva na uspešnost in hitrost vračanja na športni teren. Dodana vrednost e-središča in spletnih programov bo njihova široka dostopnost (računalniki in druge elektronske naprave), enostavnost uporabe in funkcionalnost za trenerje, strokovne delavce v športu, igralce in starše mladih igralcev. Z ustrezno promocijo s pomočjo Olimpijskega komiteja Slovenije, Nogometne zveze Slovenije in Košarkarske zveze Slovenije bomo omogočili nacionalno promocijo programov in spletnih vprašalnikov. Na ta način bomo dvignili ozaveščenost za sledenje športnih poškodb in kakovost izvajanja preventivnih programov in programov vračanja na športni teren. Prospektivno spremljanje poškodb nam bo omogočilo spremljanje učinka preventivnih programov na katerih bi ustvarjali smernice za nadaljnje ukrepe.

 

Program bo sofinancirala Fundacija za šport