L3 – 0129 Izvencelične nukleinske kisline v diagnostiki koronarne ateroskleroze (Aplikativni projekt ARRS)
Trajanje projekta:
1.2.2008 – 31.1.2011
Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Projektni partnerji:

UL Fakulteta za farmacijo
UKC Ljubljana

Vodja projekta:

Izr. prof. dr. Darko Černe (SICRIS, ResearchGate)

Povezava:

Povzetek:

V današnjem času nimamo na voljo zanesljive, neinvazivne metode zgodnjega odkrivanja vulnerabilnih aterosklerotičnih koronarnih pakov in s tem tistih bolnikov, ki utegnejo postati žrtve akutnega koronarnega sindroma (AKS). V raziskovalnem delu želimo dokazati, da imajo bolniki z nestabilno angino pektoris v plazmi zvišane koncentracije informacijske RNA (mRNA) tistih genov, katerih zvečana ekspresija v žilni steni odločilno prispeva k razvoju in destabilizaciji aterosklerotične lehe. Kvantitativna in kvalitativna analiza izvenceličnih nukleinskih kislin (DNA, RNA, mRNA) se danes že uporablja v prenatalni in tumorski diagnostiki, intenzivno pa se preučujejo še mnogo širše možnosti uporabe, na primer pri možganski kapi, travmatskih poškodbah, sladkorni bolezni in ostalih kritičnih stanjih bolnika.
Koncentracije mRNA bomo izmerili v plazmi predvidoma 30 bolnikov z akutnim koronarnim sindromom, 30 bolnikov s stabilno angino pektoris in 30 kontrolnih preiskovancev in sicer pri vseh v osnovnih pogojih, pri bolnikih pa tudi 1 uro po perkutanem koronarnem  revaskularizacijskem posegu. Predvidevamo, da bomo mRNA omenjenih genov v plazmi našli že v osnovnih pogojih (še lažje pa po mehanskem tretiranju koronarnih arterij) in da analiza mRNA v plazmi omogoča enostavno primerjavo med stabilnimi in nestabilnimi bolniki. Potrjeni pričakovani rezultati raziskave bi bili prvi dokaz obstoja mRNA genov z zvečano ekspresijo v aterosklerotični lehi v plazmi bolnikov s koronarno aterosklerozo. Analiza izvenceličnih mRNA v plazmi bi postala uporabno, neinvazivno presejalno diagnostično sredstvo za odkrivanje vulnerabilnih aterosklerotičnih  koronarnih plakov in s tem tistih bolnikov, ki utegnejo postati žrtev AKS. V primerjavi z do sedaj znanimi preiskovalnimi metodami bi omogočila zgodnejše odkrivanje in zdravljenje bolezni. Analiza izvenceličnih mRNA v plazmi bolnikov s koronarno aterosklerozo bi omogočila tudi proučevanje vpliva dejavnikov tveganja na žilno steno in vivo. 

 

Projekt L3-0129 »Izvencelične nukleinske kisline v diagnostiki koronarne ateroskleroze« sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.