ANTIOX: UPORABA ODPADNIH TROPIN ZA PRIPRAVO FUNKCIONALNIH ŽIVIL, DIETNIH SADNIH NAMAZOV Z VISOKO VSEBNOSTJO ANTIOKSIDANTOV

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

Trajanje projekta:

1. 1. 2023 – 31. 5. 2023

Vodja projekta:

doc. dr. Boris Kovač (SICRIS, ResearchGate)

Projektni partnerji:

Vinakoper d.o.o.

Povzetek:

Iz sekundarne surovine, tropin ki nastanejo pri stiskanju grozdja in se običajno zavržejo, bomo pripravili sadni namaz. Izdelek bomo razvili do faze pilotnega testiranja, določili bomo prehransko vrednost in antioksidativni potencial. Postopke bomo stroškovno ovrednotili in preverili tržni potencial.

Cilji/naloge na projektu projekta so:

  • na podlagi literature in aplikacij na drugih področjih določiti BAT,
  • zbrati podatke o razpoložljivih količinah sekundarne surovine na območju zahodne Slovenije in ugotoviti dosedanje načine uporabe,
  • razviti postopek in recepturo za izdelek ter pripraviti testne izdelke,
  • testne izdelke organoleptično oceniti in po potrebi modificirati recepture,
  • testirati stabilnost, prehransko sestavo in antioksidativni potencial ter rok trajanja pilotnih izdelkov,
  • rezultate ekonomsko ovrednotiti z interdisciplinarnim pristopom predvsem upoštevati vidik vključenega podjetja (Vinakoper d.o.o.),
  • na osnovi mikrobiološkega, organoleptičnega, zdravstvenega vidika predvideti nadaljnje testiranje ter preveriti možnost industrijske izdelave.

  

»Projekt ANTIOX sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«