Razvoj inovativnih pristopov za vrednotenje sila-hitrost-moč profila športnikov kot pomembno izhodišče usmerjanja kondicijske priprave (Nacionalni projekt)

JAVNI RAZPIS FUNDACIJE ZA ŠPORT ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV,  RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU, ŠPORTNIH PRIREDITEV IN PROMOCIJE ŠPORTA TER DRUŽBENE IN OKOLJSKE ODGOVORNOSTI V ŠPORTU V LETU 2021

Trajanje projekta:

1.1.2021 – 31.12.2021

Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Vodja projekta:

prof. dr. Nejc Šarabon (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči na UP FVZ:

doc. dr. Darjan Smajla (SICRIS, ResearchGate)
asist. Žiga Kozinc (SICRIS, ResearchGate)
asist. Matic Sašek (SICRIS, ResearchGate) 

Povzetek:

Raziskave kažejo, da je odnos sila-hitrost pri več-sklepnih gibanjih (npr. skok, počep, tek) približno linearen. Vrednotenje profila sila-hitrost-moč (FVP) je vse bolj uporabljena metoda v športni diagnostiki in kondicijski pripravi. Kljub temu, da ima model vadbe na podlagi odnosa FVP smiselno teoretično ozadje, je najprej potrebno opredeliti zanesljive merilne protokole, na podlagi katerih lahko izvajamo vadbene intervencije. Šele takrat bomo lahko sklepali o dejanskih vplivih vadbe na podlagi odnosa FVP na zmogljivost in pojavnost poškodb pri posamezniku. V skladu s tem so cilji našega programa naslednji:

  •            preučiti veljavnost in zanesljivost terenskega vrednotenja odnosa FVP na različnih primerih gibalnih vzorcev (šprinti, skoki, meti, potiski s prsi).
  •            preveriti povezave v odnosih FVP topološko (med zgornjim in spodnjim delom telesa) ter gibalno-strukturno (med cikličnimi in acikličnimi gibanji).
  •            ugotoviti, kako trenažne intervencije, ki temeljijo na posameznikovem FVP odnosu, vplivajo na tveganje za poškodbe in zmogljivost v športno-specifičnih situacijah.

 

Program bo sofinancirala Fundacija za šport.