Optimizacija strategij za preprečevanje in zdravljenje patelofemoralne bolečine po rekonstrukciji sprednje križne vezi (Interni podoktorski projekt)

Trajanje projekta:

1. 10. 2022 – 30. 9. 2024

Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Podoktorski raziskovalec:

dr. Denisa Manojlović (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

Patelofemoralna bolečina (PFB) je med najpogostejšimi mišično-skeletnimi težavami kolenskega sklepa in je med drugim pogost sekundarni zaplet po rekonstrukciji sprednje križne vezi (SKV). Novejši dokazi nakazujejo na prisotnost biomehanskih in psihosocialnih omejitev, ki vplivajo na uspešnost vadbenih intervencij pri pacientih s PFB. V raziskovalni skupini smo že opravili eksperimentalne študije, s katerimi smo odkrili vpliv klinični in raziskovalni potencial celostne obravnave PFB. Namen projekta je nadgraditi obstoječe znanje o PFB v povezavi z rekonstrukcijo SKV. V projektu bodo vzpostavljeni celoviti modeli nastanka PFB, ki vključujejo biopsihosocialne dejavnike tveganja in osnovne mehanizme nastanka, strategije preprečevanja in sodobne poti zdravljenja. V drugem delu projekta bo oblikovana in izvedena intervencija, ki temelji na vadbi na podlagi obstoječih dokazov za rehabilitacijo PFB in dokazanih notranjih dejavnikih tveganja za PFB po rekonstrukciji SKV. Oblikovani program bo v intervencijski študiji primerjan s konvencionalnimi programi z in brez dodatne biopsihosocialne obravnave pacientov. V ta namen bo izvedena osemtedenska vadbena intervencija z vsebinami oblikovanimi na osnovi znanja, pridobljenega v prvem sklopu projekta. Na ta način bo projekt sklenjen s študijo, v kateri bo s kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod ugotavljena učinkovitost najsodobnejših programov za obvladovanje PFB po rekonstrukciji SKV. Naše študije bodo prispevale k celovitejšemu in poglobljenemu vpogledu v PFB ter k razvoju in vrednotenju vadbene intervencije za paciente s PFB po rekonstrukciji SKV. Verjamemo, da bodo naše ugotovitve v prihodnjih letih vplivali na družbo v smislu zmanjšanja obremenitev zdravstvenega sistema, ki ga PFB povzroča.

 

Interna podoktorska pozicija je financirana iz Rektorjevega sklada UP.